Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Nikdy sa nehovorilo o krste toľko ako v dnešnej dobe. Žiaľ nie v súvislosti so sviatosťou krstu, ale v súvislosti s takzvaným „krstením“ kníh, cédečiek, albumov a neviem čoho všetkého. Pritom krst je sviatosť iba pre človeka, ktorá nepredstaviteľne zvyšuje jeho hodnotu.

Aké je naše poznávanie tejto sviatosti, ako rozvíjame jeho dary? 

Uvedenie do čítaní:

Iz 40,1-5.9-11

Slová prorokov bývajú tvrdé a oznamujú často trest za hriechy ľudstva. Budeme počuť proroka Izaiáša, ktorý robí výnimku. Zosobňuje Jeruzalem a má k nemu slová útechy. Stáva sa hlásateľom príchodu Boha, čo je potechou pre tých, ktorí ho čakajú a prijímajú.

Tit 2,11-14;3,4-7

Apoštol Pavol hovorí tiež o príchode – zjavení sa Boha v Ježišovi Kristovi. Tita i nás potešuje popisom výsledku príchodu Boha na zem.

Lk 3,15-16.21-22

Evanjelista Lukáš nám oznamuje, že tým predpovedaným poslom a hlásateľom Božieho príchodu je Ján Krstiteľ, ktorý nielen ukázal na Mesiáša, predstavil ho, ale aj pokrstil.

Hodnota a angažovanosť

Istý človek kúpil raz jeden zhrdzavený starý Mercedes. Keďže karoséria bola už celkom zhrdzavená, nechcelo sa mu ju opravovať, a ani sa mu to veľmi nedalo. Preto ju odmontoval, nechal iba kabínu, kde bolo menej hrdze, a na podvozok za kabínu urobil nadstavbu, ktorá mu umožňovala voziť z lesa drevo. Raz k nemu prišiel istý neznámy pán a povedal mu: „Vo vašej kabíne je plaketa sv. Krištofa a chcel by som ju kúpiť.“ „Myslíte na tú čiernu plaketu vedľa tachometra?“, pýtal sa majiteľ starého Mercedesu. S predajom súhlasil a plaketu mu lacno predal. Aké bolo jeho prekvapenie, keď sa o niekoľko dní v novinách dočítal, že ktosi kúpil od majiteľa starého zhrdzaveného Mercedesu vzácnu plaketu, celú zo zlata, ktorá po očistení zažiarila vo svojej plnej kráse.

Aj my nosíme v sebe obrovskú hodnotu, ktorú však niekedy zanedbávame. Túto hodnotu dostávame sviatosťou krstu.

Preto Cirkev slávi dnešný sviatok. Dnes sme počuli v evanjeliu o Ježišovom krste v Jordáne, aby sme lepšie pochopili náš vlastný krst a jeho obrovský význam v našom živote. 

Ježišov krst sprevádzali neobyčajné udalosti. Otvorilo sa nebo, na Ježiša zostúpil Duch Svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas nebeského Otca: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. (Mk 1,11). Ježiš sám krst nepotreboval, lebo bol bez hriechu. Svojím krstom nám chcel dať príklad a tiež naznačiť, čo všetko sa udeje vo sviatostnom krste, ktorý nám zaslúžil svojím umučením a zmŕtvychvstaním. Tak ako sa pri Ježišovom krste zjavila najsvätejšia Trojica, prejavuje sa aj pri každom sviatostnom krste. Pri ňom totiž sama Najsvätejšia Trojica začne prebývať v duši pokrsteného. Duch Svätý do nej zostupuje a naplňuje ju Božím životom a zárodkom božských čností: viery, nádeje a lásky. Práve pri nej sa dostáva nový život, o ktorom Ježiš hovoril pri svojom nočnom rozhovore s Nikodémom. Na základe tohto života nebeský Otec nad každým pokrsteným s radosťou povie: Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v ktorých sa mi zaľúbilo.

Ako sa dieťa príchodom na svet narodí do určitého spoločenstva, do rodiny, krstom sa narodí do rodiny, do rodiny božích detí, do Cirkvi. Aby sme si toho boli viac vedomí, slávi sa krst často počas nedeľnej sv. omše. Malo by to byť za účasti celej rodiny. Všetci by sme si mali uvedomiť, že sme prijali nového člena do našej veľkej rodiny - Cirkvi. Pretože pri krste pokrstený dostane svetlo viery a život Ježiša Krista, symbolicky to vyjadruje aj krstná svieca, ktorá sa zapáli od veľkonočnej sviece. 

Dnes sa krstia najčastejšie malé deti, ktoré ku krstu prinášajú ich rodičia a krstní rodičia. V prvotnej Cirkvi boli najčastejšie krstení dospelí, a to len vtedy, keď sa na krst pripravovali spoznávaním Kristovej náuky a životom podľa nej. Pri krste potom odriekali krstné sľuby, kde sľubovali vernosť Kristovi vo viere a v živote podľa nej. Dnes to najčastejšie robia pri krste rodičia a krstní rodičia. Deti sú teda krstené vo viere rodičov a krstných rodičov, tí berú na seba záväzok. Rodičom teda pripadá po krste ich detí dvojaká úloha vychovávať pokrstených ako kresťanov:

  1. Rozvíjať vieru detí kresťanskou náboženskou výchovou a príkladom vlastného života.
  2. Prehlbovať vlastnú vieru pravidelným náboženským vzdelávaním a životom podľa viery.

Tieto dve úlohy sú tak úzko spojené, že ich nemožno od seba oddeľovať. Keďže duša je pri krste očistená od dedičného a prípadne (pri starších) aj od každého osobného hriechu, je vašou úlohou, milí rodičia, túto dušu ochraňovať od ďalšieho hriechu a prehlbovať v nej lásku k Bohu. Ak sa o to budete usilovať, ak sa budete s deťmi modliť, chodiť do kostola, venovať sa im, ich problémom, ak im nedovolíte všetko, ale budete ich učiť ovládať sa a voliť si dobro, potom vaše deti, aj keď sa už stanú dospelými, s Božou pomocou a vlastným úsilím, môžu si zachovať a rozvíjať svoju vieru.

Nádherným príkladom v tomto je nám bývalý švajčiarsky lyžiar Pirmin Zurbriggen (4.2.1963). Olympijský víťaz v zjazde na ZOH v Calgary. Na vrcholu kariéry bol v rokoch 1985–1989.

 Novinári sa ho často pýtali na jeho vieru, ktorú sa nehanbí vyznávať aj navonok. Tak dostali z neho, že do kostola chodí každú nedeľu, a keď sa mu dá, aj cez týždeň. Rád sa modlí ruženec, ktorý má pri pretekoch. Ten, ktorý vtedy má vo vrecku, mu dokonca osobne daroval pápež pri svojej návšteve Švajčiarska. V Lurdoch bol už štyrikrát. Ak je doma, vždy sa zúčastní mládežníckeho stretnutia na fare. V kufri si na svojich cestách nosí so sebou vždy Bibliu a malú sošku Ježiša. Modlí sa každý deň, lebo modlitba je pre neho ako dýchanie zdravého vzduchu. A tak sa o ňom novinári vyjadrili: V ňom je spojená prirodzená ctižiadostivosť špičkového športovca s neskazenosťou hlboko veriaceho človeka.

Cesta od vyznania viery pri krste k samotnému osobnému vyznaniu viery dospelých je dlhá a namáhavá. Avšak oplatí sa žiť vieru a urobiť všetko, aby aj naše deti mohli nasledovať príklad Pirmina Zurbriggena. Preto sa častejšie pýtajme, ako sa nám darí viesť naše deti k hlbokej viere a k žitiu podľa krstného sľubu.

 Angažoval sa aj pre vieru u nás.

Vo februári 1988 začali zbierať podpisy na podporu slobody katolíkov aj v susednom Rakúsku. Mená 600 signatárov publikovali štajerské noviny Kleine Zeitung. Ako prvý dal svoj podpis biskup Dr. Franz Žák zo St. Pöltenu, a majster sveta v lyžovaní Švajčiar Pirmin Zurbriggen. Ako prvý vtedy tiež prisľúbil modlitbu za slovenských a českých katolíkov.

J.V. 

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/634-nedela-krstu-pana-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/78-nedela-krstu-pana

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1559-krst-krista-pana

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1103-krst-pana

Pre deti: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1102-krst-pana-deti

Význam krstu: http://faraturzovka.sk/19-sviatosti/sviatost-krstu/29-vyznam-krstu
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.