Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jób 38,1.8-11, 2 Kor 5,14-17, Mk 4,35-41 

Dnešné evanjelium má veľkú odozvu v živote veriacich a aj v sakrálnej architektúre.

Od staroveku sa interiér chrámu volal kostolná loď. Kostol mal byť vystavený tak, aby odolal všetkým typom búrok. Kostol mal zachraňovať tých, ktorí do neho chodili a v ňom niekedy doslova zachraňovali život. Kostoly boli stavané na vrškoch, obohnané múrom a boli útočišťom pri nájazdoch zbojníckych hôrd. Neskôr bol kostol miestom azylu – nesmela tam zasahovať svetská moc.

Dnešný príbeh má silný dopad na každého poslucháča. Aký odkaz môže mať pre nás? Priblížme si najskôr, čo mal dať príbeh apoštolom.

Učeníci, aspoň niekoľkí z nich, boli povolaním námorníci - rybári. Ich chybou v dnešnom evanjeliu bolo, že nechceli prevziať zodpovednosť, ktorou bolo ovládať svoju loď počas búrky. Nemali žiadnu kontrolu nad prírodnými silami; ale mohli získať kontrolu nad svojou loďou.

Ježiš spí po náročnom dni kázania, pretože dôveruje svojim učeníkom, ktorí boli skúsenými rybármi a že to nebola ich prvá búrka na nestabilnom Galilejskom mori. Necháva ich robiť si svoju prácu.

Koniec koncov, Ježiš bol tesár, nie námorník. Učeníci vedia lepšie ako on, čo majú robiť za týchto okolností. Vie, že kým oni sa starajú o svoju loď, niekto iný sa stará o vetry a more. Ten druhý je jeho Otec. Je to v jeho mene a v mene Otca, ktorý po prebudení učeníkmi nariaďuje vetru a moru, aby sa upokojili.

Pripomína nám to ako v siedmy deň stvorenia Boh odpočíva. Potom, čo Boh počas predchádzajúcich dní stvoril svet, ktorý pozná hromy a blesky, búrky a hurikány, sopky a zemetrasenia, Boh pokojne odpočíva, pretože, ako vysvetľuje Jóbovi v texte, ktorý sme počuli ako prvé čítanie, ustanovil hranice týchto prírodných síl, aby sa neprekročili.

Nedostatok viery, ktorý Ježiš vyčíta svojim učeníkom, je v prvom rade nedostatok viery v nich samých, a nie nedostatok viery v zjavenú pravdu, že Boh stanovil hranice vetru a búrke. V rámci týchto limitov musia vedieť, čo robiť, aby riadili loď, a je to ich zodpovednosť, aby to urobili.

Preto nám dnes dala Cirkev do pozornosti prvé čítanie: Pán odpovedal Jóbovi z víchrice: „Kto uzavrel bránami more, keď vytrysklo, akoby vyšlo z materského lona, keď som ho zaodel oblakom a temnotou ho ovinul ako plienkami? Obohnal som ho svojou hranicou, umiestil bránu a závoru a povedal som: Potiaľto smieš ísť, ďalej nie, tu sa rozbije pýcha tvojich vĺn.“ Boh-Stvoriteľ „to má pod palcom“.

Pre vtedajšieho človeka - pohanov, bolo more symbolom chaotických síl. V mezopotámskom mýte o stvorení (Enuma elish) musí boh Marduk bojovať s bohyňou Tiamat, ktorá predstavuje more, aby vytvoril pevninu. More symbolizovalo nebezpečenstvo, ohrozenie života. Moderne povedané, cunami, ktoré požiera a ničí pevninu. Kniha Jób teda hovorí o niečom inom.

Znamená to, že Boh dal zákonitosť v prírode. Človek ich má poznávať a zvládať! K tomu dostal múdrosť.

Odozva toho sa nachádza aj v knihe o Jonášovi. Pohanskí námorníci sa modlili k svojim bohom, Jonáš spal v podpalubí. Vedel, že za tým je Boh – jeho Boh. 

Je zaujímavé, že táto epizóda prichádza v evanjeliu podľa svätého Marka po podobenstvách o obilí a horčici. Bez búrky niet rastu. Búrka vypukne v dnešnom evanjeliu po tom, ako sa Ježiš a jeho učeníci rozhodli „prejsť na druhý breh“; aj v našom živote sú cesty sprevádzané búrkami. Musíme riadiť našu loď čo najlepšie. Sme zodpovední za našu loď; Nie sme zodpovední za kozmické prvky – zákony prírody!

V našom živote nie je ničím výnimočným ak sa ocitneme uprostred búrky. Často nás však znechutí a necháme sa prekonať strachom. Odmietame prevziať zodpovednosť a prosíme Boha, aby prišiel urobiť našu prácu namiesto nás.

Alebo sa snažíme kontrolovať samotnú situáciu; To znamená, že sa snažíme ovládať búrku (prírodu), čo nie je naša práca a robíme to katastrofálne. Snažíme sa zobudiť Ježiša, ktorý pokojne spí, musíme si dôverovať, snažme sa mať dôveru v neho a tým aj väčšiu dôveru v seba, v jeho silu a vo všetko, čo nám dal.

V našich búrlivých nociach nás vždy môže zachrániť pravda, že Boh ovláda prvky, ktoré nás obklopujú, aj keď sa zdá, že sú mimo kontroly; a to, že Ježiš je s nami na našej lodi, aj keď sa zdá, že spí a loď sa potápa.

Naša viera v neho a naša viera v seba samého sú rovnako dôležité ako jedna pre druhú. V konečnom dôsledku sú tou istou realitou, keďže naše najhlbšie ja je formované životom s Kristom.

Nech nám naša Panna Matka, učiteľka a učeníčka vo viere, pomáha mať dôveru v seba samých a riadiť loďku nášho života v podobe jej Syna Ježiša. Vidíme, že Boh veľmi málo zasahoval do jej života.

Nech nám to pomáha budovať chrám Boží v našej duši! Musíme robiť to, čo je v našich silách. Profesor v seminári to vyjadril jednoduchým prirovnaním: Ak zbožnú dušu vyrušuje mačka, nemôže sa modliť, aby odišla. Musí zobrať metlu a vyhnať ju!

Otázka: Aké sú tieto búrlivé chvíle v našom živote? Ako im čelíme? Aké miesto dávame Otcovi Bohu, jeho prítomnosti v zúfalstve našej temnej noci, v neistote? Naozaj mu dôverujeme, že nám pomáha, alebo sa jednoducho vzdávame? 

Turzovka, vigília, 22.6.2024, Staškov 23.6.2024

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3037-12-nedela-v-cezrocnom-obdobi 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.