Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-38

Poznáme pojem Rodinné striebro.

Ide o niečo, čo si rodina váži, čoho sa nikdy nezriekne. Svojho času išla aj relácia s názvom Rodinné striebro. Autori v nej poukazovali na rôzne úseky z dejín národa, ktoré by sme si mali pripomínať, vracať sa k ním.

Cirkev dnešnú ráta Slávnosť Zvestovania Pána k rodinnému striebru. Táto udalosť zvestuje ľudstvu nové obzory. Dnes si pripomíname najradostnejšie zvestovanie: Boh navštívi túto zem.

Sme súčasťou toho veľkého príchodu Boha na našu zem. Dnešný deň je zároveň odpoveďou prečo tu má také popredné miesto Panna Mária. Ona sa oddala Bohu: Som služobnica Pána. Svätý pápež Ján Pavol II., veľký ctiteľ Panny Márie si dal heslo Totus tuus, Mária. Chcel celý patriť Márii a ako ona, aj Bohu.

Nie je to však jednoduché. Stretávame sa so zaujímavou situáciou, ktorá sa dá vyjadriť vetou: Anjel potom od nej odišiel. Mária bola naraz v ľudskej rovine, „bez Boha“ – aj keď zdanlivo. Veď Boh to zariadil s jej snúbencom, Jozefom, potom záchranu Dieťaťa pred Herodesom... Čo všetko musela prežiť! A aj „opustená Bohom“ dôverovala Bohu a zvládla život. A v tom bola veľkosť Márie.

Rovnako je to s ľudským rozmerom Cirkvi. Ježiš, Hlava Cirkvi, je tiež akoby vzdialený. Rovnako sa nám môže zdať, že Boh je vzdialený od sveta – najmä keď vidíme vojnové ťaženie. A môže sa nám zdať, že sa vzdialil Boh z nášho života.

Preto je potrebné chrániť si naše „rodinné striebro“ – Boh prišiel na našu zem, do nášho života a neopustil, ani neopúšťa nás!

 Dlhá, Turkov, 25.3.2022

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.