Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 7,55-60, Zj 22,12-14.16-17.20, Jn 17, 20-26

Blízka nám je legenda o Svätoplukových prútoch a preto máme možno viac v podvedomí pliagu rozdelenia a potrebu jednoty.

Rozdelenie Svätoplukových synom sa stálo nielen pliagou pre Veľkú Moravu, ale aj pre nás. Pripomínam, že vtedy sme neboli rozdelení na Moravanov a Slovákov. A keby nepadla Veľká Morava a udržal sa takýto silný politický útvar, určite by sa vyvíjala história Európy a aj sveta ináč. Nemuseli by byť možno ani svetové vojny. Nechajme však to známe „keby“.

Dnešná situácia hovorí o tom, že sme si nezobrali k srdcu Svätoplukove palice a sme nejednotný. Rozprával som s kolegom Ukrajincom o situácii u nich. Povedal: Veľmi nás táto agresia zjednotila! Dá sa (dalo by sa) to povedať o našom malom národe? Nie je to naša kliatba?

Nemôžme plakať nad rozliatym mliekom. A v našej moci nie je ani historický vývoj, ani situácia v národe. Každý sa však má pričiniť o jednotu.

A pozor, potreba jednoty nie je z národných, ani politických dôvodov, je to vec nášho života, života viery, kresťanstva.

Dnes v evanjeliu počúvame o potrebe jednoty.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.

A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Ak chceme byť nasledovníkmi Ježiša - musíme obstať a svedčiť o Ježišovi, máme sa usilovať o jednotu. K tomu je potrebná snaha v týchto troch bodoch.

Prirovnajme si to: Aby niečo stalo musí stať aspoň na troch bodoch – povestná trojnožka.

Naša snaha po jednote (ako trojnožka) by mala obsahovať tri prvky: jednotu človeka samého so sebou, jednotu s druhým a jednotu s Bohom. Tieto formy jednoty nemôžu byť jedna od druhej oddelené, a musia jestvovať spolu. Ak chýba jedna, chýbajú všetky. Pozrieme sa preto na každý jeden druh jednoty zvlášť. O čo v každom z nich ide.

1) Jednota človeka samého so sebou.

Táto požiadavka sa nám zdá čudná a práve tá je začiatkom jednoty. Nemôžem sa z iným človekom, ak nie som sám sebou. A nebudem schopný počuť Božiu výzvu, ak budem utekať sám pred sebou. Hoci sa to nedá povedať úplne, Boh vedie človeka. Niekedy človek nájde seba, keď našiel iných a Boha, alebo nájde seba a iných, keď našiel Boha. Vidíme tu absolútnu potrebu „vlastnenie“ všetkých bodov. My to iba akademicky rozdeľujeme pre lepšie pochopenie.

Čo to znamená byť jedno sám so sebou? To znamená byť človekom vyrovnaným - vnútorne pokojným. Základným nešťastím človeka je, ak je bytosťou rozbitou. Je v nás veľa náklonností, ktoré nás ťahajú každá iným smerom. Majú sklony trhať nás a spôsobovať nám chaos a zmätok.

Znamená to prijať samého seba, že sme sa narodili svojim rodičom, že sme v svojej rodine, v národe, sme muž, alebo žena, prijať dátum narodenia – teda mladosť, alebo starobu. Dôležité je ako na to reagujeme. Je potrebné aby sme sa prijali a boli tým čim sme.

Prijať, že sme muž, žena, manžel, manželka, dieťa, otec, matka...

Akonáhle tužíme mať iného manžela, manželku, deti, alebo bezdetnosť, plat, schopnosti, iný vek..., už sme rozorvaní a nemôžeme vytvárať jednotu.

Sledoval som kúsok relácie v ktorej bola (bol) žena (muž). Zmenil (a) si rod a hovoril (a) o tom, že treba zmeniť rodové stereotypy. Tento „prerobený človek“ (hlásil sa k žene) nevedel prijať seba – môže vytvárať jednotu? Chce všetko a všetkých prerábať! Vidíte, že je to ťažko popísať a ešte ťažšie vytvárať jednotu!

Vieme sa prijať, musíme sa potetovať, vylepšovať, premaľovať, ocvočkovať...?

2) Byť jedno s inými.

Ak viem kým som, potom dokážem komunikovať s inými. Ak som prijal otcovstvo, materstvo, manželstvo, kňazstvo, vek, stav... potom komunikujem z tejto pozície. Napríklad ak som si vedomý, že som otec, tak komunikujem s deťmi ako otec. Nebudem sa rozčuľovať na detí... Potom môžem byť človekom počúvania, otvorenosti, obety a pokory.

Počúvať iných (či lepšie načúvať im) znamená mať pre nich otvorené nielen uši, ale aj srdce. Zabúdať v momente na seba, a zamerať sa len na toho druhého.

To si ale vyžaduje obetu pre dobro toho, ktorý stojí predo mnou. Jednota s iným si vyžaduje, aby som sa nepretržite, pred každým stretnutím s inými, pýtal sám seba, či to, čo idem povedať alebo urobiť, prispeje alebo neprispeje k jednote medzi mnou a tým druhým..

Najlepšou metódou je stať sa jedno s ním. Niekedy je nutné ísť do života toho druhého dosť ďaleko. Nebojme sa. Je možné kráčať s človekom „až po hranice hriechu“ (nie ale za ne). Viď príklad sv. Štefana (2 čítanie).

Nie je to jednoduché. Napríklad prijať „prerobeného človeka“. Neodsudzujem, písal som o ňom akademicky.

3) Byť jedno s Bohom.

Boh nás každého jedného volá, aby sme boli jedno s ním, aby sme mali účasť na jeho živote jednoty. Veď sme výsledkom tejto jednoty. Celé stvorenie, na čele s nami ľuďmi, vyšlo zo života Trojičného Boha, kde neprestajne prúdi láska v jednote.

Každý hriech a zlo je odtrhnutím sa od tejto jednoty Božej. Dosiahnuť jednotu s Bohom však nie je mojou vecou. Ja sám toho nie som schopný. Je skôr Boží dar. Boh ho však dáva každému. Skutočne každému. Dostávam ho cez Ježišova a vnímam ho v mojich vnútorných túžbach po Bohu. A ak chcem dosiahnuť túto jednotu s Bohom musím byť nepretržite otvorený pre tento dar. Byť otvoreným znamená byť človekom modlitby.

Dosť teórie! V prvom čítaní sme počuli o sv. Štefanovi. On je príkladom jednoty:

  1. so sebou – Bol si vedomý, že je kresťan a v Cirkvi pozvaný byť diakon. Bol si vedomý, že má slúžiť, hlásať Božie slovo. Vydávať svedectvo. Ako pekne svedčil – až na smrť. Mal sebavedomie.
  2. s inými – Bol obetujúci sa pre iných. Pri kameňovaní zomierajúci prosí za katov: Pane, nezapočítaj im tento hriech.
  3. s Bohom – Úplne sa stotožnil s Ježišom. Zomiera podobne ako Ježiš. S modlitbou na perách a v srdci s odpúšťaním.

Brat, sestra, skús pouvažovať, nad Svätoplukovými palicami, ako stojíš s jednotou vo svojom živote. Či je ona naozaj tvojím cieľom a predmetom tvojho úsilia.

Turzovka, 29.5.2022

Pozrite aj:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/832-7-velkonocna-nedela

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2165-7-velkonocna-nedela-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.