Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 1, 1-11, Hebr 9, 24-28; 10, 19-23, Lk 24, 46-53

Ak sa lúčime s niekým koho máme ho radi, sme smutní. 

Tak to bolo aj s apoštolmi. Pri poslednej večeri im Kristus pri rozlúčke hovorí: Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal (Jn 16:6). Zaujímavé, pri nanebovstúpení sú v popredí iné city. Pred chvíľou sme od evanjelistu Lukáša počuli: Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme a velebili Boha.

Prečo ten rozdiel? Už nie smútok, ale radosť a velebenie Boha v chráme. Apoštoli sa už naučili, že Pán ich vie radostne prekvapovať. keď sa po bolestnom utrpení objavuje v oslávenom tele a Ježiša a udalosti okolo neho už nebrali po ľudsky! Naučili sa vidieť udalosti „Božími očami“. Už si uvedomovali, že Pán koná úplne ináč, všetko pretvára na dobro.

Navyše počuli od tajomných mužov v bielom oblečení: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“. Apoštoli sa tešili, že Pán príde a oni môžu pre neho niečo urobiť – šíriť svedectvo o ňom.

Jednoducho ich srdcia už boli iné ako pri Poslednej večeri. Ježišovo utrpenie a zmŕtvychvstanie, úplne premenilo ich srdcia (myslenie, postoje, pohľad na život...), už mali aj iný pohľad na Krista.

Domnievam sa, že toto je rozhodujúci odkaz aj pre nás. V druhom čítaní sme počuli aby sme ku Kristovi Veľkňazovi pristupovali s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.

Túto zmenu srdca zdôrazňuje aj sv. Augustín keď píše: „Dnes náš Pán Ježiš Kristus vystúpil do neba. Nech s ním vystúpi aj naše srdce. Počúvajme, čo hovorí apoštol: Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi! Lebo ako on vystúpil, a pritom od nás neodišiel, tak sme už aj my tam s ním, hoci sa ešte na našom tele neuskutočnilo, čo máme sľúbené.“

Prečo je pre nás potrebné vystúpiť za Pánom našim srdcom? Ak to urobíme, tak budeme úplne ináč vnímať svet a náš život. Potom zistíme ako ďalej píše sv. Augustín, že hoci Ježiš je už vyvýšený nad nebesia, a predsa znáša na zemi všetky útrapy, ktoré my ako jeho údy zakusujeme. To znamená, že Ježiš je viac s nami, pomáha nám znášať útrapy, ako keby ostal na zemi. Môže byť stále, v každej chvíli s nami.

Nám sa potom podarí zrealizovať v živote starú základnú asketickú poučku: Pozerať na veci Sub specie aeternitatis (z pohľadu večnosti). Ozaj, skúste s na veci pozrieť z pohľadu večnosti a zistíte, že veci a udalosti majú úplne iný zmysel. Pri poslednej večeri apoštoli pozerali na Ježišov odchod tak, ako sa zvykneme my pozerať na udalosti. Boli smutní, lebo strácajú oporu, ktorú mali v Ježišovi. Pohľad večnosti sa zračí z Ježišových slov pri rozlúčke: Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. (Jn 16,6-7)

Rozprával som s jedným pánom, ktorý bol 6 týždňov v kóme. Hovoril o „snoch“, ktoré sa mu počas kómy rojili v hlave. Boli bolestné aj „farebné“ plne svetla. Viezol ma vo svojom veľkom 750 HP „búraku“. Šiel pomaly a hovoril: Prehodnotil som život. Už sa nikdy neponáhľam, teším sa zo života, ktorý mi Stvoriteľ dal, všetko beriem ináč.

Viem, že my zďaleka tak intenzívne a citovo neprežívame Ježišovo nanebovstúpenie, nás nepostihuje ani taká veľká bolesť ani radosť, ale niečo z ich nadšenia by sme si mohli odniesť.

Turzovka - vigília, 25.5.2022
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.