Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Aj keď sme viac v dušičkovej nálade, dnes máme veľmi radostný sviatok. Spomíname na tých, ktorí žili život ako my, len omnoho úspešnejšie, viac podľa Boha a preto patria k blaženým, sú v Božom kráľovstve a voláme ich svätý.  

  Uvedenie do čítaní:

 1. Zjv 7, 2-4. 9-14

Evanjelista Ján vidí množstvo tých, ktorí vďaka pomoci obetujúceho sa Baránka Ježiša Krista zvládli život a sú zachránení pre večnosť. 

 1 Jn 3, 1-3

V druhom čítaní budeme počuť, aký dar sme dostali a čím môžeme byť vďaka nepredstaviteľnej Božej láske. 

 3. Mt 5, 1-12a

Ježišove blahoslavenstva sú ťažko pochopiteľné a málo prijímané. Ak ich však počúvame z pohľadu svätých, ktorých si dnes pripomíname, uvedomujeme si aké sú pravdivé a jasné. 

 SVÄTÍ MEDZI NAMI

 Prečo slávime sviatok Všetkých svätých?

Počas roka si pripomíname význačnejších svätých. Je to iba obmedzený počet. Aby sme však nejakým spôsobom mohli prejaviť živé spoločenstvo s nespočítateľným zástupom zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov, ktorí stoja pred trónom a Baránkom (porov. Zjv 7, 9 – 1. čítanie), Cirkev zaradila do svojho liturgického kalendára sviatok Všetkých svätých. Sú pre nás prosebníkmi a vzorom.

Publicista L. Simajchl píše: Jeden mládenec mudroval takto:  Káže sa nám, že svätí sú nám vzorom správneho kresťanského života. Dobre –ale ako mám nasledovať vzor práve veľkých svätých?

- Svätý František z Assisi nechal prácu, chodil voľne po kraji a na jedlo si vyžobral. To by na mňa ľudia hľadeli ako na práce sa vyhýbajúci živel.

- Svätý Antonín žil sám v lese ako pustovník. To by som dnes bol považovaný za tuláka a polozrelé indivíduum.

- Svätá Terézia z Avily zakladala kláštory. Kdeže je dnes miesto, kde by naše zbožné dievčatá mohli zakladať kláštory.

Skrátka, žít podľa vzoru svätých z kalendáre, to sa dnes nedá - znel rezolútny záver toho mládenca.

Dúfam, že vy by ste mu všetci vedeli na to odpovedať. Každý človek žije a koná v duchu svojej doby. V tom boli deťmi svojej doby i všetci svätci. My dnes samozrejme nemôžeme žít alebo obliekať sa v duchu stredoveku alebo inej minulej doby. Ale ich hrdinské cnosti, ich vieru, nádej a lásku žít môžeme a máme - v dnešnom svete a dnešným spôsobom.

Svätí medzi nami sú teda ľudia, ktorí nasledujú Krista v duchu a v prostredí svojej doby.

Svätí medzi nami nie sú nápadní extrémnym oblečením, účesom, vyzývavým správaním, vyhlasovaním zbožných fráz a odriekavaním citátov z biblie. Tak sa správajú skôr chorí, než svätí ľudia.

Svätí medzi nami, ak sú nápadní, tak vľúdnosťou k druhým, svedomitosťou v práci. Tým, že sa dá na nich spoľahnúť.

Nehovoria príliš s ľuďmi o Bohu, - ale tým viac s Bohom o ľuďoch, medzi ktorými žijú.

Poznajú svoju vieru z osobného presvedčenia. Vedia, prečo veria v Boha a vedia odpovedať na bežné námietky proti viere.

Dnešný svätý je kľuďas, ktorý bežné denné mrzutosti rieši skôr žartom a s humorom, než s rozčuľovaním.

Vie, že nad všetkými udalosťami sveta je Boh, ktorý i zlo vie obrátiť v dobro tým, ktorí v neho dôverujú.

Svätý medzi nami nekritizujú ľudí okolo seba, neodsudzujú, ale snažia sa ich pochopiť a pomôcť im.

Keď hovoria, tak hovoria o dôležitých veciach, - neklebetí o ničom, len aby sa hovorilo. Vie, že klebetenie je známkou slaboduchosti.

Nikdy nesľubuje niečo, o čom vie, že by to nemohol splniť.

Pred druhými sa nevyťahuje a snaží sa hovoriť čo najmenej o sebe.

Na druhých nežiarli, ale teší sa keď sa im darí.

Nevšíma si toho, čo o ňom hovoria druhí za jeho chrbtom. Keď mu niekto vytkne chybu, premýšľa, ako ju napraviť, ak ju  má - alebo čo robiť, aby nepôsobilo špatným dojmom, keď tu chybu nemá.

Nikdy sa neháda, i keď vie, že pravdu má on. Povie svoju mienku - a to stačí.

Nikomu svoje mienenie nevnucuje. Pôsobí na druhých svojim príkladom, svojou osobnosťou.

Denne striasa všetko staré. Snaží sa denne vytvoriť zo seba lepší typ človeka, lepšiu podobu kresťana.

Poslednou poznávacou známkou svätcov medzi nami je, že všetky tieto krásne zásady síce prijali za zásadu svojho denného života, ale ešte sa im nedarí zachovávať ich vždy a denne. Ešte padajú, ešte chybujú. Ale z potknutia si nič nerobia. Vedia, že svätosť spočíva v neustálom začínaní. Vedia, že i tí najväčší svätci sú omilostení hriešnici - teda ľudia, ako my.

A tato posledná poznávacia známka svätcov dnešnej doby otvára dvere k ceste za svätosťou i nám, nám všetkým.

Ešte raz si radostnú zvesť dnešného sviatku zopakujme:

Svätí nie sú svätí preto, že by nikdy neklesli. Sú svätí preto, že po každom páde vždy znovu povstali k novému úsiliu. Padnúť je ľudské, povstať - anjelské, ostať ležať v hriechu – diabolské.

To môžeme robiť i my.

Povzbudiť nás v tom môže to, že za svätcov vyhlasujú teraz tých ktorý sme poznali. Jeden z vás, keď sme minulú stredu slávili sviatok sv. Jána Pavla povedal: Podal som si ruku so svätcom.

Vidíte, bol človekom dneška, mnohí ste ho poznali a mate možno s nim aj fotku.

Pozor nielen to: Dnes si nepripomíname len tých, ktorí sú oficiálne vyhlásený za svätých. Pripomíname si všetkých, ktorí sú v Božom kráľovstve. A možno sú to i tí, s ktorými ste žili, možno vaši blízkí.

Takže svätosť je aj pre nás, modlíme sa o to.

Turzovka, 1.11.2014
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.