Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Všimnime si výber čítaní pri dnešných svätých omšiach. 

Dnes môže mať totiž kňaz tri sv. omše. Jednu na svoj úmysel za zosnulých, druhú má obetovať za duše v očistci a tretiu na úmysel sv. otca. Už tieto úmysly naznačujú dôvod prečo je možné mať tri sv. omše. Cirkev chce, aby sme zadosťučinili článku viery: Verím v spoločenstvo svätých. So zosnulými tvoríme spoločenstvo a máme sa za nich modliť, aby dozreli pre Božie kráľovstvo.

Poďme teraz k tým liturgickým textom. Budeme uvažovať nad evanjeliami. Ale pri prvej sv. omši zacitujem z knihy Jóbovej: Jób prehovoril takto: „Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteľ žije a... zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím. Pekne vyjadruje vieru, ešte starozákonného človeka, vo večný život. Samozrejme ako aj ostatné čítania.

Aké evanjelia nám vybrala Cirkev na tento deň?

Pri prvej sv. omši čítame:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov...

Ježiš prišiel, aby nám pripravil príbytok v nebi. Sám je pre nás cesta, pravda a život. A dodal: Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Pri druhej sv. omši nám Ježiš hovorí o tom ako dosiahneme to miesto, ktoré nám pripravil. Čítame: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta... Sprítomnením Poslednej večere nám dáva pri sv. omši seba samého ako pokrm na cestu do večnosti.

Pri tretej sv. omší si vypočujeme podobenstvo o rozumných a nerozumných pannách. Je evidentné prečo. Pán nás upozorňuje, aby sme bdeli a očakávali ho. Aby nám nechýbal olej lásky k Bohu a blížnym, aby sme mali zažaté lampy dobrých skutkov.

Aký súvis to má s Pamiatkou na zosnulých?

Po prvé: Aby sme sa posilnili vo viere vo večný život my sami.

Po druhé: Aby sme neboli ako tie panny z podobenstva a nepodelili sa s olejom Božej milosti. Pán ho dáva pre každého dosť. Modlitbami a obetami za zosnulých vytvárame spoločenstvo s nimi a posielame im olej lásky. Nech im teda svieti večné svetlo, Ježiš, a dosiahli to miesto, ktoré pre nich aj pre nás pripravil.

Turzovka, 2.11.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.