Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jer 1, 4-10, 1 Pt 1, 8-12, Lk 1, 5-17

 Iste ste boli v situácii, keď ste si bytostne uvedomili, svoju existenciu, že ste tu na zemi a nemuseli ste byť.

Nikdy by ste nevideli svit mesiaca, jas slnka, nemali pocit chladu, tepla, radosti ani bolesti. Možno ste nad tým žasli. A možno ste aj poďakovali Stvoriteľovi a povedali mu: Nebeský otec som rád, že som tu, že si ma povolal k životu.

Aby sme mohli žiť a toto všetko prežívať, museli sme byť v mysli Stvoriteľa. A keďže Boh je láska a myslel na nás s láskou, z jeho lásky sme tu. Každého povolal, aby prežil svoj život čo najlepšie pre svoje dobro, dobro tých čo sú okolo neho a pre celú večnosť.

Samozrejme pre každého má Stvoriteľ inú úlohu a iné poslanie. Naplánoval nás skôr ako vznikol svet. Tak ako naplánoval život dnešného oslávenca Jána Krstiteľa a napríklad i Jeremiáša. V prvom čítaní sme o ňom počuli: „Skôr, ako som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa; a skôr, ako si vyšiel z neho, som ťa posvätil; ustanovil som ťa za proroka národom.“ A aby Jeremiáš zvládol svoju úlohu povedal mu: „Neboj sa ich, veď ja som s tebou a budem ťa chrániť,“

Tento prisľúb a určenie životnej úlohy badáme i v prípade Jána Krstiteľa. Dnes sme počuli: Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.

Ján Krstiteľ bol tiež povolaný z matkinho lona aby ohlásil príchod Ježiša Krista. Mohol to Zachariáš vôbec tušiť?

To čo badáme v prípade Jeremiáša a Jána Krstiteľa to vidíme i v našom životnom príbehu. Teda mali by sme!

Prečo by sme mali? Pre naše dobro! Vidíme to perfektne na manželoch. Tí, čo si uvedomili, že im Boh Otec- Láska dal jeden druhého a tým lásku, vzájomný vzťah, cítia sa byť šťastní a prekonajú rôzne životné ťažkosti ľahšie. Sú vďační jeden za druhého, vzájomnú lásku a s radosťou prijímajú sviatosť manželstva a pripadne detí v ňom. Sviatosť manželstva je pre nich ozajstnou pomocou. 

Tak je to aj u kňazov – čítali ste vyjadrenia novokňazov. Ak si uvedomia dar povolania – ako napríklad Jeremiáš – tak sa tešia, že sú kňazi a svoje poslanie zvládnu a idú kamkoľvek ich pošle ich Majster.

Tak je to v prípade každej osoby. Max Kašparů na jednej prednáške pre študentov v Žiline vtipne povedal: Máš komplexy z toho ako vyzeráš a aká, aký si? Keď prídeš domov, všetkých zvolaj, sadni si do stredu a povedz: „Chcete ísť do Louvru a vidieť  Mona Lízu? Nechoďte! Ja som originál!“ A dodal. Si taká, akú ťa chcel mať Stvoriteľ.

O Jánovi Krstiteľovi sme počuli: Lebo on bude veľký pred Pánom. Pred Pánom je každý z nás veľký a hlavne milovaný!

Uvedomujme si svoju veľkosť a zodpovednosť za to! Najskôr si uvedomme svoju existenciu, vďačnosť za život za povolanie, život, svet v ktorom sme.

 Turzovka, 23.6.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.