Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pre mnohých je samozrejme, že idú na cintorín a modlia sa za svojich mŕtvych, obetujú sv. omše...Prečo sa máme za nich modliť? Neviem či ste si dali už takúto otázku, ale po tieto dní zaznela v éteri aj od (nekatolíckych) kresťanov.

  Ozaj, prečo sa modlíte za zosnulých? Považujeme to za samozrejme. A možno sa čudujete, prečo kladiem túto otázku.

Skúsme tuto samozrejmosť nabúrať, aby sme mnoho veci prehodnotili, či prehĺbili. 

Kto viac chce aby zosnulí boli šťastní, ak nie náš Stvoriteľ, Nebeský otec! Pán Ježiš povedal: Idem vám pripraviť miesto (a myslím, že to platí nielen pre apoštolov). Aby sme sa dostali na to miesto, tak sa za nás obetoval na kríži. Teda aj on chce šťastie pre zomrelých! Zdá sa, že preto a len preto prišiel na svet! Šťastní chcú byť aj zosnulí! Kde je potom chyba? Prečo nie sú v Božom kráľovstve? Prečo sa máme za nich modliť, prinášať obete... My máme udobrovať Boha, aby ich prijal k sebe? Potom Boh by bol ten zlý a my dobrí!

Ak to chcem vysvetliť (ak o moje vysvetlenie stojíte), tak to musím sám pochopiť. Ja si to vysvetľujem i na tomto zážitku:

Keď som odišiel z farnosti Brezno, mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, že mi udelí Cenu Mesta Brezno. V novej farnosti som bol len tri mesiace a keďže fara bola nejaký čas neobývaná a neobývateľná -  nebolo kúrenie, netesniace okna... a bola zima, usiloval som sa to dať do poriadku. Práve v deň keď som mal ísť na slávnosť (bola poobede) prišiel mi majster, čomu som sa veľmi potešil. Ešte doobeda som bol v montérkach, bol som kúpiť lepidlo na obklad, niečo pripravil majstrovi na stôl, ktorý bol na chodbe, kde som mal kuchyňu, narýchlo vytiahol oblek - prvý raz po 3 mesiacoch, oprášil ho - všade bolo plno prachu. Ako som si obúval topánky zistil som, že odpadáva podpätok. Narýchlo som si ho prilepil...

Tu sa zastavme. Mohol som ísť aj v teniskách (športovej obuvi som mal viac), prípadne v zimných topánkach. Popusťme uzdu fantázii - i v pracovnom obleku. Ako by som sa cítil v hotelovej sále pred očami mojich bývalých farníkov a hosti? Nepovedali by: Odkiaľ prišiel tento čudák!? Pán primátor by to možno prežil, ale nebola by to urážka, jeho, mestského zastupiteľstva, mnohých hosti a ocenených, ktorí zjavne boli vyparádení? Dámy iste dosť času a financií tomu venovali.  

A už sme pri tom. Predstavte si, že sa máme postaviť pred Najvyššieho! Áno, teraz si vieme ospravedlniť všetky svoje chyby a hriechy! Vyhovárame sa na zranenia, na to medzi akými ľuďmi žijeme... Ale potom v Božom svetle uvidíme celý film nášho života. To ako nás Boh sprevádzal, ako sa nám dával vo sviatostiach, ktoré sme povrchne prijímali...

Priznáme si to niekedy aj tu. Čítali ste životopisy svätých, čo všetko oni dokázali, ako sú duchovné vyzdobení! A čo my?!

My sme na tom ešte dobre! Je tu Božia dobrota, že nám dá priestor na očistenie a dozretie pre Božie kráľovstvo lásky. Sv. Terézia Avilská povedala: Najstrašnejšie na smrti je to, že končí obeta. Zosnulí už sami nemôžu dorasť pre Božie kráľovstvo. Obrazne povedane, nemajú možnosť dať si krajší oblek!

Je tu nejaká možnosť? Boh dáva vždy možnosti. Vo verím Boha je pekný článok: Verím ... v spoločenstvo svätých. So zosnulými tvoríme spoločenstvo a môžeme im pomôcť modlitbami a obetami.

A ako im my môžeme pomôcť? Ako to asi funguje?

 Starí latinici mali múdre príslovie: De morientibus nisi bene (o zomrelých len dobré)! Sprevádzajme ich láskou. Možno ste počuli v zbožnej kázni, že kvety, sviečky nič nepomôžu (len modlitba). Je to úplne tak? Samozrejme nepomôže honosný pomník, ani hrba kvetov..! Ale ak im prejavujete lásku kvetmi, starostlivosťou o hrob...máte ich v láske. A láska je základ Božieho kráľovstva! Iste im to pomáha. Pomáha im dozrievať pre Božie kráľovstvo, ktoré je láskou.

Ešte jedno dôležité upozornenie. Mŕtvi nám zanechali niečo dobré (príklad, povzbudenie, rady...) Ak to nasledujeme – veľmi im pomáhame rásť v láske. Pokračujeme v tom dobrom. Čo zanechali svätci? Koľko povzbudení, mnohí spoločenstva (rehole), v ktorých pokračujú v konaní dobra. Nečudo, že sú oslávení.

Zosnulí nám zanechali aj niečo zlé – ináč by boli svätí!

Dajme to do extrému: Zomrie alkoholik. Možno sa spamätal, robil ku koncu života pokánie, ale zo skúsenosti vieme, že poznačení sú ich potomkovia. Ak aj oni prepadnú alkoholu – veľmi ho to musí vo večnosti trápiť. Ničím zosnulému tak nepomôžu ako tým, že sa návyku zbavia. To je ale veľká obeta. Zosnulému, tak pomôžu k očisteniu, dozretiu pre Božie Kráľovstvo.

Predkovia nám zanechali i majetok. Ak sa preň potomkovia súdia, hnevajú... nuž, iste im nepomáhajú rasť k radosti Božieho kráľovstva! Pritom paradoxne dedičia hovoria: To je jediné čo po rodičoch mám, to nám zanechali! Ak sa pre tento majetok hnevajú, veru nepomáhajú svojim rodičom. Tí sa skôr „v hrobe obracajú“ – ako sa to ľudovo hovorí a bránime im vstupu do neba.

Konkrétny príklad: Jeden mladý farník si chcel postaviť dom. Vybavoval si pozemok. Bol ta veľa vlastníkov, pozháňal ich, vyplatil, povymieňal... Jedna teta tam má malú časť. Nepredala. Je to jedine čo mám  po rodičoch – dôvodila. Tí by sa v hrobe obracali, keby som to predala. Koľko priekov, nedorozumení, aj súd bol z toho. Čo poviete – pomohla zosnulým? Ak takto robíme, možno sa za nich modlíme a pritom im bránime v blaženosti.

Takže ako je to s tými modlitbami za zosnulých? Veru, vôbec nie jednoduché. Ak im chceme pomôcť, tak k modlitbe je treba pridať veľa, veľa lásky a často i veľké obete.

Turzovka, 2.11.2014
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.