Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ez 18,25-28, Flp 2,1-11, Mt 21,28-32

Lenivosť

Minulú nedeľu ste hovorili s pánom farárom o siedmych hlavných hriechoch. Venovali ste sa viac jednému. Kto si pamätá aký to bol hriech?

Áno, na základe závidiacich brigádnikov ste hovorili o závisti. Netešili sa z výplaty, ale závideli iným.

Prečo je závisť taká škaredá? Oberá nás o radosť. Je to ako trnie. Idete okolo neho driape z vás šaty. Nič z toho nemá a vás poškodí. Okrasou tŕňového kra je ruža a nie švíky!

Akú nepeknú vlastnosť – ďalší hlavný hriech ste mohli vyčítať z dnešného evanjelia?

Pripomeniem dvoch bratov:

Prvý povedal: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel.

Ktorý z nich bol lenivý?

Nie obaja?

Popíšte ideálneho syna! Bol by to ten, ktorý by aj sľúbil, aj urobil.  

Viete ako nám môže lenivosť uškodiť?

Zdenko záhaľko bol trochu lenivý a pohodlný. Keď si sadol, aby si napísal domáce úlohy, povedal si: „Ach, čo sa budem sužovať s nudným počítaním, aj tak sa to nikdy nenaučíš, kašli na to.“

Lenivosť je hlavný hriech preto, lebo vedie k ďalším hriechom. Počúvajte k čomu:

 Na druhé ráno rý­chlo opísal úlohu a pánu učiteľovi povedal: „Pravdaže som si to sám vypočítal!" Písali písomku z matematiky. Zdenko sám z celej triedy dostal päťku. Zdenko: „Sfalšujem podpis, podpíšem sa ja namiesto otca“.

K čomu viedla Zdenka lenivosť?

Ako je možná náprava? Čo mal robiť?

Zdenko záhaľko to mal veľmi ťažké. Lenivosť v ňom bola veľ­mi hlboko zakorenená. Ale s pomocou rodičov, ktorí ho napomínali sa mu to začalo dariť, stával sa z neho šikovný chlapec.

Vždy keď mu napadlo: Nechce sa mi, musel si povedať: Chce sa mi!

Skúste mu poradiť ako na to.

Ak vy chcete, môžete si nakresliť Zdenka ako sa dáva na pokánie.  

Modlíme sa:

Chlapci a dievčatá, bratia a sestry, Boh nám dáva slobodu a chce, aby sme jeho vôľu plnili s láskou, a nie z donútenia. Spravodlivých vedie k tomu, aby sa utvrdili v dobrom, a hriešnych, aby sa odvrátili od zla. Úprimne ho prosme.

  1. Modlime sa za Cirkev,aby svojim príkladom pomáhala všetkých, ktorí hľadajú zmysel života.
  1. Modlime sa za naše rodiny,aby jej členovia dokázali ochotne jeden druhému pomáhať.
  1. Modlime sa za nás samých, aby sme s pochopením prijímali tých, ktorí boli k nám neochotní.
  1. Modlime sa za tých čo majú slabú vôľu,aby sa učili ovládať svoju slabosť.
  1. Modlime sa za seba samých,  aby nás Pán Ježiš posilňoval v dodržaní slova,  ktoré sme dali iným.
  1. Modlime sa, aby sme boli vďační za obetavosť a láskavosť rodičov,mali k nim úctu a ochotne im pomáhali.

Všemohúci a milosrdný Bože,

vypočuj naše pokorné prosby a daj, aby sme si vedeli vždy vyberať to, čo nám osoží pre večnosť.

Skrze Krista, nášho Pána.

Turzovka, 1.10.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.