Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Včera som citoval slova sv. Augustína: Kristus vystúpil, a pritom od nás neodišiel. 

Pán je tu teda s nami. Ježiš sám predsa vstúpil do nášho sveta, stal sa človekom, vtelil sa. Nikdy svet neopustil, ale vykúpil ho. Boh je v tomto svete. Tento svet je Boží! Tak ako aj nebo je Božie!

K dotvrdeniu tejto pravdy stačí pozorne prečítať vetu Markovho evanjelia: Apoštolovia sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Mimo iného uzdravovali na základe prísľubu: na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.

Pán Ježiš, ktorý je tu s nami povedal, že ten, kto uverí, pre toho bude mať viera blahodarné účinky. Sám bude dostatočne silný a bude môcť pomáhať aj druhým.

Môžeme sa občas v tlači stretnúť s výskumami, ktoré prevádzajú na celom svete lekári o význame viery pri liečení nejakej choroby. Niektoré výskumy viac, iné menej, hovoria o blahodarnom pôsobení viery na zdravotný stav pacienta.

Preto Ježiš pred svojim nanebovstúpením prikázal učeníkom: „Iďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu! Kto uverí a dá sa pokrstiť bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený“. Tento misijný príkaz určuje konkrétne poslanie apoštolom a ich nasledovníkom až do konca sveta. Ohlasovanie posolstva spásy bude sprevádzané mnohými znameniami, ktoré budú svedčiť o tom, že apoštoli nie vlastnou silou, ale v sile a v spojení s Ježišom budú schopní robiť rozličné mimoriadne skutky. Medzi ne bude patriť aj liečenie ľudí z rozličných neduhov.

Aj po 20-tich storočiach stojí pred Cirkvou a pred jej jednotlivými členmi veľká úloha liečiť dnešný svet. My sa nemusíme zmieňovať o konkrétnych chorobách, ktoré trápia dnešných ľudí, my sa môžeme skôr zmieniť o globálnych chorobách, ktoré sú dôsledkom dnešnej civilizácie a spôsobu života a medziľudských vzťahov.

            Naša schopnosť liečiť má pomôcť aj tzv. rakovine 21. storočia, ktorá sa nazýva depresia. Odborníci predpovedajú, že bude pribúdať ľudia s touto diagnózou, ktorú spôsobuje strata zmyslu života pod vplyvom vonkajších okolností. A medzi takúto okolnosť patrí aj problém osamotenosti človeka. Už dnes sme svedkami, že veľa ľudí trpí na tento problém. Žijú síce medzi ľuďmi, ale prežívajú samotu. Nestretli nikoho, kto by ich úprimne miloval a chcel by im pomôcť. Ďalšia veľká choroba dnešného sveta sa nazýva strach. Dnes sa veľa ľudí bojí ďalšieho vývoja sveta. Boja sa ekologických katastrof a vojen. Boja sa násilia a teroru. Majú strach pred vlastným zmyslom života, ktorý nedokážu hodnotne naplniť. A k tomu sa ešte pridávajú starosti, ktoré prináša každý deň v rozličných podobách.

            Kresťan, ktorý je poslaný Ježišom a naplnený jeho láskou, by mal mať schopnosť „vyhľadávať“ takýchto ľudí. Lebo ak ich nenájde on, ak sa ich neujme, tak ich nájde niekto iný, kto môže ich život ešte viac zničiť. Alebo ich nenájde vôbec nikto a títo ľudia zahynú vo svojej osamotenosti a strachu. Teraz aj pre budúcnosť sme potrební pre tento svet. Otvárajú sa nám veľké možnosti, aby sme „vystúpili“ z našich kostolov a domov medzi ľudí, ktorí hľadajú lásku druhého človeka. Aby sme pomáhali liečiť ľudí v našom svete.

Aby sme to dokázali, musíme byť sami natoľko spojení s Ježišom, že dávame príklad, čo pre nás znamená vzťah s ním. Musíme mať takú vieru v Boha, že dokážeme ňou liečiť druhých ľudí. Musíme ukázať, že milujeme ľudí a že nemáme chorobný strach pred zajtrajším dňom alebo vzdialenou budúcnosťou. Že sa nebojíme, ale dôverujeme.

            V bývalej farnosti bola farníčka sedemdesiatnička, ktorá bola plná energie a elánu. Niektoré jej rovesníčka nariekali na choroby, osamotenosť, opustenosť. Ona nie. Ešte jazdila svojim starým autom, vždy pozbierala starých a chorých a doviezla ich do kostola. Pritom bola aj v nemocnici, ale akonáhle sa trochu vystrábila, hneď bola pre iných.

Povedal som si: Ona nemohla byť osamela, depresívna a ustráchaná.

            Aj my potrebujeme nemyslieť len na seba, aby sme dokázali liečiť a pomáhať tým, ktorí žijú v strachu, osamotenosti a v iných zložitých životných situáciách. Veď môžeme ľuďom dávať len to, čo sami máme, čím žijeme, čo udržuje náš život pri sile a psychickom zdraví.

Tešme sa, že máme takéto veľké poslanie v dnešnom svete. Tak ako bol Ježiš stále s apoštolmi, aj keď vystúpil na nebesia, tak bude aj stále s nami, aby nám pomáhal, aby sám účinkoval v našich liečebných metódach, ako pravý a jediný Lekár tohoto sveta.

Turzovka, 14.5.2015

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.