Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 6, 1-4. 8, Hebr 10, 11-18, Jn 17, 1-2. 9. 14-26

Jeden starý kňaz hovorí: Prečo tento nový sviatok?!

Dosť nám vyčítajú klerikalizmus a ešte dali sviatok Krista kňaza.

Domnievam sa, že nezdieľate tieto názory. V liste Hebrejom sme mohli počuť: Kristus sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní. Dnešný sviatok nie je o „služobnom kňazstve“ – teda o biskupoch, kňazoch, diakonoch.

Dnešný sviatok je o Ježišovej obete, ktorú ako jediný večný kňaz priniesol „na odčinenie hriechov“.

Vyjadruje to aj alternatívne čítanie od proroka Izaiáša, kde sa na Ježiša vzťahuje ochota obetovať sa pre ľudstvo: „Hľa, tu som, mňa pošli.“

Evanjelium to dokresľuje, keď počúvame Ježiša modliť sa: No neprosím len za nich (apoštolov), ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my.

Tieto slova povedal Ježiš, keď sa ako kňaz obetoval pri Poslednej večeri a je rozhodnutý obetovať sa za ľudstvo na dreve kríža.

Úvahu nad dnešným sviatkom môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/305-nasho-pana-jezisa-krista-najvyssieho-a-vecneho-knaza-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/816-nasho-pana-jezisa-krista-najvyssieho-a-vecneho-knaza

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1218-nasho-pana-jezisa-krista-najvyssieho-a-vecneho-knaza-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1737-jezis-kristus-najvyssi-a-vecny-knaz

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2570-jezis-kristus-najvyssi-a-vecny-knaz-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/3008-jezis-kristus-najvyssi-a-vecny-knaz-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.