Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Vianoce začínajú ako sviatok Božieho Dieťaťa. Ale už v druhom sviatočnom dni detí dorastajú do mladej dospelosti. Dnes stojí pred nami diakon Štefan. Mladý muž, ktorý ideály kresťanstva pochopil, začal ich hlásať a presadzovať. Štefan je príkladom služby a odpúšťajúcej lásky.

Ako ich realizujeme my?

Uvedenie do čítaní:

  1. Sk 6,8-10;7,54-60

Svätý Lukáš nám podáva obraz mladého kresťana, Štefana, ktorý sa svojim postojom pri hlásaní pravdy, služby i odpustenia pred smrťou podobá Ježišovi. Akoby zmŕtvychvstalý Ježiš „kráčal dejinami“.

  1. Mt 10,17-22

Úryvok dnešného evanjelia potvrdzuje Ježišove slova o ťažkostiach, ktoré budú sprevádzať hlásateľov evanjelia, medzi ktorých patril i svätý Štefan.

Štefan na Vianoce?

Starší poznáte anekdotu z čias totality: Straník sa po preflámovanej noci, ráno precitne na ulici, lomcuje mrežami odpadového kanála a kričí – „Súdruhovia prečo“?

Epizódka vyjadruje nestabilitu, neistotu a strach v päťdesiatych rokoch a normalizácie. Ale aj zradu priateľov.

Dnes by sme sa tiež tak mohli pýtať. Prečo zrada na Štefanovi od rodákov? Prečo na Vianoce takáto krvavá scénka z prvého čítanie? Prečo narušená romantika Vianoc?

Ideme na podstatu Vianoc. Dnešný sviatok poukazuje to, prečo prišiel Pán Ježiš, prečo sa narodil. Pomáha, aby ľudia dozreli a:

  1. poznali pravdu
  2. vedeli odpustiť
  3. mali otvorené nebo - spásu
  4. aby si pomáhali k spáse
  1. Poznali pravdu – Štefan bol hlásateľom pravdy o Ježišovi. Niektorí poslucháči však neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Miesto prijatia pravdy, chceli odstrániť a aj odstránili autora pravdy.
  1. Vedeli odpustiť - Svätý Štefan podobne ako Ježiš v hodine smrti odpúšťa. Ježiš sa modlí: Odpusť im lebo nevedia čo robia (Lk 23,34), Štefan si potom kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zomrel (Sk 7,60)
  1. Mali otvorené nebo – Ježiš v hodine smrti zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." (Lk 23,46), Štefan: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha a vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.
  1. Aby si pomáhali k spáse - V prvom čítaní ste iste zachytili poznámku: Štefanovi protivníci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Šavol bol akoby ideológom tejto popravy Štefana. A Šavol je nám dobre známy apoštol Pavol. Exegéti hovoria, že to boli modlitby odpustenia Štefana, ktoré pomohli Šavlovi k obráteniu. A iste aj jeho hrdinský príklad.

Evidentné je tu, že Ježiš prišiel na svet ako dieťa, aby ukázal, že je jedným z nás, aby nás pozdvihol. Interpretuje to vianočná výzva pred modlitbou Otčenáša: Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Štefan sa stal Božím dieťaťom veľmi podobným Ježišovi. A to je výzva pre každého kresťana.

Vidíme tu silu Ježišovej lásky. Aj to, že Ježiš je s nami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28,20). A keďže povedal ja som premohol svet! (Jn 16,33), nemáme sa čoho obávať. Nemusíme sa báť zrady, ani smrti. Je to však často ťažké. Zdochýnajúci kôň kope. Kráľovstvo zla je už porazené, ale aj ustupujúca armáda narobí veľa, niekedy najviac škody.

Potrebujeme často premôcť strach. Pekne to vyjadruje príbeh v knihe Dejiny spásy: Popisuje tam kňaza, ktorého vyšetruje, skôr týra gestapák. Ničí ho tak, že mieri na neho odisteným revolverom a hovorí: Farár, si v mojich rukách! To sa opakuje. Kňaz má prirodzený strach. Raz si povie: Som v rukách Božích. Gestapákovi pozrie do oči a smelo mu povie: Ty by si sa mal báť, ja som v rukách Božích. Naraz si vymenili miesta. Gestapák zneistel, možno mu stupil do svedomia. Viac ho nevyšetroval.

Dnes je množstvo kresťanov v takejto situácii a aj v pozícii Štefana. Pripomínam kresťanov v arabskom svete. Čo my? Stačí nám posmešná poznámka? Stačí niečo v mediach a sme rozhodení? Včera sme s kolegami boli na obede u jedného farníka a prišla reč o tom prečo športovci, aj naši futbalisti nechodia do kostola. Domáci pán, bývalý futbalista hovorí: Stačí tam poznámka od spoluhráčov a slabší vo viere odpadávajú. Prečo, veď Ježiš je aj s nami aj v dnešnej dobe!

Prečo Štefan na Vianoce? Aby sme videli ozajstne ovocie Vianoc!

Turzovka – Turkov, 2018

Úvaha na dnešný deň je i na týchto kartách:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1544-sv-stefan-4

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/100-sv-stefan

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1083-sv-stefan-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/654-sv-stefan-2

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.