Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

 Doprostred pôstnej doby spadá sviatok Slávnosť zvestovania Pána, pamiatka dňa, kedy sa Božie slovo stalo telom - tým, že ho prijalo dievča Mária. Ako my prijímame slovo Božie, keď nám ho zvestuje evanjelium?

Je našou odpoveďou tiež mariánske: Áno, súhlasím, urobím? Alebo som váhavý, dokonca odmietam Božiu ponuku?

Uvedenie do čítaní:

 1. Iz 7,10-14

Teraz budeme počúvať, čo kedysi povedal o príchode Mesiáša prorok Izaiáš tvrdohlavému kráľovi Achazovi. Darebnosť ľudí neodradí Boha od lásky k ním. Pošle svojho Syna, aby človeka zachránil.

 2. Žid 10,4-10

Čítanie z listu Židom je oslavou Máriinho otvoreného srdca pre Boha: „Tu som, aby som plnila Božiu vôľu...“ Je výzvou i nám, aby sme Božiu vôľu hľadali a plnili, aby sme sa snažili o dobro.

 3. Lk 1,26-38

V rade starozákonných omilostených osobností a prorokov stavia evanjelium Máriu na prvé miesto. Ani Abrahám, ani proroci, ani Jan Krstiteľ, nikto nie je nazvaný „milosti plný“ ako ona. Nikto ani tak neprijíma od Boha - s takou dôverou a rozvážnosťou - tak veľkú úlohu ako ona.

 

MILÁ A MATERSKÁ

„Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou." Tento pozdrav dedinskej deve opakujú milióny ľudí dodnes.

Aké prednosti malo to dievča?

 - Vedela zvoliť správny odtieň farby na pery a laku na nechty?

- Vedela sa najvkusnejšie obliekať?

- Mala ideálnu postavu

- Bola snáď kráľovnou krásy?

Iste bola krásna: každá dievča je krásne, pokiaľ je mladé. Každá žena je krásna, pokiaľ sa usmieva.

Ale Máriinou hlavnou prednosťou bola duševná, vnútorná krása.

To biblické „Milostiplná" si môžeme trochu priblížiť dnešným dvojitým M: Milá a Materská. V origináli to slovo znamená veľmi krásna, milá. Nakoniec to zaznieva i v slovenskom preklade! Len my to „milostiplná“ berieme nejako zvykovo, či zbožne – nakoniec to posúďme každý sám. Čo keby sme tento prívlastok povedali: Plná miloty?!

Na sviatok Jozefa sa hovorilo viac pre mužov, nezaškodí, keď dnes budem hovoriť viac pre ženy (ináč by sa mohli vzbúriť feministky smile).

Mária teda bola milá a stala sa matkou.

Milá:

Čo znamená slovo milá, netreba vysvetľovať. Každý vie, o ktorej žene hovoríme, že je milá:

- nehyzdí ju panovačnosť, tvrdohlavosť, náladovosť.

- vonia z nej vľúdna láskavosť a dobrota srdce.

Dobre sa pri nej cítime.

Materská:

Každý vie, o ktorej žene povieme, že je materská:

- je ochotná prijať dieťa aj keď jej to prinesie ťažkosti.

- Je starostlivá o muža, o dieťa.

- Je darkyňou domova pre svojich, svojej rodine.

Muž dokáže vybudovať sto táborov (asi mysleli vojenských), ale iba žena domov, hovorí jedno múdre čínske príslovie.

Samá som to zažil i s dvoma kolegami pánmi kaplánmi. Podarilo sa nám zohnať gazdinú. Robila nám kancelárku a viedla domácnosť. Mám rád poriadok, a poriadkumilovný boli zhodou okolnosti aj kolegovia. Na troch starých mládencov (teda jedného starého a dvoch mladých) to bolo nadštandardné. Zvykli tam navyše párkrát do roka prísť i farníčky a všetko vyriadiť. (Smial som sa, že na meter štvorcový tam bolo 5 riaditeliek).

Akonáhle tam prišla stabilne ženská ruka a srdce, tak sa to vylepšilo. Objavila sa kde tu vázička s kvetmi, obrúsok, aj kancelária (mučiareň pre kaplánov) nevyzerala taká pochmúrna... bola tam naraz vôňa domova. Nečudo, že sme sa tam všetci veľmi dobre cítili.

K vytvoreniu domova je potrebná veľká obetavosť od ženy, nesebeckosť. Ale povedzte: Čo môže byť väčšou odmenou pre manželku, matku ako radosť, že manžel sa cíti doma dobre (nepotrebuje ísť do krčmy), že deti aj keď dorastú vracajú sa radi domov...

A z toho plynú otázky dnešného sviatku do svedomia:

- platia o vás tiež dve M - milá a materská?

- tiež sa pred vami v úcte skláňajú anjeli (alebo aspoň manželia a deti) ako pred Máriou?

- Je tiež vašou pýchou nie šatník, nábytok, ale dobre vychované deti, váš útulný domov?

"Pán s tebou" pokračuje pozdravenie Márii. To je nielen pozdravenie, to je i prísľub (aj pre mužov). Prísľub božej pomoci a ochrany, s ktorou Mária splnila, čo od nej bolo požadované a čo sľúbila.

Toto pozdravenie "Pán s vami" znie nám všetkým, kedykoľvek sa tu zídeme, aby sme počuli Božie zvestovanie. Je to teda otázka do svedomia každému z nás: Ako ja prijímam prísľub a ponuku Božej pomoci pri naplňovaní hodín dňa dobrom?

Poďme dnes vinšovať Panne Márii k jej materstvu. Poďme sa radovať z toho, že i my máme Ježiša v srdci: že smieme žiť svoj život ako kresťania, že Emanuel - Boh - je i s nami.

Turzovka, 25.3.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.