Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 1,1-11, Ef 4,1-13, Mk 16,15-20

NEHLAĎTE HORE, PÁN JE TU S NAMI

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Tak sme to počuli dnes v evanjeliu a tak vyzerá i naše predstava, náš pocit: Tu na zemi už Ježiš nie je, je v nebi.

Lenže nebo nie je iný svet než ten náš, ktorý stvoril Boh. Stále je to Boží svet – Boží priestor, aj keď inej kvality. Na pohreboch sa zvykne hovoriť „opustil tento svet. To je povedané obrazné. Skutočnosť taká nie je. Je to stále Boží svet! Nielenže nás Boh nevolá do iného sveta, on sám predsa vstúpil do nášho sveta, stal sa človekom, vtelil sa. Nikdy ho neopustil, ale vykúpil ho.

Čo sa teda mieni tými slovami zo Skutkov apoštolov (1. čítanie): Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. „Mieni sa tým práve to, že sa im stratil z očí. Ide o zmiznutie a nie odchod. To je dvojaký pojem: odísť znamená preč, nebyť tu už. Zmiznúť znamená byť prítomný ďalej, ale skryte. K potvrdeniu tejto pravdy stačí pozorne prečítať hneď ďalšiu vetu Markova evanjelia: Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Pán im stále pomáhal a pomáha.

Aká je to radosť, keď si toto plne uvedomíme: Pán je tu, je s nami. A ako múdro to zariadil: Viditeľne by mohol byť len na jednom mieste a preto to jeho vynaliezavosť zariadila tak, aby som ho mohli nájsť všade v jeho neviditeľnej prítomnosti.

Plynie z toho však tiež toto: Kto sa s Kristom nedokáže za celý život bližšie zoznámiť, stretnúť, kto spolieha len na to, že sa s ním po smrti stretne v nebi, ten sa sklame. Ak nenájdeš Krista za života na zemi, nebudeš s ním ani po smrti v nebi.

Nezabudni teda: nebo nie je iný svet! Kráľovstvo Božie je i tu, je v nás. Na nás je, aby sme ho s milosťou Božou v sebe a okolo seba budovali. Zem je miesto, kde sa buduje nebo. Navždy sme spojení so svojim svetom, preto sa snažme zlepšovať a zušľachťovať seba a tým aj svet okolo seba.

Náš Pán je nám stále blízko so svojim Duchom. Prosme ho za všetkých, ktorí pomáhajú viesť k poznaniu Ježiša detí i dospelých. Prosme za dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v tomto čase pandémie u nás i v ostatných častiach sveta. Nezabúdajme na sociálnych pracovníkov, ktorí sa starajú o starých a osamelých. Nech Boží Duch poteší nemocných a umierajúcich, ktorí sa pripravujú na stretnutie s naším Pánom.

Bože Otče, ďakujeme ti, že si nám blízko v svojom Synovi, ktorý s tebou žije s tebou, ale je aj tu s nami.

Turzovka, vigília, 12.5.2021

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/324-nanebovstupenia-pana-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1723-nanebovsupenie-pana

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/323-nanebovstupenie-pana

V rokoch Cyklus A (iné čítania):

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1235-slavnost-nanebovstupenia-pana

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2553-nanebovstupenia-pana-20

V rokoch Cyklus C (iné čítania:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/323-nanebovstupenie-pana

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/837-nanebovstupenie-pana-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2162-nanebovstupenie-pana-19
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.