Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1. Kr 3,5.7-12, Rím 8,28-30, Mt 13,44-52

 Predpokladám, že každý z nás už dostal otázku, čo považujeme za najdôležitejšie.

Mohla byť od kazateľa – ako rečníka otázka, možno od manžela, manželky, rodičov, priateľa ako výčitka: To už pre teba nič neznamenám, som pre teba vzduch?

Môže byť aj v negatívnej forme:

Ak príde opitý člen rodiny na mieste je otázka: To máš radšej alkohol ako seba (svoje zdravie), ako nás? Dúfam, že sa vám to nestalo!

A možno sme si ju dali aj my sami, keď sme sa o niečo veľmi snažili, investovali množstvo energie, nedostavil sa výsledok premrhali sme množstvo času, keď sme niekoho, alebo niečo stratili...

Domnievam sa, že nik nepochybuje o potrebe klásť si otázku: Čo považujem za najdôležitejšie? Odpoveď na túto otázku nás formuje a môže pobadať k pokroku, dokonca náprave.

Snažíme sa o to, čo je pre nás najdôležitejšie, tomu podriaďujeme celý svoj život. Možno preto je stále aktuálna pre nás rozprávka o zlatej rybke a o troch prianiach. A tak ako mnohé rozprávky a vôbec naše uvažovanie má základ vo Svätom písme, tak je to aj s rozprávkou o zlatej rybke.

Prvé čítanie nám hovorí o Šalamúnovi, ktorý dostal od Pána ponuku: „Žiadaj si, čo chceš, a dám ti.“ Šalamún odpovedá: Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný?“ Boh v tom vidí múdrosť a obdarúva Šalamúna: hľa, splním tvoju žiadosť: dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude.“

Po tomto čítaní nasleduje 119 žalm. Je najdlhší má 176 veršov. Žalmista pri hľadaní receptu na zmysluplný a šťastný život sa zameria na Božie prikázania. Je oslavou Božieho zákona – jeho prikázaní. Takmer v každom verši (okrem dvoch) je v rôznych formách vyjadrená oslava Božích prikázaní. V prikázaniach a ich dodržiavaní videl starozákonný človek múdrosť. Nevidel v nich (na rozdiel od nás?) obmedzovania a ťarchu, ale ďakoval Bohu, že mu dal svetlo na ceste života.

Ilustrujem:

V jednej prímestskej dedine (Priechod) som mával za totality tajne stretka s mládežou. Pozvali do tohto spoločenstva aj kamarátku z mesta (B. Bystrice). Raz sa stretnutie predlžilo a niektorí účastníci sa postavili, že musia ísť domov. Hanbili sa pred ňou priznať, že musia ísť kvôli rodičom. Ľubko (teraz je kňazom v USA), sa priznal, že má prísnych rodičov a musí ísť. „Mestské dievča“ poznamenalo: Ja by som chcela takých rodičov. Keď neprídem aj deň, o mňa sa nestarajú. Láska sa stará, má obavy o milujúcich. Prekvapuje, že Boh sa stará o nás a dáva nám usmernenie (príkazy)?

Všimli ste si, že pri nedeľných čítaniach sú počas roka kompatibilné prvé čítanie a evanjelium. Preto nám Cirkev vybrala k čítaniu o Šalamúnovej múdrosti Ježišove podobenstvo o perle a poklade. Presnejšie; k týmto podobenstvám prvé čítanie.

Počuli sme: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Priblížme si správanie šťastného nálezcu. Našiel poklad, ktorý mu právne nepatril. Musel sa stať majiteľom pozemku, aby sa stal aj legálnym majiteľom pokladu. Viete s predstaviť čo všetko robil, aby to pole získal. Majiteľ určite zvyšoval cenu. Nálezcu pokladu považujú za pomäteného, avšak dovtedy, keď sa nestane majiteľom pokladu. Potom bol v ich očiach múdrý. Aj človeka hľadajúceho nebeské kráľovstvo môžu za takého považovať. Ale len dočasne – kým je toto „dočasné kráľovstvo“.

Tiež sme počuli: Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

Toto prirovnanie nie je také frapantné, ale poznáme rôzne aukcie hlúposti za milióny. Zberateľ perál je fanatik. Je nadšený pre krásu, bohatstvo? Prečo by sme neboli fanatikmi pre krásu a bohatstvo Nebeského kráľovstva?!

Zastupoval som susednej farnosti a rodičia tam asi neboli pripravení a poučení k vysluhovaniu krstu svojho dieťaťa. Pýtal som si: Čo žiadate pre svoje dieťa? Odpoveď: Zdravie. Prirodzene! Čo iné mali povedať ak nevedia niečo o Nebeskom kráľovstve?

Čo poviete, oplatí sa uvažovať nad tým, čo je najdôležitejšie pre život? Nebolo by škoda prešustrovať život?

Turzovka - vigília, 29.7., Turkov, Dlhá 30.7.2023

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1343-17-nedela-v-cezrocnom-obdobi-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2634-17-nedela-v-cezrocnom-obdobi-20 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.