Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Na sviatku Svätej rodiny je viac než inokedy zreteľný zmysel kresťanských sviatkov.

Každé svätenie sa má totiž prejaviť v našom živote. Keď si pripomíname rodinný život Ježiša, Márie a Jozefa je zrejmé, že máme uvádzať do života našich rodín niečo z toho, čo žila Svätá rodina. A kto, ktorá farnosť, ak nie táto vaša - Farnosť svätej rodiny?!

Najskôr oľutujme všetko, čo narušuje rodinný život.

Uvedenie do čítaní:

1 Sam 1,20-22.24-28

Dnešný starozákonný príbeh hovorí o tom, kto je darcom života detí a aký postoj máme mať k tomuto veľkému daru.

1 Jn 3,1-2.21-24

Apoštol Ján hovorí o dare veľkej rodiny Božej, čo sa Bohu Otcovi páči a tiež o tom, čo je najpodstatnejšie v našich vzťahoch.

Lk 2,41-52

Evanjelium nám hovorí o strese Svätej rodiny, o tom ako ho riešili a o tom, kde môžeme nájsť vyriešenie našich problémov.

Nenahraditeľnosť rodiny

Zachovala sa sťažnosť pradávneho autora z Egypta na mládež. Keď som to prvý raz čítal, ani vo sne by mi nenapadlo, že text má tisícročia. Popisuje sa v nej aká neúctivá je mládež. Pár postrehov: Nepovstanú pred starším, nepozdravia, nemajú ich v úcte. Sú sebavedomí, drzí a vyzývaví. Nectia si autoritu ani tradície... Teda nič nové pod slnkom.

Ak sa pozrieme na túto problematiku v starozákonnom ľude, tam nebadať tento všeobecný trend. V knihe Jób čítame ako jeden z priateľov, ktorí ho prišili pozrieť, prosí o slovo, lebo ako najmladší iba mlčal, neodváži sa bez súhlasu starších prehovoriť.

Pozrime si pár ďalších textov:

Prorok Izaiáš píše o dôležitosti starcov: Starec a hodnostár sú hlava... (9, 14). Hrôzy budúcich tragických časov vyjadruje stratou úcty k starším: Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného. (Iz 3, 5)

Rovnako aj Ezechiel: Príde nešťastie za nešťastím a chýr za chýrom. Budú hľadať videnie u proroka, kňaz stratí zákon a starec radu. Ez, 7,26

Prorok Daniel v 13. kapitole popisuje zákernosť starcov (voči Zuzane), ale napriek tomu neprestala úcta k ostatným. Obraz Najvyššieho má podobu Starca: Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Dan 7,9

Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí. Dan 7,21-22

Starci boli považovaní za učiteľov národa: Spomni si na dni zašlé dávno uvážte roky všetkých pokolení! Spýtaj sa svojho otca a on ti vyjaví, starcov svojich a rozpovedia ti. Dt 32,7

V knihe Sirachovca nájdeme veľa chválorečí na starcov:

Do zástupu skúsených starcov postav sa a s (celým) srdcom sa oddaj ich múdrosti, aby si mohol vypočuť každý rozhovor o Bohu a aby ani jediná chvályhodná múdra reč neušla tvojej pozornosti. Sir 6, 35

Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi; Sir 8,9

Pre (zručnú) umelcovu ruku dostane sa dielu pochvala, tak sa dostáva aj vladárovi ľudu pre jeho múdru reč a tiež slovu starcov pre jeho zmysel. Sir 25, 8

Vencom pre starcov je bohatá skúsenosť a ich slávou je bázeň pred Pánom. Sir 9,24

Keď posiela Jeremiáš lis zajatcom v Babylone, výslovne ho adresuje starcom: Toto je znenie listu, čo poslal prorok Jeremiáš (zvyškom) starcov v zajatí, kňazom, prorokom a všetkému ľudu - ktorých odviedol z Jeruzalema do Babylonu Nabuchodonozor. Jer 9, 1

V knihe nárekov vidíme, že neúcta k starcom bola vecou pohanov a dobyvateľov: Ich ruky vešali kniežatá, starcov si nevážili. 5, 12

Prečo to takto bolo v Izraeli? Lebo si vážili predkov, cez nich dostali Božie požehnanie. Spomeňme na úctu k Abrahámovi a patriarchom.

V Izraeli bola samozrejmá úcta a poslušnosť detí. Preto bola Mária prekvapená z konania dvanásťročného syna a hovorí: Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“.

Mimo Izraela, zdá sa, že to bolo a je ako to popisuje starý egyptský papyrus a ako to badáme v našej spoločnosti. Dnes je to ešte zložitejšie ako v minulej generácii vďaka novým technickým trendom a nevídanému pokroku. Ak mňa učil otec držať v ruke kladivo, sekeru, kosu, keľňu... tak dnes už malé dieťa učí rodičov, o starých rodičoch ani nehovorím, narábať s mobilom, tabletom, surfovať na internete... Deti považujú rodičov prinajmenšom za nevedomých (ak nepoviem hlúpych), a preto sa neučia od nich ani etické ani morálne zásady.

Toto nie je jediný problém! Podčiarkujem, že rodina to nie iba vzťah rodičia a detí, to je aj vzťah rodičov – manželov. A prvoradý! Mária mohla povedať Ježišovi: Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!. Môžu dnešní rodičia takto povedať? Ťahajú za jeden povraz? Koľko je neúplných rodín? Koľko rozvedených, kde dieťa je rukojemníkom, kde mu otec i matka všetko dovoľujú, len aby si ho získali a kde to dieťa šikovne využíva.

Hitom pred mnohými rokmi bol seriál, opätovne reprízovaný a dopĺňaný: Nemocnica na okraji mesta. Ja si ešte z premiéry pamätám jednu scénku v ktorej autor scenára Jaroslav Dietl vykreslil lekárku, ktorá bola šťastná, že má dieťa. Nevadilo jej, že je slobodnou matkou. Po čase sa vyjadrila: Dieťa potrebuje aj otca. V ktorom dnešnom seriáli, filme nie je minimálne manželský trojuholník? Celebrity sa chvália ak majú známosť aspoň pár mesiacov. Vzory mládeže sú mnohokrát rozvedené a žijú vo voľných zväzkoch.

Každý pedagóg to potvrdí. Aj keď nevychádzajú rodičia najlepšie, pre dieťa je šťastím, že má oboch rodičov. Zbadal som to pri vyučovaní náboženstva najmenších žiačikov. V Brezne som učil Martina, ktorý bol najväčší v triede. Jeho spolužiačka - klebetka mi hovorí: Martin každé ráno v škole plače. Vysvetlenie: Bal sa odisť z domu, lebo vypočul, že rodičia sa chcú rozviesť. Nechcel ísť z domu, lebo sa domnieval, že keď bude s nimi, že sa nerozídu.

Jedna pani učiteľka dala deťom nakresliť rodičov. Jedno dievčatko nakreslilo vodu a v nej dve ryby. Učiteľka sa pýta: Kto to je. Odpoveď moji rodičia. Učiteľka bola z toho zmätená a dala obrázok posúdiť psychológovi. On ju uspokojil a pozastavil sa nad fantáziou kresličky. Veď to je úžasná sonda do psychológie dievčaťa a pekne symbolicky vyjadruje manželstvo, rodinu. Tak ako ryba môže byť iba vo vode, tak rodičia, rodina musí byť spolu.

Psychiku človeka, manželské vzťahy nemožno oklamať. Sme stvorení Bohom na jeho obraz. A Boh je bohom spoločenstva – žije v spoločenstve Trojice. Môže byť nespoločenský? Keď prišiel Boh na svet chcel žiť v rodine. Neprišiel v blesku a oslnivom svetle, nebol vytvorený z morskej peny a kryštálu. Aj keď prišiel na svet bez prispenia muža adoptoval si otca. Stále vytváral spoločenstvo – väčšiu rodinu a založil Cirkev.

Čo teda robiť? Ako uchrániť rodinu pred rozkladnou činnosťou médií, gender ideológie a útokov politickej oligarchie? Ak je rozklad rodín a následne nemravný život, zarobia na tom výrobcovia alkoholu, tabaku, drog, farmaceutické koncerny, zdravotníctvo, kozmetické salóny, kozmetická chirurgia, reklamné agentúry...

Hovorí sa o samočistiacej schopnosti vodných tokov. Keď nie sú príliš znečistené, dokážu sa obnoviť. Ak prekročia škodliviny určitú hodnotu, rieky sú mŕtve. Zdravá spoločnosť sa vždy dokázala spamätať, vytesniť kriminálnikov, prekonať nemravnosť. Zdá sa, že naša a európska civilizácia už dosiahla kritický bod. Nemravnosť sa stala módnou, aj niektorí členovia Cirkvi nepovažujú 6. príkaz za škodlivý, nemanželské deti sa považujú za samozrejmosť, sviatosť manželstva za zbytočnosť (načo nejaký papier, pečiatku)... Je to už iba na nás kresťanoch? Zdá sa, že áno. Lenže ako žijú samotní kresťania.

Vy musíte byť uzdravujúcou soľou pre samotných kresťanov, svetlom pre pokrstených, ktorí by mali byť sami svetlom. Chrániť si svoju rodinu. Strážiť si ju a bojovať o jej jednotu. Nenaletieť trendom – byť uvažujúci!

Ako na to?

Svätý Ján Zlatoústy už vo svojej dobe (zomrel vo vyhnanstve 14. 9. 407) hovorieval, že z tých, ktorí zanedbávajú spásu svojich detí a seba samých a starajú sa, keď už zbohatli, len o to, ako zanechať svoje bohatstvo deťom, sa namiesto rodičov stávajú odovzdávatelia (odovzdávači) peňazí a hmotných statkov (porov. Hom. 59 in Matth.). Jedna matka príde za pánom kaplánom a sťažuje si: Prečo má môj syn dávať podpisovať kartičku, že bol v kostole?! On to neznáša! On chce byť slobodný! Veríte, že je to možné? Čo poviete? Umývalo by sa dieťa, keby ste ho k tomu neviedli? Učilo by sa, keby ste ho nenútili? Šlo by samo do školy? Bude sa modliť, príde do kostola, keby ste ho k tomu neviedli?

Musíme si hlbšie uvedomiť poslanie od Boha. Vy, čo ste v rodine uvedomte si svoje miesto a poslanie. Manželia, pred Pánom Bohom ste každý najskôr manžel, manželka! Stali ste sa jedným telom! Potom ste otec, alebo matka. Potom ste syn, dcéra. Čo môžeš urobiť najviac pre svoje deti? Ak miluješ ich otca, matku. Opäť opakujem: Najskôr ste manželia.

V úvode som spomínal sťažnosti na mládež pred tisíckami rokov. Vieme, že demoralizácia rodín bola v Egypte, i v Rímskom impériu. Preto tieto civilizácie padli. Padne aj európsky civilizácia, ak jej nepomôžeme my kresťania.

Nehádžme flintu do žita. Začnime žiť po vzore Svätej rodiny. Ako Mária zachovávala všetky Ježišove slová vo svojom srdci, robme tak aj my.

 Považská Bystrica, Farnosť Svätej rodiny, 30.12.2018

Pozrite tiež nasledujúce karty:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/97-svata-rodina

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1549-svatej-rodiny-2017

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/652-nedela-svatej-rodiny-deti

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.