Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Vo Svätom písme čítame, ako proroci prijali Božie volanie, ako apoštoli videli Ježiša s veľkou mocou. My by sme tiež radi zažili také bezprostredné stretnutia s Pánom. Prečo sa neukáže i nám, prečo ho my nemôžme počuť? Kde je chyba?

V Bohu chyba nie je - Boh je stále ten istý, on sa nemení. Je teda skôr na nás, aby sme hľadali, ako v dnešnej dobe zachytiť Boží hlas, ako zbadať Ježišove pôsobenie v našom živote.

Uznajme svoju nedostatočnosť a ľutujme ju. 

Uvedenie do čítaní

  1. Iz 6,1-2a.3-8

Prorok Izaiáš nám dnes obrazne popisuje, ako bol povolaný k prorockej službe a tým aj k službe ľuďom.

  1. 1 Kor 15,1-11

V druhom čítaní budeme počuť z úst svätého Pavla najstaršie vyznanie viery, Krédo prvej kresťanskej generácie. Nech sa v našom srdci ako odpoveď ozve úprimné: “verím”.

       3. Lk 5,1-11

Ako sa zdesil Izaiáš, tak sa naľakal i Peter, keď zažil znenazdania Božie povolanie. Ale i on premohol strach a vydal sa na cestu služby ľuďom, na cestu nasledovania vo viery. My si z neho máme zobrať príklad. 

OBETA A SEBECTVO

Pri našom poslednom stretnutí sme hovorili o sv. omši a prišli sme k prosbám veriacich – teda vašim modlitbám.
Čo nasleduje, keď prednesiete Bohu svoje spoločné modlitby? V nedeľu vyznanie viery.
Potom prinášame dary na oltár. Chlieb a víno. Prečo? Lebo sa nám pri sv. omši dáva tajomne Pán Ježiš.
Čo prinášame my? Aj keby sme mu dali všetko, je to ako keď vy niečo kúpite mame, alebo otcovi na nejaký sviatok. Dávate to z ich peňazí.
Pre život je potrebná obeta. Kto sa za vás obetoval? Mohli by ste žiť bez obety rodičov, najmä matky?
O tom aká je potrebná obeta jeden pre druhého hovorí tento vymyslený príbeh:

Na ostrove stroskotala skupina ľudí. Boli premočení, bolo zima a tak sa potešili, že sa im podarilo založiť oheň. Rozbehli sa zbierať drevo. Bol to však kamenistý a piesočnatý ostrov. Každý našiel kus vyplaveného dreva. Nik ho však nechcel priložiť na oheň, lebo si ho chcel nechať na horšie časy. Prišla noc, mraz. Našli ich tam zmrznutých.
Viete prečo!
Viete sa obetovať?
S miništrantami hráme florbal. Tam to perfektne vidíme, kto sa vie obetovať a kto nie. Jeden chlapec, chce ísť vždy na buly, rozohrávať, dať gól... Nenahrá. Iba ak na neho skríkne otec. Začnem s nimi „tvrdý tréning“, ako keď som trénoval futbalistov. Budú hrať na dva dotyky. Aby sa naučili nahrávať. Tým sebcom sa to veľmi nepáči.
Viete, prečo je potrebná obeta a nielen v športe.
Minule sme mali obliečku dvanástich miništrantov. Musia sa obetovať, premôcť keď chcú prísť na sv. omšu? Samozrejme. Kto z vás tu príde v týždni, dokonca ráno?!
Pán Ježiš nachytal veľa rýb – myslíte, že to bolo pre neho? Viete si predstaviť, žeby si ich nechal pre seba? Však by to bolo smiešne. Keby sa Pán Ježiš neobetoval, tak by sme „zamrzli v smrti“!
Nebuďte ako malé deti. Majú pred sebou množstvo hračiek. Zoberte im jednu! Chcú páve tú. Začnú revať, hádzať sa po zemi, kým ju nedostanú späť.
Vy ste už veľkí! Učme sa premáhať sebectvo – a to je obeta.

Modlime sa:

Bratia, sestry a deti, Ježiš si povoláva svojich spolupracovníkov na budovanie nebeského kráľovstva. Vyprosujme Božiemu ľudu dobrých kňazov, ktorí ho budú viesť k dokonalosti a budú všetkým ľuďom ukazovať cestu k Bohu.
(Volajme: Pane, vyslyš nás.)

1. Aby všetci členovia Cirkvi boli ochotní
prinášať obete pre iných,
prosme Pána.

2. Aby sa vodcovia národov vedeli obetovať pre iných
a starali sa o všetkých ľudí,
prosme Pána.

3. Aby bol v Cirkvi dostatok ľudí
ochotných odpovedať na Kristovo volanie slúžiť iným,
prosme Pána.

4. Aby hriešnici zanechali cestu sebectva
a nastúpili na cestu obetavosti,
prosme Pána.

5. Aby sme mali vždy ochotu
spolupracovať s našimi kňazmi
na rozvoji života farskej rodiny,
prosme Pána.

6. Aby sme denne dokázali premáhať sebectvo
a delili sa v rodine i s priateľmi,
prosme Pána.

Pane Ježišu,
ty nás uisťuješ o pravdivosti svojho slova;
daj, nech veľkodušne odpovedáme na tvoje volanie
a pomáhame ti vo svete uskutočňovať tvoj plán spásy.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 7.2.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.