Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dnes sa často hovorí o budúcnosti sveta. Existujú vízie smutné, tragické a apokalyptické. Podľa nich svet speje k morálnej, ekologickej a kozmickej katastrofe. Optimistickejšie názory hovoria, že ešte nie je neskoro. Ešte sa môže ľudstvo zachrániť.

 Ježiš nám ukazuje svoje videnie histórie sveta po jeho odchode z tejto zeme.

   Najprv predpovedá zbúranie jeruzalemského chrámu, ktoré bude akoby predzvesťou ďalších udalostí. Chrám je domom Otca, domom modlitby a je potrebné, aby bol krásny. Preto v ňom robí poriadky. Ale Ježiš sa neviaže k tomuto chrámu. Akokoľvek je nádherný, on nechce v ňom zhromaždiť nejaké zvyšky verných, ktoré bude v ňom chrániť. Pre neho je dôležitejšia “svätyňa jeho tela”. Ňou bude Cirkev. A práve o osudoch Cirkvi povedal tri vízie alebo proroctva.

 Prvé je vyjadrené slovami: “Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: “Ja som to”! a: “Ten čas je už tu”. V celých dejinách Cirkvi sa objavovali falošní proroci.. Svojimi “proroctvami” plávali na vlnách svetových problémov, vojen a náboženských rozporov. Cirkev musela vždy vynakladať veľké úsilie, aby pred nimi chránila svojich veriacich. Podľa slov sv. Pavla to však bolo potrebné, aby sa ukázalo, kto sa osvedčí (Por. 1 Kor 11, 19). Je tomu tak aj dnes. Registrujeme “explóziu” novodobých “mesiášoch” a ich proroctiev. Dnešné svetové problémy sú úrodnou pôdou pre apokalyptické predpovede. Ježiš nám však hovorí: “Nechoďte za nimi”.

Duchovná obnova nie je však príprava orientovaná na koniec sveta. Spočíva v radostnej túžbe a chuti obnovovať seba a svet v Kristovi. Lebo len v ňom je pozemská a večná záchrana. Lebo pre nás kresťanov nie je najhlavnejšou otázkou koniec sveta, ale stav sveta a stav človeka, keď Pán druhýkrát príde.

Druhou predpoveďou je, že “národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu”. Ono však spôsobí aj objavenie sa apokalyptických beštií. Vodcov a mocných tohto sveta, ktorý budú nenávidieť Ježišovo meno a tých, ktorí mu uverili. Čím viac budú statočnejší Ježišovi verní, tým ostrejší bude boj proti ním. Tým viac bude počuť hlas: Preč s ním! Ukrižovať ho! Toto rozštiepenia za a proti Ježišovi bude spôsobovať aj rozštiepenie vo vlastných národoch a navzájom medzi nimi.

 Preto Ježiš v tretej predpovedi hovorí o nevyhnutnosti vydávať svedectvo. Prenasledovanie Cirkvi nebude len nejakou dejinnou epizódou, ale bude to spôsob jej existencie. Stále budú existovať miesta, kde budú musieť kresťania vydávať svedectvo. Budú to svedectva mučenícke, ale aj svetonázorové a hodnotové. Nimi veriaci preukážu vnútornú a vonkajšiu vernosť Ježišovi, Cirkvi a jej učeniu. Ježiš nás však ubezpečuje a dáva nám nádej: “Ale ani vlas z vašej hlavy sa nestratí. Ak vytrváte, zachránite si život”.

 Čo máme teda robiť? Pracovať pre dobro Cirkvi a sveta. Pracovať na vlastnom posvätení a žiť vo viere, nádeji a láske.

MI
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.