Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 7, 2-4. 9-14, 1 Jn 3, 1-3, Mt 5, 1-12a

Uvedenie do bohoslužby: 

Kresťania oslavujú svätých a nie kostry, strigy, strašidelné tekvice, či zombíkov, žiaden Halloween.

Slávime Všetkých Svätých - oslavu známych i neznámych svätých. Tento sviatok oslavuje všetkých tých, ktorí už požívajú nebeskú blaženosť, kým zase v nasledujúci deň, počas Spomienky na všetkých verných zosnulých, si pripomíname tých zomrelých, ktorí ešte nedosiahli plnosť radosti.

Uvedenie do čítaní:

  1. Zjv 7, 2-4. 9-14

Apoštol Ján v prorockej vízii píše o tých, ktorým už neuškodí žiadne zlo, ktorí zlo a utrpenie už prekonali vďaka obetujúcemu sa Kristovi.

  1. 1 Jn 3, 1-3

V druhom čítaní apoštol Ján poukazuje na to čo sme dostali a povzbudzuje nás, aby sme toto vyznačenie rozmnožovali pre budúcu slávu.

  1. Mt 5, 1-12a

Ježišove blahoslavenstva sa ťažko chápu a ešte ťažšie žijú. Najlepšie ich však pochopíme v dnešný deň. Svätci žili tu na zemi blahoslavenstva a preto sú blahoslavení.

Vertikála a horizontála

Na slávnosť Všetkých svätých si kladieme otázky:

Kto sú tí svätí, ktorých si uctievame v tento deň?

Cirkev nám odpovedá, že sú to nielen tí, ktorí boli slávnostne vyhlásení za svätých a uctievame si ich na oltároch, ale aj všetky tie osoby, ktoré odišli z tohto sveta v láske, všetci tí, čo na tejto zemi žili v Bohu a pre Boha, čo milovali Boha a blížneho.

V čom sú svätci výnimoční?

Život svätých je mnohokrát opradený mnohými legendami a zázrakmi. Skôr sa dá povedať, že svätí nerobia nič mimoriadne, ale to, čo robia, robia mimoriadne dobre. Perfektne to vyjadrila sv. Matka Tereza: Robme malé veci s veľkou láskou. Svätci žijú všedným životom, ale s nevšednou láskou. Sú veľmi kritickí k sebe a veľmi mierni k druhým. Môžeme povedať, že svätí sú veľkí, lebo ich veľkosť neskončila smrťou. Žijú v nepredstaviteľnej sláve, radosti a šťastí.

V čom môžu byť prínosom pre dnešný svet?

Aj dnešný človek chce byť veľký, sám chce vytvárať a riadiť svoj osud. Mnohokrát je jasné, že túto svoju veľkosť chce uskutočniť na úkor Boha, ba viac, chce zaujať miesto, čo patrí Bohu. V mnohých krajinách sveta tí, čo vládnu národom (a nielen tí), považujú sa za najväčšiu autoritu, nad ktorou už neexistuje nijaká iná. Zdá sa, že mnohí podľahli pokušeniu a falošnému sľubu: budete ako bohovia. Áno, dnes mnohí vidia v Bohu prekážku, ktorá sa im stavia do cesty v ich úsilí o veľkosť. Svätci boli veľkí, lebo žili podľa Boha. Tým neškodili ani sebe, ani iným. Preto sa napríklad hovorí, že hospodárska kríza (a nielen hospodárska) je vecou morálky.

Aj my sme naklonení k detronizácii Boha?

Samozrejme. Koľkokrát sa rozhodujeme bez toho, žeby sme sa opýtali čo na to hovorí Darca nášho života. Dokonca často aj vieme, že to nie je vôľa Božia a konáme to. Počúvame (nie sme k tomu naklonení i my?): Ja nepotrebujem nejaké potvrdenie od Cirkvi, ja nepotrebujem nejaké poučenie... Nie sme v pokušení obviňovať Boha prečo to takto zariadil? Je to potrebné takto žiť? Načo je toto prikázanie?!

Akí boli v tomto smere svätci?

Celkom ináč sa správajú svätci – skutočne veľkí ľudia. Oni vidia práve v Bohu prameň všetkej veľkosti. I svojho osobného šťastia. Svätci sa stotožňujú so žalmistom: Nie nám, Pane, nie nám, ale svojmu menu daj slávu.

Boli svätci zameraní len na Boha, teda boli „vertikálisti“ ?

Kdeže. Veľmi žili obetavo pre iných! Nenájdeme svätca, ktorý by nerobil aj charitu, nežil obetavo pre iných. To by veru nebol svätec!

V čom by nám mohli byť aktuálne na povzbudenie?

Necítiš sa niekedy osamelý? Nemáš pocit, že ťa nikto nechce, že o tebe nikto nestojí, že na tebe nikto nemá čas, že ti nikto nerozumie? Toto trápilo aj svätcov, ale oni sa vtedy začali venovať iným. Podľa hesla: Chceš byť šťastný, rob šťastným toho druhého!

Ako sa dá dopracovať k takémuto postoju?

K tomu nám chce práve na sviatok Všetkých svätých Cirkev povedať niečo veľmi radostného: Nie si vôbec sám, zabudnutý, neznámy. Je mnoho tých, ktorí ťa poznajú, veľmi dobre poznajú. A ktorí ti rozumejú, pretože sa im kedysi viedlo tak ako tebe. Sú to nádherní ľudia, a čo viac: majú pre tebe čas. Sú to rôzni ľudia: letci, kňazi, umelci, robotníci, učenci, železničiari, matky, otcovia... Všetci svätí v nebi.

Koho zo svätých by sme si mali osobitne všímať a uctiť?

Je ich mnoho, ale najviac sa o tebe zaujíma ten, ktorého meno ti na krste prepožičal - tvoj krstný patrón. Pravda, stojí ťa také priateľstvo trochu námahy: Poznať život svätca. Premýšľať, ako žil on, ako by žil na tvojom mieste. Božie slovo je silné a dokáže naplniť srdce, slová liturgie dávajú silu a radosť, ale už samo spoločenstvo veriacich je niečím jedinečne krásnym.

Vo Verím Boha vyznávame: Verím v spoločenstvo svätých. V čom nás môže obohacovať?

Mnohí nepoznajú krásu spoločenstva svätých, pretože nepoznajú Boha. Je to niečo viac než ľudské spoločenstvo. Aj to je krásne a dáva radosť. Ale spoločenstvo svätých má v sebe niečo tajomne krásne. Tvoríme jednu rodinu nebeského Otca. Naše spoločenstvo je viditeľné aj neviditeľné. Vidíme svojich bratov a sestry, ale vlastný základ nášho bratstva, ktoré prevyšuje bratstvo krvi, je neviditeľný. Vidíme len jeho prejavy, totiž prejavy lásky a pozornosti, ktoré nám dal Ježiš ako svoje najväčšie prikázanie: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ – povedal Pán Ježiš.

Ako vnímať spoločenstvo s tými, ktorí nás predišli?

Neviditeľné, ale skutočné spoločenstvo je medzi nami a našim bratmi, ktorí odišli do večnosti. To je menej viditeľné ako spoločenstvo tu na zemi. Ale nie je celkom neviditeľné, pretože sa prejavuje skutkami vzájomnej lásky. Svätí v nebi sa za nás prihovárajú a ich pomoc je niekedy taká nápadná, že sa nedá nevidieť ju. My prosíme za tých, ktorí ešte dozrievajú v očistci pre Božie kráľovstvo.

Prečo je potrebné oživenie spoločenstva svätých?

Viditeľné spoločenstvo veriacich na zemi je malou časťou nepredstaviteľne veľkého spoločenstva. Niekedy nás môže prekvapiť pokušenie a akýsi smútok nad tým, že je málo ľudí, ktorí skutočne v Boha veria. Oživenie veľkej pravdy o spoločenstve svätých nám pripomína, že nás nie je málo, je nás viac ako si môžeme predstaviť. Dnešný sviatok je veľkou výzvou k nám všetkým, aby sme túto pravdu v sebe obnovili a zohriali sa jej svetlom a jej krásou.

Úcta svätých je zreteľná v celej liturgii a v živote cirkvi. Nezatieňuje úctu k Bohu?

Nie, pretože svätí nás k Bohu privádzajú a sú pre nás jedinečným vzorom viery, nádeje a lásky. Preto spomíname na ich činy a prosíme o ich príhovor. Uvedomujeme si, že každý svätec je „dielo Božie“, dar pre nás.

 Turzovka, 1.11.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.