Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Hebr 4, 1-5. 11, Mk 2, 1-12

Na stredajšom Lectio Divina zaznelo: Ako je to možné, že niektorí v Ježiša neuverili a dokonca sa na ňom pohoršovali.  

Pozor, jeho súčasníci to vôbec nemali jednoduché!. My si ani neviem predstaviť, ako poznali Písmo Starého zákona, ako žili predpisy. Ako dôsledne udržiavali vieru v jedného Boha Jahveho – žiarlivého Boha. A zvlášť učitelia viery. Počuli sme: Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ 

My to berieme ako konštatovanie, popis situácie. Vžite sa však do ich situácie. Automaticky ich to pobúrilo. V hlave im začalo blikať výstražné svetlo: Tento sa rúha, robí sa Bohom.  Päste sa zvierali a ruky boli pripravené na kameňovanie.

Keď Pán Ježiš povedal: Aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov“, zastavilo ich to, ale určite boli zmätení.

Pán Ježiš musel mať veľa trpezlivosti, aby ich presvedčil, ale nakoniec ho aj tak odsúdili.        

Pán Ježiš kráča dejinami. Je prítomný stále vo svete a najmä vo svojej Cirkvi. Preto sa situácia opakuje.

Pán je vo svojej Cirkvi prítomní vo sviatostiach. Niektoré sviatosti sú priamo odmietané. Dokonca aj od jej „členov“. Či nepočúvate: Čo nám má čo hovoriť? Čo nám má čo Cirkev odpúšťať?!  Prečo by som sa šiel sobášiť do kostola! Možno sa vám to zdá, že som urobil myšlienkovú akrobaciu a naraz do toho „pletiem Cirkev“. Uvažujte! Je to tak. Mnohí z vášho prostredia, a priznajte, niekedy to napadne i vám: Prečo by som mal kňazovi hovoriť svoje hriechy! On je horší ako ja! „Len Boh môže odpúšťať hriechy“. Ja sa k nemu pomodlím a mám to vybavené! 

Preto si pripomeňme základne veci. Dnes v súvislosti s evanjeliom o odpustení, teda sviatosti pokánia. Hneď po zmŕtvychvstaní, v ten najradostnejší deň hovorí Pán: "Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané (Jn 20,23)". Odpúšťa v Cirkvi stále, aj dnes. Sám povedal: A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." (Mt 28,20).

Sme aj v dnešnej dobe v konfrontácii s tými, ktorí sa pohoršujú a Ježiša odmietajú. Tešme sa, ak sme uverili v Ježiša ako Boha, ako v toho ktorý je s nami, ktorý nám odpúšťa. A tým nám pomáha zanechať pripútanosť na lôžku závislosti a stavať sa na nohy.

Turzovka, 13.1.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.