Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Na dnešnú nedeľu pripadla Slávnosť Narodenie Jána Krstiteľa. Keďže bol predchodcom Pána Ježiša, a on sám poukázal na jeho veľkosť, preto má prednosť pred nedeľným slávením. Nielen súčasníkom Pána Ježiša, i nám môže byť Ján Krstiteľ sprievodcom na ceste k Pánu Ježišovi.

Uvedenie do čítaní:

  1. Iz 49, 1-6

Prorok hovorí o svojom vyvolení ešte pred narodením, o svojom povolaní a o svojom poslaní. Sledujme ako presne sa to všetko spĺňa na Jánovi Krstiteľovi.

  1. Sk 13,22-26

Pavol v kázni na svojej prvej misijnej ceste hovorí o splnení prisľúbení - príchode Spasiteľa i o jeho predchodcovi, Jánovi Krstiteľovi. Táto kázeň sa stala schémou pre katechézy Židom žijúcim v diaspóre.

  1. Lk 1 57-66. 80

Evanjelista Lukáš popisuje narodenie Jána Krstiteľa i nezvykle udalosti, ktoré jeho narodenie sprevádzali.

Sme dar od Boha 

Dievčatá a chlapci, chvália sa vaši spolužiaci rodičmi? Ste hrdí na svojich rodičov? Dávnejšie som počul dvoch chlapcov vystatovať sa. Ondrej: Môj otec išiel do hory bez píly. Vytrhol strom aj s koreňmi a doniesol domov. Miro: Môj chytil kameň veľký ako ja a hodil ho až na druhú stranu doliny. Pripadal som si, že počúvam príbehy z rozprávky o Valibukovi a Lomidreve. Teraz by sa skôr vystatovali ako otec jazdí, aké má auto...

Aj rodiča sa chvália svojimi deťmi? Majú sa vami čo pochváliť?

Dnes máme sviatok Narodenia Jána Krstiteľa.

Za čo mohol chváliť Ján Krstiteľ svojich rodičov? Prijali ho ako dar Boží. Boli si vedomí, že im ho dal Pán Boh. Už nerátali, že budú mať dieťa.

Keď vaši rodičia túžili po dieťati, vedeli, že budú mať práve vás? Vôbec nie. Berú vás ako dar od Boha. Preto vás učia modliť sa, aby ste aj vy ďakovali Bohu. Privádzajú vás do kostola, pripravili vás na 1. sv. prijímanie. Povzbudzujú vás k sv. spovedi...

Prečo je dobré ak si uvedomíme, že sme dar Boží?

Vtedy rodičia neodmietnu dieťa! Nebolo by dobré keby vám rodičia nedovolili narodiť sa. Nebolo by dobre keby vás nechceli!

K čomu by nás to malo viesť? Tú vlastnosť voláme vďačnosť.

Rudko bol chlapec, ktorého mal každý rád. Raz však dostal zaujímavý nápad. Uvažujte, či bol najlepší! Porozprávam vám to. Ak budete pozorne počúvať, prídete na to.

Rudko často pomáhal matke pri práci. Raz však v škole počul na matematike čosi o účtoch, odmene za prácu. Pomyslel si: Takýto účet môžem mame napísať i ja. Veď som už vykonal toľko roboty. Vzal papier a napísal účet. Položí ho mame na stôl. Večer ho matka našla a číta. Tento týždeň: Umývanie riadu - trikrát. Nákup - dvakrát. Vytrepanie kobercov - raz. A všetko bolo podčiarknuté hrubou čiarou a pod tým - Odmena pre Ruda?

Matka nepovedala ani slovo; ráno však našiel Rudko vedľa svojho taniera lístok a na ňom: Účet od mamy pre Rudka - Raňajky 7 x, Príprava desiaty 5 x. Večera 7 x, nakupovanie pre synčeka... Všetko bolo podčiarknuté hrubou čiarou a pod tým napísané: Odmena pre mamu - netreba. Rudko hľadel na lístok bez slova, zahanbil sa a prosil o odpustenie. Už nikdy nenapísal účet.

Ako sa volala tá nedobrá Rudkova vlastnosť?

Chceme byť vďační Bohu i rodičom za život a všetko čo máme. 

Modlíme sa:

Bratia a sestry, chlapci a dievčatá, na slávnosť Narodenia svätého Jána Krsti­teľa prosme Pána, aby bolo čím viac tých, ktorí svedčia o Ježišovi, ukazujú cestu k nemu a žijú podľa neho. 

  1. Pane, žehnaj snahu nášho pápeža Františka, nášho biskupa Tomáša a všetkých našich kňazov, aby naše rodiny žili v láske.  

Prosíme ťa, vyslyš nás. 

  1. Bože, osvieť svetlom evanjelia všetkých ľudí, aby s láskou prijímali deti a viedli ich k dobrému životu.
  1. Pane, pomáhaj nám, aby sme boli vďační tebe i rodičom za dar nášho života.
  1. Bože, daj, aby rodičia s radosťou prijímali deti ako tvoj dar.
  1. Pane, daj, aby sme si uvedomovali dar krstu a žili ako tvoje vďačné deti.
  1. Bože, pomôž nám, aby sme boli vďační rodičom a nerobili im hanbu. 

Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby a pomáhaj nám žiť podľa kresťanskej viery, a ako Ján krstiteľ aj my svedčili o Ježišovi, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 

Turzovka, 24.6.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.