Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

K rozličným druhom mariánskej úcty patrí aj úcta k Panne Márii Sedembolestnej.

Veriaci si uctievajú najmä týchto se­dem bolestí, ktoré jej prichodilo vytrpieť: Bolesť pri pred­povedi Simeona: «A tvoju vlastnú dušu prenikne meč»; bolesti pri úteku do Egypta; bolesti pri strate 12-ročného Ježiša v Jeruzaleme; bolesti pri stretnutí sa s Ježišom na krížovej ceste; bolesti pri ukrižovaní a smrti Ježiša; bolesti, keď držala v náručí Ježišovo mŕtve telo; bolesti pri pocho­vávaní Ježiša.

Naši predkovia začali si uctievať Pannu Máriu Sedembolestnú od polovice 16. storočia. V 18. storočí stal sa stre­dobodom tejto úcty chrám Sedembolestnej v Šaštíne, ktorý povýšil pápež Pavol VI. na baziliku. Slovenský národ si uctie­va Pannu Máriu Sedembolestnú ako svoju Patrónku.

SLZA ŽIVÁ

Motto: «Stála Matka bolestivá, pri kríži jak slza živá, keď na ňom Syn milý pnel...» (Sekvencia). Úpätie Kalvárie...

Ježiš, Syn Panny Márie, dokonáva ako stelesnená Láska. Dielo Otcovo je skončené; všetko je zúčtované na doske Kríža.

V posvätnej chvíli smrti asistuje stemnená príroda. Hanbí sa za človeka, ktorý pribil Krista na kríž aby mu neprekážal. Jediná plná láska, ktorá trpí s Ježišom, je tu jeho Matka.

Ako slza živá!

Slzy sú tečúca bolesť. Bolesť Ježišova a bolesť Máriina splývajú. Ježišova bolesť tečie krvou, Matkina slzami. Obaja sa stotožnili v láske, obaja plačú jedným veľkým bôľom...

Ten bôľ je naše vykúpenie!

Umierajúci Ježiš, nazerám a poznávam, že ešte aj v umieraní si pri mne..., pri nás. «Hľa, Matka tvoja!» — To si povedal cez Jána mne..., nám!

Ďakujem ti v mene sveta za tento testament, tento živý odkaz a dar lásky! Milujem túto tvoju Matku a tu pod krížom si s ňou dávno rozumiem.

Tu pod krížom je nám najbližšia.

Ona po tebe najviac pochopila, čo je hriech. Od prvého až po ten posledný..., všetky ste chceli odčiniť. Všetky uzmieriť láskou, ktorá ich zmývala v krvi Boha Syna a v slzách Matky Božej!

Sedembolestná\ Ako slza živá... Takto stojíš pod krí­žom a čakáš dôstojne ako «čestná stráž», kým nevydýchne Boží Syn.

Zem sa trasie pod ťarchou toľkej lásky.

Slnko sa zatmieva nad touto roztvorenou náručou lás­ky a ty, Sedembolestná, stojíš ako slza živá... Adoruješ... Miluješ!

To je najsilnejšia kontemplácia zázračnej aktivity! Vôkol teba rúhanie, posmech, výkriky Magdalény, stony zbožných žien... A na kríži najtichšie zapadanie do náručia Otca. Všetko je dokonané!... A teraz, Otče, teraz burcuj dušami! Teraz som dokončil zápas za každú dušu z nich! Sú tvoje... Sú tvoje..., sú Božie..., vypadne už len tá, ktorá sama chce. Moja Matka bude im Pomocnicou..., bude zachraňovať aj tieto. Pozri na ňu... Stojí tu ako «živá slza!»

Sedembolestná!

Ako sa hanbím! Ako sa hanbím! Tvoj Syn umiera v 150 tisícoch každý deň, v bratoch a sestrách. Je v nich často ukrižovaný, dobitý, opľúvaný. Pri koľkých nik nehľa­dí naň, nik nie je povedľa neho ako «slza živá», ktorá by ho v súcite modlitby objímala. Nikto sa nepriblíži k nemu, aby dostrážil posvätnú chvíľu smrti a potom zovrel do náručia..., a potom pozdvihol jeho utrpenie a jeho dušu ako hostiu a obetoval ju Otcovi.

Nik azda — len ty, Sedembolestná Matka!

Sedembolestná, odpusť nám, že tak málo myslíme na umierajúcich bratov a sestry. Pridaj nám lásky v tomto smere. Rozviň v nás túžbu a snahu byť viac «milosrdnými sestrami a milosrdnými bratmi», ako to robí už matka Tereza z Kalkaty a duše, ktoré sa rozhodli pripojiť k nej. Takto sa ti budeme najviac podobať v láske a starostli­vosti o umierajúcich bratov a sestry, čiže o Ježiša v nich. Dobre to pochopila novicka z družiny matky Terezy. Vrá­tila sa neskoro večer domov. Žiarila. Matka Tereza sa jej pýtala: «Prečo ste taká šťastná, dcéra moja!»

— Matka, držala som dnes v rukách tri hodiny umiera­júceho Krista!

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

 ROZHODNUTIE

Krížová cesta so Sedembolestnou za umierajúcich tohto dňa a za duchovné vzkriesenie nášho národa.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.