Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby

Vítam vás v Božom chráme dnes na misijnú nedeľu, ktorá sa slávi v celej Cirkvi po celom svete na všetkých kontinentoch. „Naša duša očakáva Pána, On je naša pomoc a ochrana.“ To je Božie slovo, ktoré budeme počuť v dnešnom žalme. Tento rok venujeme na Slovensku osobitnú pozornosť Etiópii. Našou modlitbou a obetovaním svätej omše chceme vyprosiť pre ľudí v Etiópii pomoc a Božiu ochranu. Pripravme svoje srdcia a prosme Pána o odpustenie našich hriechov.

Uvedenie do čítaní:

  1. Iz 53,10-11

V postave služobníka, ako ho popisuje v prvom čítaní prorok Izaiáš, môžeme spoznať Pána Ježiša: Svoje utrpenie obetoval za iných. Vlastne by sme v tom služobníkovi mali nájsť i seba; lenže, nechýba nám trpezlivosť k znášaniu životných ťažkosti?

  1. Hebr 4,14-16

Druhé čítanie vysvetľuje, prečo sa na Pána Ježiša môžeme obracať s jednoznačnou dôverou. Ježíš nie je neosobný a bezcitný úradník, je náš súcitný Brat, milosrdný Boží syn.

  1. Mk 10,35-45

Niet pre nás inej cesty. Nech sa nám to páči alebo nie, Ježiša treba nasledovať v službe. Počúvajme, ako dôrazne to Pán Ježiš prízvukuje apoštolom i nám, aby sme aj my mohli byť misionármi jeho lásky.

Milí bratia a sestry

slávime misijnú nedeľu a vo všetkých kostoloch sa modlíme, aby sa evanjelium šírilo do celého sveta. Je to sviatok celosvetového spoločenstva, v ktorom si navzájom vymieňame dary – duchovné i materiálne. Aj v tej najchudobnejšej africkej krajine sa dnes koná zbierka na misie. Ľudia obetujú z mála, čo majú, a dostanú oveľa viac od nás z Európy. Misijná nedeľa je najsilnejšou solidaritou celého sveta. V dnešný deň sa viac ako miliarda ľudí v 150 krajinách modlí za spoločné dielo evanjelizácie.

Na Slovensku sa modlíme za kňazské povolania a Boh ich vzbudzuje v Afrike. Rektor jedného zo seminárov v Benine navštívil počas leta Slovensko. Poďakoval sa za adopciu bohoslovcov, ktorých momentálne do nového ročníka v jeho seminári nastúpilo 30. „Som nesmierne šťastný a neviem slovami vyjadriť vďačnosť za vás, ktorí sa modlíte a podporujete našich seminaristov. Vaše modlitby za duchovné povolania sú vyslyšané u nás v Benine, kde máme veľa povolaní.” Týmito slovami prejavil svoje pocity rektor seminára v Benine Ambroise pri svojej návšteve Slovenska. Pohľad na svetovú Cirkev nás môže prebudiť z depresie, že u nás v Európe Cirkev nerastie. Cirkev sa momentálne rozvíja v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a v mnohých oblastiach Oceánie, tam je mladá a živá.

V tomto roku sa zvlášť modlíme a podporujeme farnosti v Etiópii, ktorá patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Začiatkom 80. rokov v Etiópii zomrelo na hladomor milión ľudí. Napriek tomu krajina poskytuje útočisko mnohým tisícom utečencom z okolitých krajín, hlavne z Južného Sudánu a Somálska.

Naša duša očakáva Pána, On je naša pomoc a ochrana“ (Ž 33). Božie slovo dnešnej nedele je zdrojom sily, pomoci a ochrany pre kresťanov na celom svete. Cirkev v Etiópii, i keď nie je veľká počtom, je veľká srdcom. Dáva ľuďom nádej a domov pre ich život; v Etiópii a aj u nás na Slovensku. Spolu s nimi v osobnom stretnutí s Ježišom môžeme čerpať silu pre vlastné životy.

Etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin, ktorý navštívil minulý rok na pozvanie DOBREJ NOVINY Slovensko, zhrnul svoje úsilie takto: „Ako Cirkev stojíme na strane trpiaceho ľudu a snažíme sa ponúknuť mu nádej. Stretnutie s Ježišom Kristom, ako nás to učí evanjelium, nás vedie na ceste k perspektíve, ktorá je naplnená vierou, nádejou a láskou.“

Plagát tohtoročnej misijnej nedele ukazuje štyroch chlapcov, ktorí sa pravidelne hrávali futbal na ulici blízko školy, kde ako dobrovoľníčka vyučovala ich kamarátov Michaela Pobudová zo Slovenska. Ako sama uvádza: „Bolo to v horskom mestečku Maichew, v oblasti Tigray, na severe Etiópie. Vždy, keď sme už mali po škole a šla som okolo, snažili sa mňa aj ostatných, čo išli so mnou, zapojiť do hry. V momente, keď som vytiahla foťák, vďačne mi títo nádejní Ronaldiňos zapózovali.“ Stačí aj úsmev, aby sme sa stali šíriteľmi Ježišovho posolstva. Nikto nie je taký chudobný, aby nedokázal darovať niečo z toho, čo má, ale predovšetkým to, čím je.

Etiópia je krajina kávy a kadidla (tymiánu). Káva povzbudzuje a kadidlo symbolizuje modlitbu, ktorá stúpa k Bohu, ako dym. Káva sa zrodila v Etiópii. Legenda hovorí, že v deviatom storočí pastier Kaldi strážil svoje kozy. Od únavy zaspal, a keď̌ sa zobudil, tri mu chýbali. Po chvíli hľadania ich našiel, ako žujú bobule neznámeho kríka. Znenazdania začali kozy skákať a tancovať. Pastier si pomyslel, že sa pomiatli, no ani on neodolal a ochutnal bobule. Tiež̌ začal tancovať a získal veľa novej energie. So zvláštnym objavom utekal za svojou ženou, ktorá ho poslala za miestnymi mníchmi do neďalekého kláštora. Predstavený najskôr s odporom hodil „diabolské bobule“ do ohňa, no svoju mienku zmenil, len čo zacítil neodolateľnú vôňu opražených kávových zŕn. Káva sa začala rozširovať do ďalších kláštorov, kde ju mnísi máčali do vody a tekutinu vypili, aby nezaspávali pri modlitbách. Postupne sa káva rozšírila medzi ostatných mníchov aj za brány kláštora a časom ju pomenovali kávu podľa mesta Kaffa, z ktorého sa rozšírila do celého sveta.

Odporcovia nazývali kávu „horkým vynálezom diabla“ a snažili sa ju odstrániť zo spoločenského života. Táto skutočnosť sa doniesla až k pápežovi Klementovi VIII., ktorý́ sa rozhodol, že predtým, ako kávu oficiálne zavrhne, sám si ju preverí. Chutný nápoj sa mu však natoľko zapáčil, že ihneď povolil jeho konzumáciu. Káva sa tak rozšírila do celého sveta.

Káva povzbudzuje. Modlime sa, aby sme sa stali povzbudením pre druhých, či už našich blízkych, alebo tých vzdialených na misiách.

Pred 40 rokmi práve na misijnú nedeľu začal svoje účinkovanie pápež Ján Pavol II. Celý pontifikát tento pápež evanjelizoval celý svet. Znovu a znovu opakoval, že vieru dokážeme ohlasovať jedine láskou, ktorú čerpáme z Boha a dávame ju iným ľuďom.

Modlime sa, aby sme sa na príhovor svätého Jana Pavla II stávali svedkami živej viery, ktorá dáva ľuďom pocit lásky.

AMEN.

___________________________________

Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel

www.misijnediela.sk 

Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/539-29-nedela-v-cezrocnom-obdobi-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.