Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

O nás, veriacich, sa hovorí, že zastávame „kresťanský svetový názor”. Ale to je omyl. Naše kresťanstvo nie je svetový názor, nie je politický postoj, nie je filozofický smer.

Čo teda je naše kresťanstvo? Je to umenie žiť. Je to návod, ako dobre prežiť svoj život. Návod od samého „vynálezcu” života, od Boha stvoriteľa.

Každé naše zhromaždenie tu v kostole, i to dnešné, je lekcia tohoto umenia, ako dobre prežiť svoj život.

Zrieknime sa najprv všetkých zlých krokov v uplynulom týždni, všetkých zlých návykov v doterajšom živote. 

Uvedenie do čítaní:

  1. Am 8, 4 - 7

Prorok Amos karhá v dnešnom čítaní ľudí, ktorí z pozície sily a svojho postavenia utláčajú podriadených, slabších. Pripomína, že nad mocnými, je niekto ešte mocnejší: Boh.

  1. 1 Tim 2, 1 - 8

V liste Timotejovi vysvetľuje svätý Pavol, ako konať dobre bohoslužby. Dnešný úryvok je o prosebných modlitbách.

  1. Lk 16, 1 - 13

Keď dôjde k odhaleniu nejakého zločinu, často žasneme, koľko dôvtipu, energie a úsilia vynakladajú kriminálnici. Pán Ježiš nás dnes vyzýva, aby sme rovnaké úsilie vynakladali v boji za dobro a spravodlivosť.

 

SME SCHOPNÍ? 

Pred rokmi sa takmer za najťažšie zločiny považovalo rozkrádanie spoločného majetku, sprenevera socialistického majetku. Boli za to aj vysoké tresty.

Tato kriminálna historka v dnešnom evanjeliu o defraudantovi, o darebákovi všetkými masťami mazanému, nás vždy vyvedie z miery, pobúri. Veď Pán Ježiš nám toho podvodníka dáva za príklad! V Lectio Divina jedna pani kvôli tomu zvýšila hlas.

Ten správca, dnes by sme povedali ekonóm, spravuje majetok veľmi neekonomicky. Zbadal to vlastník zavolal si ho a povedal: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘

Ekonóm vidí, že za túto ľahkomyseľnosť mu hrozí revízia a prepustenie, okamžite reaguje novými podvodmi: falšuje doklady, o veľké sumy znižuje dlžobné úpisy - zrejme v dôvere, že si neskôr odpísaný majetok podelia!

Toto je konanie zlé, kriminálne. A hľa, Pán Ježiš z neho predsa vyvodzuje poučenie: Synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Všímate si koľko rafinovanosti a energie dokážu vynaložiť ľudia, aby si nahrabali peniaze. Riskujú pre to i svojou česť a slobodu, riskujú kriminál.

Čo v porovnaní s tým robíme my, by sme si zaistili viac než dobrú starobu - aby sme si zaistili dobú večnosť, aby sme si zaistili Božie kráľovstvo?

To je otázka, ktorou nám dnes kladie Pán Ježiš: Prečo vy, deti svetla, vyvíjate tak málo úsilia pre vec Božiu, keď kdejaký gauner a zlodej dokáže vynaložiť toľko úsilia na svojej špinavé kšefty?

Pamätám, že v čase nedostatku mletej papriky vo Zvolene na trhovisku niekto predával mletú tehlu (antuku).

Novšie: nedávno v jednom obchodnom reťazci už takmer pokazené mäso umývali v octe, dávali do nových obalov a predávali ako čerstvé, koľko ľudí zomrelo pre pančovaný alkohol, do potravín dávali soľ na posypávanie ciest ...

Deti svetla sme my všetci, čo sme dnes prišli sem do kostola, aby sme sa tu učili žiť podľa učenia Pána Ježiša. Nám všetkým platí Ježišova výzva: Buďte tiež trochu horliví, keď ide o Božie kráľovstvo! Konajte šikovne! Buďte tiež trochu vynaliezaví, keď ide o niečo dobrého, potrebné len o to, ako niekomu urobiť radosť!

Ja neviem, ako vy, ale ja keď mám vymyslieť pre niekoho len darček k Vianociam, k sviatku, - aký som bezradný, - nič mi nenapadá. Je to tak. Má pravdu Pán Ježiš, v nezbednostiach sú ľudia sveta prezieravejší a vynaliezavejší, než my deti svetla v konaní dobra.

Všimnite si to i pri výchove deti. Mnohí rodičia vozia deti dlhé kilometre na tréningy. Do kostola?

Sledujú ich známky, ako sa učia, sledujú čo sa učia na náboženstve?

Koľko máme televíznych kanálov, koľko rozhlasových staníc. Koľko máme náboženských a na akej úrovni sú? Synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

A ešte iných poučení nám dáva Pán z konania nepoctivého správca. Ten človek sa zabezpečí do budúcna tým, že odpúšťa dlžníkom. Dôveruje pritom v tak nestálu vec, ako je ľudská vďačnosť. Dôverujem tak Bohu? Synovia tohto sveta sú ... predvídavejší ako synovia svetla.

Nám vadí to, že správca rozdával z cudzieho. Ale či my, keď rozdávame, rozdávame zo svojho? I nám je všetko zverené, i my sme len správcovia. I pre nás platí, že je múdre odpúšťať, byť milosrdný, a tak si robiť priateľa z mamony, z majetku. Synovia tohto sveta sú ... predvídavejší ako synovia svetla.

Zlému správcovi dal pán lehotu k nejakému slušnému vyrovnaniu: „Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.” Nevyhodí ho ihneď. Zlý správca však túto dobroty zle využije: zneužíva dobroty pána k novým podvodom, k novým švindľom.

Nie je toto i naše situácia? I my sme od nášho Pána dostali lehotu, aby sme si svoj život dali do poriadku, než dôjde ku konečnému zúčtovaniu, ako sme využívali bohatstvo prepožičaných darov, vlôh, schopností, príležitostí.

Je múdre ak si staviame domy, zabezpečujeme sa. Dokonca niektorí majú už aj pomníky na cintoríne. Budujeme s takto aj večnosť? Synovia tohto sveta sú ... predvídavejší ako synovia svetla.

Bude i v našom živote, v našom prostredí, v našom domove a národe naďalej platiť, že zlí páchajú zlo s vynaliezavosťou, s úsilím, zatiaľ čo my, deti svetla, konáme dobro vlažne a chabo, akosi len tak ľavou rukou? Synovia tohto sveta sú ... predvídavejší ako synovia svetla.

Povezme to teraz Pánu, keď s ním budeme u jeho stola, že už nechceme slúžiť súčasne Bohu a mamonu, chvíľu zlu a chvíľu Bohu, že chceme byť celí, radostné deti svetla.

Turkov, Dlhá, Turzovka, 18.9.2016
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.