Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

 Stojíme na prahu dobrodružstva nového roka. Odborníci robia hospodárske a politické prognózy. My kresťana vieme: Nový rok bude lepší, ako bol starý, ak my budeme lepší, než v starom roku. A ešte jedno vieme: Nebudeme v ňom sami, veď sme veriaci kresťania. Preto hneď na začiatku prvej bohoslužby si v našej slabosti a neistote pozvime na pomoc nášho Pána Ježiša.

 Uvedenie do čítaní:

 1. Nm 6,22-27

V prvom čítaní tohto roku budeme počuť, ako žehnali svojim deťom izraelskí otcovia. Nemali by sme sa naučiť aj my podobne žehnať svojim deťom?

 2. Gal 4,4-7

V druhom čítaní sa od svätého Pavla dozvieme, čo považuje cirkev pre človeka za dôležité.

 3. Lk 2,16-21

 V evanjeliu svätého Lukáša budeme čítať, ako Mária s Jozefom dali dieťati meno. Hebrejské „Ježiš“ sa prekladá: „Boh je záchrancom.“ V mene Ježiš, v dôvere v Božiu záchranu sa teda vydajme v ústrety budúcim dnom.

 

OD ZAČIATKU K ZAČIATKU

 Začíname zas nový rok.

Cirkevný učiteľ Gregor Veľký napísal pred pätnásti storočiami múdre slová: „Človek ide životom od jedného začiatku k druhému začiatku, až dôjde k tomu začiatku, ktorý už nemá konca.“

Preto aj tento deň i rok berme ako prípravu na radostnú večnosť.

Každý deň, každé ranné prebudenie je novým začiatkom. Pri zastavení sa pri novom začiatku, či na prahu nového dňa - či na prahu nového roka - je každému trochu úzko: čo tento deň, čo tento rok zasa prinesie? Aká hora ťažkosti sa na mňa navalí? Čo nového a neznámeho sa na nás prihrnie?

Ale až tak úplne nový a neznámy ten zajtrajšok zas nebude. Minulosť nie je až tak úplne minulá, či stratená. Je uložená v našej pamäti. Ide s nami ďalej v našich spomienkach, v našich skúsenostiach. Čo sme včera a vlani prežili, je zapísané vo vráskach našej tváre. Vytvára to našu podobu, našu osobnosť. I po Novom roku sa budeme rovnako správať k svojej rodine, rovnakým štýlom budeme pracovať. Rovnako nám bude ten človek sympatický a onen nepríjemný. Čím dlhšie kto žije, tým viac naša minulosť bude určovať náš nový rok. Preto starí sú viac konzervatívni.

A predsa do tých nových dni pozeráme s novou nádejou, s novým očakávaním, s novou obavou. Čo tie dni prinesú?

Dve veci nám môžu prispieť, aby sme do budúcnosti pozerali pokojnejšie, bez obáv. Je to dôvera v Boha a dôvera v seba.

Naše dôvera v Boha vychádza z vedomia, že celé dejiny celého sveta a celého ľudstva sú časom spásy, už sú vykúpené Pánom Ježišom. Kedykoľvek sa môžeme utiekať pod Božiu ochranu. Môžeme prosiť o silu, aby sme všetko čo príde, zvládli, vydržali, uniesli. A Boh neodmieta prosiacim svoju pomoc. Ježiš je s človekom všade tam, kde sa v neho uverí, kde sa mu dôveruje. Dokonca aj s tými, ktorí v neho neveria.

Dôvera v seba:

A druhá opora nášho života? Popri dôvere v Boha máme právo dôverovať i sebe. Veď Boh od nás očakáva spoluprácu. Dáva nám schopnosti na to, do čoho nás pozval. Máme právo dôverovať, že máme v sebe viac sily a schopností, než si uvedomujeme. Ide len o to, aby sme svoje sily dokázali používať správnym spôsobom a v pravú chvíľu.

Keď ťa ráno straší hora úloh a povinností, čo pred tebou ten deň stoja, povedz si, že tu horu nebudeš zvládať jediným skokom, ale po krôčik. Že budeš stúpať po minútach, pokojne, tak ako stačíš s dychom.

A keď stojíš pred neschodným zrázom, pred úlohou, ktorý sa ti zdá nezvládnuteľnou, ani teraz sa neznepokojuj. Sadni si pokojne a hľadaj schodnejšiu cestu. Boh od nikoho nežiada aby robil, čo nezvládne, na čo nestačí. Ani ľudia nemajú právo to žiadať. A tak miesto panického plašenia a nervozity si sadni a rozhliadni sa, čo zvládneš urob pokojne a chuťou.

To je teda Božia vôľa. Rob čo stačíš. A to ostatné? Uvidíš - ono sa to časom vyrieši i bez teba, ono to nejako dozreje samo. Pozor, nie je to a nesmie to byť zľahčovanie!

Ty dôveruj v Božiu dobrotu a zachovaj pokoj. Veď Pán nás neskúša nad sily, hovorí sv. Pavol.

Žiadnu dennú prácu nemusíš urobiť naraz, ale po kúsočkoch, minútu za minutou. A na to, čo príde na radu v päť popoludní, nemusíš mať silu už v šesť ráno pri obúvaní ponožiek.

Zachovaj si pokoj a zachovaj si humor. Ak budeš mať dosť dôvery v Božiu prozreteľnú ruku nad sebou, potom miesto toho aby si sa desil, budeš vidieť smiešnosť zmätkov, ktoré zmätení ľudia robia okolo tebe.

Zachovaj si pokoj. Zachovaj si humor. A zachovaj si tiež trochu básnickej fantázie. Vymýšľaj si dopredu pekné veci, ktoré chceš prežiť, ktoré si chceš dopriať. Bez takých svetielok občasného vybočenia z chomúta všednosti by život bol monotónny a šedivý.

Medzi radami, ktoré dával duchovný velikán Tomáš Akvinský, bola tiež táto: Keď na tebe ide smútok - bež sa vykúpať a potom sa poriadne vyspi. Keď sa bude dobre cítiť telo, i duch sa osvieži. Pritom napísal toľko filozofických diel, že za život by sme ich asi ani neprečítali.

Na Nový rok slávime sviatok Ježišových menín. Meno Ježiš znamená: Boh pomáha!
Áno, Boh pomáha i nám. S touto myšlienkou poďme s chuťou a bez bázne do nového roku. S pomocou Božou, s trochou humoru a dobrej vôle zvládneme, čo môžeme. A to, čo nemôžeme, prenecháme pokojne Bohu.

Prečo svätý pápež Ján Pavol II., ktorý sa tak zapísal do našich srdca bol taký veľký a tak veľa dokázal? Pamätáte si ešte na jeho motto? Áno, bolo to: Totus tuus. Celý tvoj, Mária. Preto v prvý deň Nového roka slávime Bohorodičku Pannu Máriu.

Turzovka, 1.1.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.