Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

V našom meste vidíte občas dodávku s názvom: Vilija, ktorá rozváža potravinové výrobky. Tak sa na tu na niektorých miestach volá aj polievka na Štedrý večer. Je to na Kysuciach skomolené slovo vigília. Vigília pochádza z latinčiny, pomenovanie večernej sv. omše a bdenia pred veľkými sviatkami. Zišli sme sa práve na vigíliu pred Slávnosťou Narodenia Pána.

Bdenie je nielen nespať, ale aj pripravenosť, sústredenosť a otvorenosť. Otvorme sa stretnutiu s Bohom cez jeho slovo a Eucharistiu tým, že sa očistíme od hriechov.

Uvedenie do čítaní:

  1. čítanie - Iz 62, 1-5:

Starozákonný ľud žil v dlhoročnej vigílii – očakávaní Mesiáša. Preto sa tešil každému slovu prorokov, ktoré naznačovalo jeho príchod. Izaiášovo proroctvo bola jedným z takýchto svetielok. A ako budeme počuť, veľmi radostným.

Do pozornosti dávam priliehavý opis chmúrnej prítomnosti a pekné prirovnanie „svadobných radostí“ mesiášskych časov.

  1. čítanie - Sk 13, 16-17. 22-25:

Úryvok zo Skutkov apoštolov potvrdzuje, že myšlienka očakávania Mesiáša bola živá aj v storočiach po prorokovi Izaiášovi, a aj u Židov roztratených po svete. Sv. Pavol, ktorý už spoznal Mesiáša im prináša splnenie proroctiev a odvekých túžob starozákonného ľudu.

  1. evanjelium Mt 1, 1-25:

Evanjelista Matúš písal pre starozákonný ľud a preto nás neprekvapuje, že svoje dielo začína rodokmeňom. Prečo? Bez tohto rodokmeňa by Ježiš pre Židov akoby neexistoval, bol by ako nejaký cudzinec. Preto evanjelista zasadzuje Ježiša do ich národa, do ich kráľovského rodu a poukazuje na to, že v ňom sa splnili proroctvá. Hneď aj naznačuje jeho božský pôvod.

Očakávania, strasti a radosti Vianoc

Nemám rád Vianoce, bojím sa sviatočných dní, kiežby už boli za nami, to bude zas nuda, zas priberiem, aj tak budem mať službu a som tomu rád... To je pár postrehov, ktoré som sám zachytil, iste aj vy, a možno sú skryté niekde v hĺbke srdca mnohých vás. Dokonca som riešil otázku, či nie je hriech, keď sa na Vianoce neteším, lebo prežívam bolesť v duši. Upozornil som na to, že my sme si Vianoce zidealizovali. Ich účastníci ich prežívali aj s bôľom. Povedzte či nie?! Vieme, chceli by sme ich len radostné.

Takže, aké boli Vianoce?

Poďme postupne. Najskôr k dávnemu stáročnému adventu ľudstva. Ako sme počuli v prvom čítaní, starozákonný ľud žil často v ťažšom rozpoložení ako v úvode spomínané vyjadrenia. Prorok Izaiáš (viď uvedenie do textu) vyjadril situáciu národa slovami Opustená, krajina Osamelá. Hovorí však, že sa na „Vianoce“, teda pri príchode Mesiáša, budú radovať a tešiť. Krajinu budú volať Moja potecha a tvoju krajinu Nevesta. Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela. Ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh. Teda úplne iná situácia, ako vyjadrenia v úvode. Situácia je zlá, ale na „Vianoce“ bude nádherná.

Ako príchod Ježiša vníma a prezentoval sv. Pavol? Poukázal na to, že ich národ bol v porobe, ale potom ho z nej Boh vyviedol zdvihnutým ramenom. Povolal im za kráľa Dávida a ... z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša.

Aké boli Vianoce pre hlavných aktérov?

Nuž, nezdajú sa nejako radostné. Mária bola plná očakávania, a iste aj radostného vzrušenia. Ale... Evanjelista píše: S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Dešifrujme si to! Pre Jozefa toto: ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého, bolo šokujúce. Dôveroval Márii, a ona?! Príde od Alžbety so zjavnými známkami materstva! Tak to nebola žiadna idyla! Pre Jozefa to bolo najväčšie životné sklamanie, ktoré mohol nazvať zradou v láske. A čo viac bolí?!

Mária? Mohla prežívať neistotu. Hrozilo jej ukameňovanie za neveru. Židia mali aj dnes smutne známy zákon šaria.

Našťastie, aj keď Jozef bol človek z mäsa a kostí, počúval Božie slovo. Ako Mária aj on bol otvorený pre Boha a tým aj pre Máriu a jej božské Dieťa.

A tak môžeme ísť k idylickým a radostným Vianociam.

Boli také? Aj také boli. Boli tam spevy anjelov, radosť pastierov, radostné zadosťučinenie za namáhavú cestu pre mudrcov od východu. Bolo tam však i odmietnutie, intrigy Herodesa, emigrovanie Svätej rodiny a ich bezdomovectvo v Egypte.

Aké budú pre nás? Záleží aj od našich očakávaní!

Počuli sme o pradávnom čakaní na Vianoce. Počuli sme o ich ohlásení v synagóge Pizídskej Antiochie. Postoje tamojších poslucháčov vyjadrujú najlepšie aj nás samých, zrkadlia sa tam naše postoje. Koľkí prijali radostné ohlasovanie sv. Pavla? Nebolo ich veľa. Toľko čakali, toľko sa pripravovali na príchod Mesiáša a nakoniec ho neprijali. Jeho zvestovateľov Pavla, apoštolov a mnoho ďalších odmietli. Keby len to, ale ich aj kameňovali, prenasledovali. A to sa opakuje v dejinách ako bolestný refrén.

Teda, záleží od nás a len od nás, aké budú tieto sviatky – Vianoce.

Turzovka, 24.12.2018

Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1086-vigilia-narodenia-pana
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.