Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Úcta Bolestnej Matky Ježiša Krista sa opiera o Simeonovo proroctvo v Lukášovom evanjeliu, ktorý povedal Márii: tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.

Na Slovensku má úcta Sedembolestnej Panny Márie dávnu tradíciu. Slovenský národ si osobitným spôsobom uctieva trpiacu Matku Pána Ježiša preto, lebo sám zakúsil vo svojich dejinách veľa utrpenia.

Dnešná slávnosť nám pomáha napraviť zmýšľanie našich sŕdc, preto úprimne oľutujme naše hriechy. 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Sk 1, 12-14

Panna Mária bola hrdinská v utrpení, lebo bola modliaca sa. Skutky apoštolské ju popisujú ako je v strede modliacich sa apoštolov. 

  1. 1 Pt 4, 13-16

Svätý Peter hovorí, že môžeme mať radosť ak máme účasť na Kristovom utrpení. Panna Mária je nám v tom vzorom, trpela spolu so svojim Synom. 

  1. Jn 19, 25-27

Apoštol Ján popisuje ako dostal Máriu za svoju matku a spolu s nim každý Ježišov verný učeník.

 

Patrónka Slovenska

V životopise Panny Márie, ktorý sme zverejnili 8. septembra, je venovaná osobitná stať o úcte Ježišovej Matky. Krátko sme spomenuli aj úctu Bolestnej alebo Sedembolestnej Panny Márie. Keďže Sedembolestná Panna Mária sa uctieva na Slovensku ako hlavná patrónka a jej sviatok sa svätí 15. septembra, doplníme si v tento deň životopisnú zmienku z 8. septembra, niektorými historickými údajmi.

Úcta Bolestnej Matky Ježiša Krista sa opiera o Simeonovo proroctvo v Lukášovom evanjeliu (Lk 2,35) a vyvinula sa v stredoveku. Od 13. stor. ju šírila rehoľa servítov čiže Služobníkov Panny Márie. Koncom stredoveku vznikol známy hymnus Stála Matka bolestivá (Stabat Mater), ktorý pracovali viacerí básnici a hudobníci. Roku 1727 pápež Benedikt XIII. schválil úctu Sedembolestnej Panny Márie a ustanovil jej sviatok. Roku 1814 pápež Pius VII. na znak vďačnosti za šťastlivý návrat z Napoleonovho zajatia zvýšil liturgický stupeň sviatku a jeho slávenie rozšíril na celú Cirkev.

Na Slovensku mala úcta Sedembolestnej Panny Márie dávnu tradíciu. Jej počiatky siahajú až do polovice 16. storočia. Stredobodom tejto úcty sa stal šaštínsky chrám Panny Márie, ktorý bol vybudovaný v 2. tretine 18. stor. Jeho predchodcom bol starší votívny kostolík. Roku 1924 prevzali šaštínsky chrám spolu s priľahlým kláštorom saleziánski rehoľníci a urobili z neho významné pútnické miesto. Šaštínska bazilika Sedembolestnej sa stala národnou svätyňou.

V apríli 1927 na žiadosť slovenských biskupov Posvätná kongregácia obradov v Ríme dokumentom Celebra apud Slovacam gentem odobrila úctu Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku a dovolila pripájať k loretánskym litániám osobitnú invokáciu s modlitbou z omše sviatku Sedembolestnej.

Úcta Sedembolestnej Panny Márie je živá aj medzi Slovákmi v zahraničí. Slovenské strediská (napr. Slov. ústav. sv. Cyrila a Metoda v Ríme) a kostoly majú na význačných miestach obraz alebo sochu Sedembolestnej. V Spojených štátoch jej slovenskí františkáni zasvätili kláštor a pútnické miesto vo Valparaise, Ind., kým v Kanade ju uctievajú slovenskí jezuiti ako patrónku svojho hlavného strediska v Cambridgi, Ont. Zahraniční Slováci sa postarali aj o pekný mozaikový obraz patrónky Slovenska v nádvorí nazaretskej baziliky Zvestovania Panny Márie. Obraz vyhotovil Dr. Jozef Cincík a posvätil ho 25. marca 1977 najdôst. O. biskup Andrej Grutka zo Spojených štátov amerických.

Slovenský národ si osobitným spôsobom uctieva trpiacu Matku Pána Ježiša preto, lebo sám zakúsil vo svojich dejinách veľa utrpenia. Vyjadruje to i v omšovej prefácii sviatku Sedembolestnej, kde o bolestnej Matke hovorí:

"Veď ona vždy preukazovala nášmu ľudu útechu v utrpeniach a pomoc v nebezpečenstvách. Ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna. Preto ju oslavujeme ako patrónku nášho národa a uctievame ju ako našu nebeskú Matku. Pod jej ochranou kráčame do nebeskej vlasti, v ktorej si ju už (svätý Otče) oslávil pri svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom Pánovi."

Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.