Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 13, 14. 43-52, Zjv 7, 9. 14b-17, Jn 10,27-30

Pavol a Barnabáš šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. 

V sobotu vošli do synagógy a sadli si. A keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za Pavlom a Barnabášom. A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti.

V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: „Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo, ale preto, že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán: ,Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.’”

 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji.

Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia.

No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. (Sk 13, 14. 43-52)

www.pailinky.cz

Tvrdé odmietnutie, ktorého sa Pavlovi a Barnabášovi dostáva v pizídskej Antiochii, sa nezakladá na nesúhlase poslucháčov s tým, čo im Pavol a Barnabáš zvestovali.

Ak pozorne sledujeme, ako sa tieto udalosti odvíjali (a všimneme si i pasáž, ktorá je v liturgickom čítaní vynechaná), zistíme, že Antiochijčania sprvu reagovali na Pavlovo a Barnabášovo hlásanie so živým záujmom. Nikto neprejavil nesúhlas s tým, čo im Pavol hlásal. Po skončení Pavlovho kázania v synagóge prítomní dokonca prosili Pavla a Barnabáša, „aby im o tom rozprávali aj v nasledujúcu sobotu“ (Sk 13,42). A okrem toho, „keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za Pavlom a Barnabášom“ (Sk 13,43).

V nasledujúcu sobotu sa zhromaždí celé mesto, ale čulý záujem z minulého týždňa sa zrazu obráti na tvrdý odpor. Čo sa stalo? Autor Skutkov apoštolov neuvádza, že by Pavol povedal niečo, čo by sa poslucháčom znepáčilo. Antiochijskí židia neprejavujú nesúhlas s obsahom Pavlovho hlásania. Začali Pavlovi odporovať len preto, lebo videli pozornosť a záujem veľkých zástupov. Odmietli ďalších poslucháčov. Nechceli ďalších stúpencov tej istej viery, ktorá práve začala klíčiť v ich srdciach. Chceli si ju nechať len pre seba. Nechceli sa s nikým o nič deliť. Žiarlivosť natoľko uzavrela ich srdce, že odmietli nielen ďalších ľudí vedľa seba, ale i samotnú zvesť, ktorú im Pavol s Barnabášom priniesli. Niet divu, veď ich postoj je s vierou, ktorú im Pavol a Barnabáš hlásajú, úplne nekompatibilný.

Pavlov a Barnabášov neúspech v pizídskej Antiochii je trpkým potvrdením stále platnej pravdy, že každý, kto odmieta bratov, ktorí sa tiež hlásia (alebo chcú hlásiť) ku Kristovi, odmieta samého Krista.

Pozrite tiež:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/346-4-velkonocna-nedela-vigilia-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/666-4-velkonocna-nedela-vogilia

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1256-4-velkonocna-nedela

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1704-4-velkonocna-nedela-2

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2139-4-velkonocna-nedela-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2967-4-velkonocna-nedela-21

Pre deti:

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1255-4-velkonocna-nedela-deti
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.