Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-38

Pýcha a pokora – dve „P“, úplne protichodné.

Tá druhá vlastnosť – pokora, môže byť i falošná. Zdá sa, že pýcha je vždy pýchou.

Pri Zvestovaní Pána mohla byť Mária tiež falošne pokorná. Mária však bola vo svojej úplnej autenticite perfektná. Než dá svoj súhlas, reaguje na neuveriteľnú zvesť, že má porodiť Mesiáša, pokojnou otázkou: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Prijíma to úžasné poslanie bez najmenšej stopy falošnej pokory. Po vysvetlení Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Zračí sa u nej jednoduchosť, dôvera v Pána. Keď ma povoláva, tak „nech sa stane podľa jeho slova“!

Čo dal Boh Zvestovaním Márii a aj nám?

Jednoduchá odpoveď - Ježiša.

  1. Márii

– Dal jej Ježiša a úplne zmenil jej život. Spočiatku ho skomplikoval; problémy so snúbencom, zvláštne porodenie v Betleheme, útek pred Herodesom a po rodinnej idyle v Nazarete, bolestné vyvrcholenie na krížovej ceste! Vlastne v nanebovzatí!

  1. Nám

- Skomplikoval nám Ježiš svojim príchodom na zem a uverením v neho život? To posúďme sami. Každopádne nám ho zmenil – ak nie, tak sme neuverili v neho! Musíme ísť proti prúdu (masám), odlišujeme sa od iných a tu môžu nastať komplikácie.

Vidíme, že Márii Zvestovanie zmenilo život a urobilo ju veľkou. A to môže urobiť Zvestovanie aj s našim životom

Podmienky?

Pýtať sa ako Mária. Nechať si veci vysvetliť – máme Božie slovo, Učiteľský úrad cirkvi... A potom odpovedať ako Mária: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Modlíme sa: Pane, pomôž mi byť aspoň trochu ako Mária, aby som plnil tvoju vôľu a nezakopal svoje talenty.

Turzovka, 25.3.2023

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.