Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Uvedenie do bohoslužby:

 Slávnosť Tela a Krvi, sviatok Božieho Tela, je vlastne veľkonočný sviatok. Je to sviatok Poslednej večere zo Zeleného štvrtka. Vtedy však, v predvečer Veľkého piatku, nebolo vhodné ovzdušie k rozvinutiu jasavej radosti nad Ježišovým darom.

Dnes je čas, aby sme uprostred kvitnúcej prírody dali opäť rozkvitnúť svojej radosti, svojej nádeji a láske.

Aby sme sa mohli stretnúť s našim Pánom v Eucharistii, ľutujme svoje hriechy a prosme o odpustenie. 

Uvedenie do bohoslužby: 

  1. Ex 24,3-8

Prvé čítanie popisuje prastarý obrad zmluvy medzi Bohom a človekom. Krv obetných zvierat i celý rituál sú predobrazom novej zmluvy, ktorú nám predstavuje Eucharistia. 

  1. Žid 9,11-15

Druhé čítanie zdôrazňuje, že stačí jediná obeť Veľkňaza Ježiša, ktorá trvá naveky. My sa k nej smieme pripájať. 

  1. Mk 14,12-16.22-26

Teraz sa v duchu pripojme k sláveniu Prvej a jedinečnej omše, ktorú slávil Pán Ježiš s apoštolmi.

 

Bohatší život z viery v Krista

 Vigília Slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi je dôvodom, aby sme sa zamysleli nad tým, čo pre nás znamená Eucharistia a vôbec Ježiš, aký je náš vzťah k nemu.

Kristus je v kostole zvlášť prítomný, aby prijímal návštevy, aby učil, uzdravoval naše choré mysle i telá, aby uzdravoval tých, ktorí sa prídu „chytiť jeho rúcha“.

Dnešný deň je teplomerom (lakmusovým papierikom) našej viery a lásky. Pýta sa: mal si túžbu prísť sem?

Keď sa apoštoli ocitli v prítomnosti Krista prameneného na hore, boli uchvátení. I dnes sú takí, ktorým sa nechce odtiaľto, ako apoštolom. Ale i dnes sú tu takí, ktorí sa za päť minút nemajú čo modliť, nezažili premenenie.

Prišiel jeden farník: „Som asi nejaký pokazený, neviem dlhšiu chvíľu rozjímať. Núti ma to stále niečo robiť, s modlitbou som raz dva hotový.“

Je mu treba vysvetliť, že nie je pokazený, len je iný, inej nátury než druhí.

Najlepšie je to vidieť na návšteve Ježiša v Betánii: Boli tam traja súrodenci. Lazar sedel a rozprával s Ježišom, Marta zháňala, čím ho uctiť, Mária ani nehovorí, ani nebehá, len očarená láskyplne hľadí, pozerá. Stačilo jej vedomie: Pán je tu a ja na neho smiem hľadieť.

Traja súrodenci, a každý nám zobrazuje iný typ zbožnosti: Lazar je špekulatívny - rozmýšľajúci. Aby prežíval svojou vieru, musí ju podoprieť logikou, úvahou, argumentami. - Dokáže sa modliť slovami, má čo povedať Bohu i ľuďom o svojej viere. - Slúži Bohu rozumom.

Marta je agilná: na mudrovanie ju nedostaneš, ale kde je čo treba urobiť, poslúžiť, - urobí a rada. Nehovorí, viac robí. Slúži Bohu činom.

A Mária je meditatívny typ. Dokáže sa priblížiť Bohu najkratšou cestou - skratkou, ktorou je láska. K uvereniu nepotrebuje silu argumentov, nepotrebuje cestu zmyslov, špekulovanie. Vieru žije bezprostredne. Slúži Bohu srdcom.

Tento typ kresťana toho pri modlitbe moc nenahovorí, pretože vie to najvzácnejšie: načúvať Božiemu hlasu, vanutiu Ducha svätého, nechať sa viesť. To je cesta svätého Františka, svätej Terézie, najväčších svätcov.

Akým spôsobom máme ísť ku Kristovi my, ja, ty? Tou najväčšou, priamou, len a len tou?

Pre každého z nás je najschodnejšia tá cesta k Bohu, ku ktorej nás Boh pripravil, akú nám dal prirodzenosť. Choď ako vieš, ako ti to ide: chváľ Boha, ako môžeš, hovorili starí.

Si praktik, muž činu, nenúť sa do kontemplatívnych foriem, dlhých rozjímaní, ale ponúkni Bohu ako dar z lásky svojej činy, svojej dielo.

Si kontemplatívneho založenia, nenúť sa k napodobňovaniu praktikov. Bolo by z toho leda trápenie z nezdarov, miesto radosti.

Niektoré stredoveké školy tvrdili, že prirodzenosť musí človek potlačovať, ničiť, ale bolo to nepochopenie. Prirodzenosť je darovaná, stvorená Bohom, a my ju máme rozvíjať, nie ničiť.

Poďakujme teda dnes svojmu Pánovi za všetky milosti, ktoré udelil tým, ktorí ho prišli navštíviť.

Poďakujme mu i za to, že mu smieme slúžiť, ako vieme. Že nechce aby som menil svoju prirodzenosť, ale že práve ju smiem učiniť nástrojom služby.

A okrem poďakovania položme na obetnú paténu i prosbu. Jednak za tých, ktorí netúžia po službe Kristovi, pretože ho nepoznajú. A potom tiež za nás, aby sme im svojim konaním poznanie Boha uľahčovali.

Turzovka, 3.5.2015

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.