Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:Na začiatku roka kolíšeme medzi obavami a nádejou. Sme neistí. 

Jedno však vieme iste: Nie sme sami. Že tu vôbec sme, je z vôle Toho, ktorý nám dal život. Dal nám ho z lásky. Chce, aby sme ho prežili šťastne. Je s nami, jeho Duch nás vedie.

V dôvere v Božiu pomoc sa teda odvážme začať nový rok znamením krížia: v mene Otca...

Božia milosť a pokoj a láska nech je s vami po celý rok a zostane s vami stále.

Pokorné účtovanie s minulosťou sme vykonali včera večer, dnes teda môžeme hneď radostne pozdraviť nášho Pána spevom: Sláva Bohu na výsostiach...

Uvedenie do čítaní:

  1. Nm 6,22-27

Mnoho prianí si v tieto dni hovoríme a píšeme. V prvom čítaní počujeme, aké požehnanie dávali ľudu starozákonní kňazi. Ukazuje na vnútorný zmysel všetkých našich prianí.

  1. Gal 4,4-7

Druhé čítanie nás vedie k dôvere v otcovskú Božiu ruku, ktorá vedie toho, kto Bohu pevne dôveruje. Boh nás vedie ku slobode. Nemáme byť otroci sveta, ale slobodnými deťmi Božími.

  1. Lk 2,16-21

Prvé evanjelium nového roka nám dáva na cestu vzory: Pastierov, ktorý všade rozprávali, čo veľké im Boh urobil, - a Máriu, ktorá pochopila, že na životnej ceste je potrebné počúvať Božie slovo.

Čo s predsavzatiami?

Občas sa na ceste stretneme s autom, na ktorom je vzadu nalepené písmeno „Z“, ktoré upozorňuje, že za volantom je začiatočník.

Dnes by sme si to „Z“ mali nalepiť všetci. Sme tiež začiatočníci - začíname nový rok. Ale nový začiatok, to pre nás nie je nič nového. Nielen na Nový rok, koľkokrát v živote sme už opäť začínali. Hneď naša prvá svätá spoveď, ako aj tie ďalšie, boli novým začiatkom: „Už budem žiť lepšie“ - povedali sme si.

Od tej doby sme robili nové predsavzatia mnohokrát; na Nový rok i inokedy. Aké osobnosti by z nás boli, kdeby sa nám podarilo len časť tých predsavzatí dodržať. Ale skončilo to väčšinou nezdarom.

Sú tie neúspechy dôvodom, aby sme si žiadne predsavzatia už nerobili? Aby sme začali tohoročný nový rok bez nových predsavzatí?

Kdesi som čítal múdru myšlienku: Kto prestane stále znovu začínať, ten začne so všetkým prestávať.“

Pýtajme sa teda, aké má byť naše novoročné predsavzatie - ale platí to i o predsavzatí spovednom.

Prvá zásada:

Aby bolo účinné, musí byť predovšetkým konkrétne, nie všeobecné. Nepomôže snažiť sa: chcem sa polepšiť! Musíš si presne určiť v čom a ako. Je to ako keby ste si povedali: Naučím sa hrať na klavíri. Musíš urobiť konkréte kroky. Prihlásim sa na kurz, budem cvičiť toľko a toľko... Nik z hudobníkov si nepovedal: Mám pevnú vôľu, začnem hrať. Musíš: prvá, druhá, prstoklad...

Druhá zásada:

Tvoje predsavzatie musí byť tiež pozitívne - kladné. Nie, čo nebudeš robiť zlé, ale ako to budeš robiť dobre. Nie teda: skoncujem so zaspávaním, - ale o koľkej pôjdem spať a kedy vstanem.

Tretia zásada:

Urob si predsavzatie len jedno, aby si ho mohol dobre sledovať. Pri rannej modlitbe si ho pripomeň, pri večernej skontroluj. Kto si urobí predsavzatí viac, skoro mu dôjde elán a odpadne.

Je preto dôležité poznať seba, svoje možnosti, silu svojej vôle a nerobiť velikášske plány. Oveľa lepšie je predsavziať si maličkosť, ale slovo dodržať. Sv. Ignác z Loyoly mával vo vrecku špagátik, na ktorom si robie­val uzly, kedykoľvek sa dopustil chyby, od ktorej si chcel odvyknúť. Sústredil sa len na jednu, ale neprestal, kým nebol špagátik vo vrecku bez uzla, kým nezvíťazil nad zlou vlastnosťou. Sú chybičky, na odstránenie ktorých stačí niekoľko týždňov, iné vyžadujú mesiace.

Štvrtá zásada:

Tvoje predsavzatie nech je prevediteľné (realizovateľné). Jeden muž sa veľkoryso rozhodol: „Zahrniem svoju ženu pozornosťou“ - a nebolo z toho nič. Lepšie by bol urobil, keby si povedal: „Trikrát sa zakúsim do jazyka, než prehovorím, keď žena začne šveholiť niečo, čo mi ide na nervy.“ Alebo: „Nepôjdem oddychovať skôr, než sa neopýtam ženy, či niečo nepotrebuje“. Alebo jednoduchšie: „Vstanem od stola a odnesiem i jej tanier“. Potom môže ďalšie.

Piata zásada:

Nech je tvoje predsavzatie rozumné. Musíš si dobre ujasniť a zdôvodniť, prečo práve v tomto sa chceš cvičiť, prečo ti to stojí za námahu. Malo by byť v prospech druhého. Napríklad vyššie spomenuté si zdôvodniť: Pomôže to našim vzťahom, bude to i príklad pre deti...

Šiesta zásada:

Nech je tvoje predsavzatie radostné. Aby si sa nehral na mučeníka, keď ti to pôjde ťažko. Bez humoru sa nezdokonalíš - iba sa zarmútiš.

Nech nás neodradia posmešné anekdoty o novoročných predsavzatiach, nedbajme na minulé nezdary a novoročné predsavzatie si urobme. Predsavzatie jedno, úplne konkrétne, kladné, prevediteľné, rozumove zdôvodnené a radostné.

A ak si tak zábudlivý, napíš si to radšej na papier a daj tam, kde to budeš mať denne na očiach. Alebo si aspoň pripichni niekam symbol, ktorý ti to bude stále pripomínať.

  Vedec Bleise Pascal hovorí: Obdivujem tých, čo získali ľudí, aby za nich bojovali. Postavili sa na čelo vojska, premohli iné armády, dobyli mesta a podmanili si národy. Omnoho viac však obdivujem tých, čo vedia premôcť seba.

  Pri hodnotení svojich novoročných predsavzatí, konštatujeme: Premôcť seba je veru ťažké, ale aj veľmi potrebné. Všetko by sme mali pre to urobiť, aby sme to dokázali.

Sv. Terézia Veľká ironicky poznamenala, že cesta do pekla je dláždená dobrými predsavza­tiami, ktoré sa nikdy neuskutočnili.

Už pred pol tisícročím napísal Tomáš Kempenský:

 „Duchovný pokrok človeka sa riadi podľa predsavzatí. Ak upadá znovu do chýb i ten, kto sa veľa snaží, ako bude dopadať ten, kto sa nesnaží o nič?"

 Keby si sa zbavil len jedinej chyby ročne, bol by z teba skoro znamenitý človek.“

Všetci sme „Z“ - začiatočníci nového roku. Začneme s radosťou. Už teraz, tu, začni premýšľať, čo budeš tento rok dobrého a rozumného nacvičovať.

Nakoniec vám prajem so svätým Pavlom:

 „Aby vo vás tento rok zosilnel duchovný človek,

 aby ste sa zakorenili a upevnili v láske;

 aby ste sa učili stále hlbšie chápať,

 aká je šírka a hĺbka Božej lásky;

aby ste dosiahli plnú mieru Božích darov.“

Turzovka, 1.1.2018

Pozri: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/646-novy-rok-slavnost-bohorodicky

Tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/92-novy-rok
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.