Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 20, 17-27, Jn 17, 1-11a 

Pápež Pius XII. povedal: Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevedomosť kresťanov.

Zvláštne však?! Jedno je isté, keby sme my kresťania mali lepšie vedomosti, určite by Cirkev mala vo svete väčšiu váhu a tým by bol lepši aj svet.

Ako je to s našimi vedomosťami o Cirkvi, Písme svätom, katechizme...?

Ak na túto problematiku pozerám z pohľadu vedomosti birmovancov, tak musím konštatovať, že je to skutočne veľmi biedne.

Dne sme počuli ako sa Ježiš vyznáva pred Nebeským otcom: Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba... A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Nešlo tu iba o vedomosti, ale poznanie. Slovo poznať má v Biblii širší význam. Napríklad  po prvom hriechu, otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí (Gn 3,7). Stvoriteľ skonštatoval: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo (Gn 3, 21).

Toto slovo „poznať“ nájdeme aj v omnoho hlbšom kontexte: Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala: „Získala som človeka od Pána. (Gn 4,1) A ďalej  Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha (Gn 4,17), či Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna a dala mu meno Set (Gn 4,25). A mohli by sme pokračovať. Vnímate ten rozdiel a hĺbku tohto slova.

Ak chceme spoznať Pána Ježiša ako apoštoli, nestačia iba informácie, vedomosti, ale niečo viac. V tom slove je poznanie, láska i cit. I vzťah o akom sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Asi najlepšie to vyjadríme biblickým slovom „srdce“.

Každopádne je potrebne začať, ako vyzýva pápež Pius XII., vedomosťami. Ale neostať iba pri nich.

Turzovka, 30.5.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.