Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 4,8-12, 1 Jn 3,1-2, Jn 10,11-18

Môže si dovoliť o sebe niekto povedať, že je dobrý?

Napríklad dobrý manžel, otec, matka, manželka, syn, dcéra, pracovník, umelec, športovec… Súdny človek si totiž uvedomí množstva chýb, ktorých sa dopúšťa a jednoznačne musí konštatovať, že má stále na sebe čo zlepšovať a zdokonaľovať. Kto by tvrdil, že je dobrý, klame sám seba a lomcuje ním pýcha.

To však v žiadnom prípade nemožno tvrdiť o Ježišovi. V dnešnom evanjeliu hovorí o sebe, že je dobrý a má na to plné právo. Ja som dobrý pastier. Aj svoj život položím za ovce.

Ježiš svoje slová potvrdil smrťou na kríži. Zomrel za ovce. On nebol nájomníkom, ktorý síce nekradne a nezabíja ovce ako zlodej, ale o ne ani dosť nedbá. Nájomník nepasie ovce z lásky, ale iba pre vlastný zisk. Preto, keď vidí vlkov, ktorí chcú trhať a rozháňať stádo, uteká pred nimi a nedokáže sa pre ovce obetovať. Je veľmi ťažké rozoznať pravého pastiera, ktorý je ochotný za ovce položiť aj život od nájomníka, ktorý, keď je všetko v poriadku, plní si svoje povinnosti. O opravdivom vzťahu k stádu rozhodujú vlčie zuby. Nájomník nezachraňuje, a ak predsa niekoho, tak seba. Ježiša, dobrého pastiera, poslal Boh, jeho Otec a Ježiš si svoju službu splnil. Ovce viedol po dobrej paši, bol im príkladom. Keď bolo zle a hrozila im večná záhuba, dokázal, ako ich miluje, keď obetoval vlastný život a vylial za ne aj poslednú kvapku krvi.

Ježiš chce, aby jeho láska vždy bola medzi ľuďmi ako najväčší a najkrajší dar, preto ustanovil kňazov a dal im moc, aby ho mohli sprostredkovať ľudu. Ponúka sa cez svoje Slovo, ktoré kňazi majú hlásať a ponúka sa cez sviatosti a sväteniny, ktoré kňazi majú vysluhovať. Lenže ako všetci vieme, kňaz vysviackou neprestal byť človekom. Zlo v ňom zostáva. Je ľahko kňaza súdiť, odsúdiť či pohoršiť sa na ňom. Môže však niekto do neho hodiť kameňom, ako prvý? Je tu niekto z nás bez viny? Môže niekto o sebe povedať, že je dobrý človek alebo azda svätý človek? Občas sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa na kňaza sťažujú a začnú vymenovávať jeho chyby. Vtedy sa zvyknem pýtať, či sa za neho modlia. Ich záporné kývanie hlavou, hovorí za všetko. Tu je návod, ako mať dobrých a obetavých kňazov. Treba sa za nich modliť a obetovať, lebo budeme mať presne takých kňazov, akých si vymodlíme.

Mýlil by sa ten, kto by si myslel, že dnešná nedeľa je venovaná iba kňazom a dotýka sa iba ich. Byť dobrým pastierom je úloha pre každého jedného z nás. Ježiš nám ukazuje, ako ju realizovať. V prvom rade cez osobný príklad, potom cez znalosť Božieho slova, ktoré aplikujeme na svoj každodenný život a napokon aj odvahou i silou pri obrane zvereného stáda pred vlkmi. Tí dnes používajú veľmi rafinované metódy: lakomstvo, závisť, pýchu, pornografiu, manželskú neveru, hnev, lenivosť… Všetci vieme, ako veľmi ťažko sa bojuje proti týmto „vlkom“. Ale dobrý pastier nám ponúka pomoc cez svoje Slovo a Telo. Ak sa chopíme tejto pomoci, niet sa čoho obávať a potom sa aj my staneme dobrými pastiermi stáda, ktoré nám zveril Kristus.

V roku 1952 v Tarnowe adoptovali dieťa – sirotu. Na súd prišiel muž, skromne oblečený s niekoľkodňovým dieťaťom. Na otázku sudcu, aké má povolanie, odpovedal: Som robotník. A koľko máte detí? – pýtal sa ďalej sudca. Desať. Keď to prekvapený sudca počul, spýtal sa: A vy si ešte ďalšie dieťa chcete vziať za svoje? Robotník prišiel do pomykova, sklopil oči a v tom momente sa stretli dva pohľady – jeho a dieťatka. Širokou, upracovanou rukou si dieťa pritúlil a povedal: Keď sa ich uživí desať, nájde sa chlieb aj pre jedenáste. Aj táto rodina mala dobrého pastiera.

Snažme sa v nasledujúcom týždni pamätať na poslanie, ktoré nám dal Boh, aby sme boli dobrými pastiermi pre ľudí okolo seba a svojou láskou a ochotou im pomôcť, si ich túlili k sebe.

Myšlienky Jána Adamusa

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.