Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 1-11 

Na vojne bola zásada: Rozkaz, ktorý môže byť zle pochopený, bude zle pochopený.

Rovnako využíva dieťa zadné dvierka. Keď sa z niečoho môže vyšmyknúť, tak to urobí – nepočúvne. Zdá sa, že často tak berieme a chápeme aj Božie slovo. Vyberáme to, čo sa nám hodí.

V ostatnom čase je často až zneužívaný príbeh z dnešného evanjelia. Mnohí totiž nežijú v manželskom zväzku a chcú pristupovať k svätému prijímaniu. Často argumentujú slovami dnešného evanjelia - A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Prečo potom odsudzuje kňaz a nedá rozhrešenie. Čo teda s tým?

Kňaz nerozhrešuje vo svojom mene. Modlitbu odpustenia zakončuje slovami: A ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Kňaz teda musí povedať to čo Pán Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem. Ale ani on, ani kajúcnik si nemôže vybrať iba prvú časť vety, to čo nám vyhovuje. Pán Ježiš ešte dodal: Choď a už nehreš! Pri spovedi musí byť splnená požiadavka: Už nehreš. Je jasné, že sa nám to dosť ťažko darí, ale musí tam byť snaha zanechať hriech.

Pri spovedi je najdôležitejšia ľútosť a v ľútosti predsavzatie: Už to nebudem robiť. Ak žijem v hriešnom vzťahu, vyspovedám sa, ale v ňom pokračujem. Chýba tam to predsavzatie. Zvyknem to vysvetliť takto: Predstavte si, žeby váš priateľ urobil niečo mrzké a uprosil by vás, aby ste mu odpustili. Horko ťažko by ste mu odpustili. On by však potom povedal: Ale zajtra to urobím znova! Ako by ste brali takúto „ľútosť“? Nepáčilo by sa nám, keby sa k nám tak správal priateľ, prečo sa takto staviame k Bohu?

Odznelo nám evanjelium, ktoré v niektorých rukopisoch chýba. Zbožní odpisovači ho jednoducho vynechali, lebo sa báli zneužitia.

Nezneužívajme ho povrchným, či nedôsledným čítaním. Nech nám je na povzbudenie Ježišovo milosrdenstvo a nech nám práve ono pomáha k úprimnej ľútosti a rozhodnému predsavzatiu.

Turzovka, 3.4.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.