Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

 Posledná nedeľa cirkevného roka, slávnosť Krista Kráľa, nie je pozeranie späť za uplynulým časom.  Je to pohľad dopredu, v akom duchu máme začať novú čas roka spásy: Božie kráľovstvo nám nespadne samo do lona, nie je to nejaký nebeský prefabrikát, ale musíme si ho spoločným úsilím vytvárať, budovať.

Čítať ďalej...

Koncom staroveku sa rozšírila v Ríme a postupne v ostatnom západnom kresťanstve úcta sv. Cecílie. Maliari často znázorňovali scény z jej životopisov a od 15. storočia si ju osobitným spôsobom uctievajú hudobníci ako svoju patrónku.

Čítať ďalej...

Mt 25,14-30

 Vynikáš v niečom? Máš nejaký dar? Na čo máš talent?

 Bojíme sa priznať si nejaký dar, schopnosť. Prečo? Však to vyzerá ako chválenie sa.

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Vlastnosťou Božieho slova je, že človeka podnecuje a burcuje.  Núti nás k zmene zmýšľania a konania, kedykoľvek ho počúvame. Po celý liturgický rok sme sa takto stretávali s Božím slovom. Aký to u nás prinieslo úžitok? Dali sme sa  nim viesť? Boli sme verní aspoň nad málom?

V každom z nás tieto otázky vyvolávajú kajúcnosť a ľútosť nad nevyužitými možnosťami.  

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 Dnes si pripomíname posviacku baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa v Ríme, nazývanú Lateránska, ktorá je sídelným kostolom pápeža ako rímskeho biskupa, a teda aj jeho hlavným kostolom.

Čítať ďalej...

Pre mnohých je samozrejme, že idú na cintorín a modlia sa za svojich mŕtvych, obetujú sv. omše...Prečo sa máme za nich modliť? Neviem či ste si dali už takúto otázku, ale po tieto dní zaznela v éteri aj od (nekatolíckych) kresťanov.

Čítať ďalej...

Dar svätosti

Milé deti!

Počuli sme o blahoslavenstvách. Ako by ste inač povedali „blahoslavení“?

Možno: radostný, šťastný, požehnaný...

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

Aj keď sme viac v dušičkovej nálade, dnes máme veľmi radostný sviatok. Spomíname na tých, ktorí žili život ako my, len omnoho úspešnejšie, viac podľa Boha a preto patria k blaženým, sú v Božom kráľovstve a voláme ich svätý.  

Čítať ďalej...

Láska

 Pán kaplán hovoril, že ste si v škole hovorili o najväčšom príkaze. Kto ho vie?

Čítať ďalej...

Uvedenie do bohoslužby:

 „Kresťania, pomáhajte svetu pri budovaní civilizácie lásky.“

Tak volal blahoslavený pápež Pavol VI. krátko pred svojou smrťou. Hovoril, že svet má dosť tých, ktorí budujú civilizáciu vedy a techniky. Má však nedostatok tých, ktorí budujú civilizáciu lásky.

 Čo mal na mysli tou civilizáciou lásky? Dnešné Božie slovo nám dáva odpoveď.

Najskôr sa uvažujme ako pomáhame budovaniu sveta. Vo svojom okolí budujeme - alebo búrame medziľudské vzťahy?

Čítať ďalej...
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.