Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 66,10-14c, Gal 6,14-18, Lk 10,1-12.17-20

Český kardinál Tomáš Špidlík medituje o dnešnom evanjeliu na základe zážitku žatvy v Severnej Dakote.

Tam farmár kombajnom kosil sám na a hrboľatú pôdu nechával neskosenú. Neoplatilo sa mu to - hovoril.

Kardinál poukázal na to, že gazdovia zbierali každé steblo, klások a porovnáva tieto žatvy. V čom je rozdiel? Málo robotníkov - dostatok robotníkov, povrchný - dôkladný zber.

Čo viac zodpovedá dnešnému evanjeliu? Pán Ježiš možno v čase žatvy hovorí: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Sám koná. Vyvolil si iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

Ak je pri žatve málo ľudí nechávajú klasy. Ježiš myslí na duchovnú žatvu. Ak je málo evanjelizátorov, potom veľa ľudí nepozná evanjelium! Ježiš prišiel pre všetkých a preto chce všetkých zachrániť. Preto povolal dvanástich apoštolov a potom ešte sedemdesiatich dvoch učeníkov.

Ježiš nechcel, aby sa evanjelizovanie podobalo žatve pri ktorej ostanú nepokosené časti polia, ale aby bol pozbieraný každý klas. Je to samozrejme. Veď každý človek je stvorením Božím a pre každého prišiel Pán Ježiš.

Dôvody apoštolátu, evanjelizácie sú jasné.

Sv. Ján Klimak (+ 649): Jedná duša má väčšiu hodnotu, ako celý vesmír! Vesmír sa pominie, duše sú nesmrteľné.

Sv. František Saleský: Pre jednu dušu sa oplatí vytvoriť diecézu.

Preto sa misionári neustále obetujú. Aktuálne: Islamisti z Boko Haram v Nigérii útočia na kresťanov, zavraždili niekoľko kňazov. Sú tam poslaní ako učeníci z dnešného evanjelia: Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Prečo tam a inde chodia misionári? Možno preto, aby nám ukázali aké dôležite je ponúknuť vieru iným, že je to niečo najdôležitejšie.

Spomínaný kardinál Špidlík spomína ako jeden taliansky otec hovorí svojmu synovi: „Ty seď doma, načo pôjdeš do Afriky! Boh má do Afriky bližšie ako ty. Ak chce Afričanov spasiť nepotrebuje teba. On má lepšie možnosti!“

Vyzerá to logické, ale Boh potrebuje ľudí? Pekne to vyjadril Pavol apoštol v Liste Rimanom (10:15-15): „Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: ´Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť´." Preto nás potrebuje Ježiš.

V Amerike je jeden náboženský program, na ktorom 24 hodín denne čítajú Bibliu. Zdá sa, že to nestačí. Biblia je čítaná iba tam, kde ju doniesla živá osoba.

Na mládežke v Banskej Bystrici som sa pýtal, čo tých mladých ľudí priviedlo do kostola. Jedna z odpovedi: Lebo je tu priateľ, ktorý bol iný ako my (fetovali sme a drogovali). Ten priateľ, ktorý pomohol drogistom nebol ani kňaz, ani misionár. Tí sa tam nedostanú. Každý kresťan má vydávať svedectvo.

Čo by malo nás motivovať? Naša láska a dobroprajnosť. Doprajem inému to čo teší mňa.

Viete aký je dôležitý jeden človek, ak vám blúdi niekto blízky, alebo ak vám zomrie. A čo Nebeský otec? Ten má rád všetkých, jemu záleží tak isto – ešte viac – na všetkých.

Farmára, ktorý všetko nepokosí, by sme sa mohli opýtať: Nie je vám ľúto detí zomierajúcich od hladu? A tu sú zvyšne klasy.

Pýtame sa samých seba: Nie je nám ľúto toľkých vedľa nás bez Ježiša?

Turzovka, 3.7. 2022

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/955-14-nedela-v-cezrocnom-obdobi

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2208-14-nedela-v-cezrocnom-obdobi-vigilia

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2209-14-nedela-v-cezrocnom-obdobi-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.