Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 19, 1-8, Jn 16, 29-33

Čo hovoril Pán Ježiš predtým než mu apoštoli povedali: Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha

Povedal im. „Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; opúšťam svet a idem k Otcovi“.

Apoštoli si mohli plne uvedomiť, čo Peter dávnejšie povedal: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“

A nestačilo im to! Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. A splnilo sa to! Čo ešte potrebovali? Plnosť Ducha Svätého. Teda nejaké silne vedenie Božie. To čo sme mohli vybadať v prvom čítaní: Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: „Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.“

Tak to môže byť i s nami. Hoci sme neboli pokrstení iba „Jánovým krstom“, ale v mene Pána Ježiša, v mene Najsvätejšej Trojice. Teda i v mene Ducha Svätého.

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 30.5.2022

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/317-pondelok-po-7-velkonocnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/831-pondelok-po-7-velkonocnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1230-pondelok-po-7-velkonocnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2997-pondelok-po-7-velkonocnej-nedeli-21
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.