Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Nielen v tomto týždni modlitieb za jednotu, ale vždy nás naša katolícka bohoslužba povzbudzuje, aby sme si odpustili čo máme navzájom proti sebe, aby sme si na zmierenie úprimne podali ruky. Tu v kostole nám to ide. Ale ako je to s nami doma, ako v práci, ako so susedmi? Skúmajme sa, pokorme sa, snažme sa zmeniť k lepšiemu. 

Uvedenie do čítaní: 

  1. Iz 8,23b-9,3

 Aby sme porozumeli závažnosti dnešných slov proroka, pripomeňme si, akí sektárski a sebeckí boli vtedy židia. Hovorili si: len my sme vyvolený národ, len my sme tí dobrí. Do tejto ich samospasiteľnej pýchy volá prorok: Boh dá svetlo viery i pohanom! 

  1. 1 Kor 1,10-13.17

Druhé čítanie nám znovu stavia pred oči naše rozvadené a rozdelené kresťanstvo. Ja som za taký smer, ja som za takého biskupa, kňaza... Mal s tým problému už sv. Pavol. Kiež by nám táto nesvornosť bola taká protivná, ako svätému Pavlovi. 

  1. Mt 4,12-23

Teraz budeme počúvať prvé kázanie Pána Ježiša. Je krátke, strohé a jednoduché. Vie totiž, že človekovi môže pomôcť iba svetlo viery. Preto volá k nasledovaniu nielen apoštolov, ale aj nás.

 

RODINA A FARSKÁ RODINA  

Na stredajšom Lectio divina sme sa zhodli, že to: Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“, by pre nás malo znamenať - zmeňte zmýšľanie, aby ste mali radosť z Božieho kráľovstva. A už sme si veľa raz hovorili, že to Božie kráľovstvo začína pre nás už tu. K ozajstnému pokániu, by nám mala pomôcť zmena zmýšľania. Mali by sme mať radosť z Božieho kráľovstva! Ako je to s nami? Pomôže nám porovnanie dvoch slávnosti: V rodine a vo farskej rodine.  

Slávnosti v rodine

Prežívate v rodinách oslavu narodenín, menín manželského jubilea.

Prídu deti, vnúčatá, kmotrovci, známi...

Niekedy sa nájdu aj rušivé momenty, ale zvyčajne je to radosť, dojatie až k slzám – najmä pri jubileách starých rodičov; skrátka, dobrá atmosféra. 

Slávnosti vo farskej rodine:

Koncerty, pred rokom návšteva sv. Terezky, Vianoce, Veľká noc, noc kostolov, hody, 1. sv. prijímanie, birmovka (kde to vyzerá všetko v poriadku), každá nedeľná sv. omša...

Nacvičia sa spevy, vyzdobí kostol, je slávnostná bohoslužba a možno i atmosféra. Niekedy prídu aj iní kňazi (samozrejme lepší ako domáci), iné zbory... Tiež prídu hostia – aj keď z našej farnosti. Nazvem ich hostia, lebo naraz sa tu objavia. Zvyčajne ich tu nevidieť.

Sú však aj všedne dni. A tých je omnoho viac.

Po oslave v rodine

Hostia odídu, ostanú kvety, bomboniéry, darčeky (niekedy aj dary) a tiež aj neporiadok. I dobré spomienky, rozpráva sa o tom.

Ak sa jedná o slávnosť starých rodičov, tí čo odišli sa im zdali milí a dobrí, tí čo ich opatrujú sú neznesiteľní. 

Po oslave vo farskej rodine

Ostanú tiež dobré spomienky, ale aj nespokojnosť s tým čo ostalo. Poloprázdny kostol, mládež (najmä po birmovke, po prvom svätom prijímaní) sa vytratila, nadšenie vyprchalo. Kladieme si otázku, kde sa tí ľudia zobrali a kde sa teraz stratili.

Masovosť a osobný vzťah

A tak sme sa spontánne dostali k téme: Masovosť a osobný vzťah. Pomôžme si ako to môže negatívne vyzerať pri rodinných akciách.

Neosobný vzťah v rodine

Ak v rodine medzi členmi rodiny nie je osobný, dobrý vzťah, ako to vyzerá pri rodinnej oslave? Niektorí členovia prídu na poslednú chvíľu. Vyobliekaní, pripadne aj s veľkým darom, aby ukázali, že na to majú, povedia pár formálnych slov, alebo aj „nabubralú reč“ poukážu na to koľko toho ešte majú, musia sa predsa ponáhľať. Povedia čo ich ešte čaká, nemajú si čo povedať, blahosklonne podajú ruky a odídu. Ostane iba horká prichuť. Ukázali sa, že sa to patrí, všetci sú im „ukradnutí“. Chodia iba na nejaké sviatky, jubilea, v iné dní nemajú čas...

Neosobný vzťah vo farskej rodine

Tak je to aj vo farskej rodine. Tí čo nemajú osobný vzťah k Ježišovi, tak tu neprídu v nedeľu, sú to „sviatoční“ (vianoční) farníci.

Ak aj prídu stávajú vonku, prídu raz za čas. Odchádzajú čím skôr preč. Nezapájajú sa do slávenia sv. omše. Dajú aj dar – do zvončeka, na kostol.

Na spoveď prídu raz dvakrát do roka, pri pohrebe, krste...

To je to davové, sviatočné, či nedeľné kresťanstvo.

Pán Ježiš to zažil napríklad na Kvetnú nedeľu, keď mu dáv mával, volal na slávu a prestieral plášte pod jeho osliatko. Tí všetci sa potom stratili.

Masovosť zažil po premenení chleba, keď ho chceli urobiť kráľom. 

Aké je to osobné nasledovanie Ježiša?

Ako v rodinách! Rodinný život nie sú len slávnosti. Tie utužujú rodiny. Rodina si pomáha vo všedných, niekedy ťažkých dňoch.

Nasledovanie Krista, byť kresťanom, to nie je založené len na sviatkoch, slávnostiach. To je dennodenné prežívanie viery s Ježišom. Ostať s nim a pri ňom v bolestiach, radostiach, všednostiach. Jednoducho vždy.

Ježiš na tom staval. Aj v dnešnom evanjeliu sme počuli ako oslovuje mužov (Ondreja a Petra, Jakuba a Jána) a volá ich, aby ho nasledovali.

Takže čo je to „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“? Dennodenné nasledovanie Ježiša.

Turzovka, 22.1.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.