Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Skôr než dám slovo odborníkovi (ktorého som poznal ako malého chlapca za môjho pôsobenia v Novej Bani), dovoľte  epizódku. 

Pri vyučovaní náboženstva v Detve sa ma pýtali žiaci čo znamená JHS čo som mal v nedeľu na ruchu. Ja: Predsa môj monogram (začiatok mena, priezviska a jeho koniec skutočne tvoria tieto písmena). Deťom sa to nepozdávalo a argumentovali: A aj pán arcidekan to mal na ruchu. Ja: Požičal som mu ho. Samozrejme som im to vysvetlil. Vám nech to vysvetlí odborník v oblasti biblicistiky.

V súvislosti s menom Ježiš treba spomenúť jedného z najväčších kazateľov stredoveku – sv. Bernardína zo Sieny (1380-1444). Tento františkánsky reformátor je známy ako Apoštol Najsvätejšieho mena Ježiš. Priviedol mnohých k obráteniu a zmiereniu. Keďže kázanie spájal s Najsvätejším menom Ježiš a údajne ako prvý ho používal podstatne častejšie ako iní, používal aj monogram IHS namiesto celého mena IHCOUC. Ako veľký šíriteľ hlbokej úcty k menu Ježiš je znázorňovaný s touto skratkou, ktorá je v slnečnom žiariacom disku.

Otcovia jezuiti o sto rokov neskôr sa stanú pokračovateľmi mimoriadnej úcty k menu Ježiš. Pôvodne teda skratka IHS sa používala len namiesto celého mena Ježiš. Len oveľa neskôr, sa začala vykladať symbolicky. Predpokladalo sa, že každé písmeno stojí za iné slovo, samozrejme v latinčine a teda Iesus Homini Salvator znamenalo Ježiš človeka spasil – krajšie Ježiš Hriešnikov Spasil. Aj keď tento výklad mena nie je pôvodný, obsahovo však je správny a len málo sa odchyľuje od pôvodného významu mena Ježiš – PÁN zachraňuje alebo PÁN spasí.

Všetci novozákonní pisatelia písali už spisy Nového zákona najmenej s asi 15 ročným odstupom od udalosti smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia nášho PÁNA Ježiša Krista. Preto naplnení Duchom Svätým a pod vplyvom jeho inšpirácie dávali mnohým udalostiam poveľkonočný význam. Preto keď aj opisujú meno Ježiš, hneď mu dávajú význam už nielen zo samotného mena, ale najmä z toho, čo Ježiš urobil pre človeka.

Evanjelisti Matúš a Lukáš sa zhodujú v tom, že anjel prikázal pomenovať Máriino dieťa Ježiš (Mt 1,21; Lk 1,31; 2,21). Jozefovi anjel aj vysvetlí, že mu dá meno Ježiš, lebo on, Ježiš, vyslobodí ľud z hriechov. Boží posol vysvetľuje nie meno, ale úlohu Ježiša – Ježiš je vysloboditeľ  ľudí z hriechov. To nedokáže nik z ľudí.

Meno Ježiš teda v prípade samotného Krista predznačuje hlbší význam. Ono nepripomína len to, že jeho meno značí PÁN je záchrana, ale že Ježiš je sám PÁN – Boh a že on zachraňuje človeka tak, že ho vytrhne z otroctva hriechu.

Úcta k menu

Je hriechom poškodiť meno iného človeka. Každý je citlivý na svoje meno. Opačne zasa, mať v úcte mená iných ľudí znamená vlastne mať v úcte ich samých. Meno teda v základnom zmysle slova zachycuje celú osobu. Mať teda v úcte mená iných je vyjadrením úcty a lásky k nim.

Mať úctu k Božiemu menu PÁN je dokonca jedným z Desatora Božích prikázaní. A v tomto prikázaní ide aj o prejav úcty a lásky k Bohu Stvoriteľovi a Vysloboditeľovi.

Vráťme sa k menu Ježiš. Slová sv. Pavla apoštola Filipanom nádherne vyjadria, to čo sa v tradícii stalo živou vierou. Písal do Filíp, že Boh vo svojom záchrannom pláne povýšil Ježiša nad všetko a dal mu také meno, ktoré je nad každé iné meno. Urobil to preto, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, že Ježiš, Mesiáš je Pán! Vzdanie úcty menu Ježiš nie je nikomu na poníženie, ale je to prejav našej viery na slávu Boha Otca (Fil 2,9-11).

Uctievanie mena Ježiš nie je magickou formulkou, ktorá zachráni od zlého. Uctievanie mena Ježiš v pravej viere – teda klaňanie sa Ježišovi ako človeku a Bohu v jednej osobe – je vierovyznaním a vzdávaním chvály Božej blahosklonnosti za jeho záchranný plán s nami. Vzývať meno Ježiš znamená zohnúť koleno a skloniť srdce pred tým, kto je Boh a človek s pokorným srdcom v jednej osobe. Vzývať Ježiša je modlitba dobrého lotra, ktorý prosí o záchranu. Ako Jozue previedol ľud do Zasľúbenej zeme, tak Ježiš prevádza, tých, čo k nemu volajú, do raja (Lk 23,42). Vzývajme často Ježiša ako PÁNA a majme nádej! Netreba čakať len na 3. januára, kedy je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš. Vzývajme s nádejou, Ježiš, spomeň si na nás…

Blažej Štrba

Z prednášky F. Štrbu som vybral iba časť. Viac sa dočítate na: http://www.blazejstrba.eu/worship-to-the-word/rozne-temy/meno-jezis/
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.