Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 1, 12-14, 1 Pt 4, 13-16, Jn 19, 25-27

Najstarší si ešte pamätajú na prvý film o Ježišovi Kristovi premietaný v našich kinách.

V roku 1968 sme s nadšením vstupovali do kín, aby sme videli čiernobiely film Evanjelium sv. Matúša, ktorý režíroval Pier Paolo Pasolini. Režisér o sebe vyhlásil, že je neveriaci marxista a svoj film venoval pápežovi Jánovi XXIII. Vo filme je jedna zvláštna scénka, ktorú režisér zveril svojej matke a predstavuje Pannu Máriu pod krížom, hoci evanjelista Matúš nič nehovorí o prítomnosti Márie na Golgote. Režisér sa nechal inšpirovať Jánovým evanjeliom, ktoré nám ukazuje Matku Božiu pod krížom. Zvláštnosť je najmä v tom ako ju predstavil režisér. Mária je v zúfalom stave, zalamuje rukami, padá na zem a Ján s jednou zo žien ju len veľmi ťažko upokojujú. Scéna je plná bolesti a tragédie. Táto scéna sa Pasolinimu nevydarila. Presnejšie, je úplne rozdielna v porovnaní so scénou z Jánovho evanjelia.

Ján píše: „Pri Ježišovom kríži stáli: jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleofášova a Mária Magdaléna”.

To jedno slovo „stála”, hovorí za všetko. Mária stála a prežívala veľkú bolesť. Jej bolesť, pri pohľade na ukrižovaného Syna, sa neprejavuje navonok zalamovaním rúk, zúfalstvom a hádzaním sa o zem. Jej státie je prejavom mučeníctva, odvahy a vytrvalosti. Lebo stáť pri niekom vo chvíľach jeho najväčšieho utrpenia, opustenia a blížiacej sa smrti, je prejavom spolucítenia, prežívania, je účasťou na utrpeniach toho druhého. Tak stála pod krížom aj Panna Mária.

Čomu nás učí Máriin postoj pod krížom? Odpoveď nám dáva sv. Pavol, ktorý sa pýta: “Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?” A odpovedá: “Nič!” “Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje” (Rim 8, 35.37). A Ježiš nás všetkých miloval až do konca, až do smrti. Za takú lásku sa možno odplatiť len podobnou láskou, tak isto do konca, do smrti. To urobila aj Mária. Bola verná svojmu Synovi a milovala ho až do smrti. Tým nás učí, že skutočné kresťanstvo sa meria krížom, získava sa na kríži, v utrpení a v obeti.

Z iného pohľadu môžeme povedať, že človek sa stretáva s utrpením dvojakým spôsobom. Vo svojom vlastnom živote a v živote druhých ľudí. Vo vlastnom živote musí človek aj v utrpení dokázať, že ostane verný svojmu životnému poslaniu, že ostane verný Bohu, že ide s Ježišom na Golgotu, že v utrpení na neho nepľuje. Vo vzťahu k utrpeniam druhých musíme mať odvahu solidarity. Mierou veľkosti človeka je aj to, aký vklad dokáže dať, aby zmieril utrpenie druhých. Niekedy sa treba veľa obetovať, aby sme utrpenie druhých vzali na svoje plecia. Inokedy možno stačí účasť, porozumenie, vcítenie. Jednoducho stáť pri trpiacom. V obidvoch rozmeroch utrpenia je nám Mária vzorom. Všetky bolesti, ktoré prežívala so svojim synom, ju neodradili, aby splnila sľub Bohu, že bude plniť jeho vôľu. Zároveň aj hrdinsky prijala utrpenie svojho Syna, aj keď mu už nemôže priamo pomôcť. Ježišovi ale stačí, že stoji pri ňom, že na neho pozerá, že statočne znáša jeho utrpenie.

Bolestná Panna Mária je aj patrónkou nášho národa. Lebo ako má každý človek svoju krížovú cestu, tak ju majú aj jednotlivé národy, tak isto aj náš. V celých dejinách Mária stála aj pri našom národe. Zároveň nám dáva príklad, aby sme aj my stáli pri našom národe. Lebo jeho krížová cesta naďalej pokračuje. Pokračuje v rozdelení národa, ktorý je nejednotný. Pokračuje v sociálnom delení ľudí na bohatých a chudobných, na úspešných a neúspešných. Pokračuje v našich rodinách, ktoré sa trápia a rozpadávajú. Pokračuje v ťažkom zápase o pravé a nepravé hodnoty, ktoré rozhodnú na dlhé obdobie, aká bude kvalita nášho národa. Pokračuje v spoločenských tragédiách, ktoré spôsobuje nezákonnosť, korupcia a mafianizmus.

Toto všetko nám nemôže byť ľahostajné. Musíme sa angažovať, aby sme pomohli niesť tieto kríže národa tým, že budeme mať úctu ku každému človeku, že si budeme vážiť ľudí biednych a chudobných, že budeme chrániť a budovať kresťanské rodiny, že budeme žiť podľa hodnôt ľudských a kresťanských, že budeme brániť právo a spravodlivosť.

Ak by bola pravdivá scéna režiséra Pasoliniho, že Panna Mária si pod krížom zúfala, tak by to pre niektorých zúfalých kresťanov bol možno sympatický obraz.

Prišla za mnou jedna pani, ktorá je rozčúlená na zdravotníctvo, že nezachránilo jej otca v postkovidovom syndróme a chce ich dať na súd. Priznala, že sa „hnevá na toho Boha, že nezoberie palicu a nevypráši všetkých zdravotníkov“. Nedá si nič vysvetliť, na všetko a na všetkých nadáva.

Zúfalstvo však nie je prejavom viery, ale beznádeje. Panna Mária pod krížom stála. Lebo len to je prejav človeka dôverujúceho v Boha. Preto je vzorom pre všetkých trpiacich, tak ľudí ako národ.

Žilina - Závodie, 15.9.2021

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.