Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 7,10-14 7, Hebr 10,4-10, Lk 1,26-3

Mal som priateľov z Poľska.

Mali nahraté a v aute si púšťali ako 16. októbra 1978 (okolo 17.15 h) na námestí sv. Petra v Ríme zaznelo: „Anuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam“. Vtedy zvolili kardináli Karola Wojtylu za pápeža. Vždy im pri týchto slovách šli zimomriavky po tele. Francúzky akademik J. Guiton sa o tejto udalosti vyjadril: „Mám dojem ako keby prišiel od Galilejského mora“. Tam sa odohralo to najradostnejšie zvestovanie: Boh navštívi túto zem.

Je to niečo nepredstaviteľné. Preto počas vyznania viery pri sv. omši sa skláňame pri slovách: „Ktorý sa počal z Ducha Svätého. Dnes pokľakujeme.

Prečo vyvolenie pápeža, tak veľmi oslovuje? Lebo je súčasťou toho veľkého príchodu Boha na túto zem.

Je zároveň odpoveďou prečo tu má miesto Panna Mária. Ona sa oddala Bohu: „Som služobnica Pána...“

Stretávame sa so zaujímavou situáciou, ktorá sa dá vyjadriť vetou: Anjel potom od nej odišiel. Mária bola naraz v ľudskej rovine, „bez Boha“? Vôbec nie. Bola „len“ s Dieťaťom. Čo všetko musela prežiť! V tom bola veľkosť Márie! Ostala verná, mala vieru.

Rovnako je to s ľudským rozmerom Cirkvi. Prosme, aby sme ako Mária, aj my verili, že Ježiš je stále s nami.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.