Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

PREČO KRST? 

Keď máte meniny, kto si to všimne a vám vinšuje?

Kto vie kedy máte narodeniny?

Kto z vás vie, kedy bol pokrstený?

Ste pokrstení?

Prečo sa krstíme?

Pri krste sa stávame Božími deťmi a odpúšťajú sa nám hriechy.

Najskôr poďme k Ježišovmu krstu:

Prečo sa dal pokrstiť, veď bol Boží Syn a nemal hriechy?

Dal nám príklad. 

Čo to znamená krst pre nás?

Sme tiež deti Otca. A ešte niečo: skrze krst Ježišov sa zaľúbilo Otcovi aj nás prijať za svojich, a tak sme sa i my pri krste stali milovanými synmi a dcérami Otca.

V soboty som v bývalej  farnosti s mládežou hrával volejbal. Chodil naň i Ján G. Mladí muž, ktorý bol pobirmovaný v čase štúdii na vysokej škole. Tak ho to „chytilo“, že ďalšie roky bol animátorom – úspešne pomáhal pri príprave birmovancov. Jeho sestra sa dostala do Kanady a na spomínaný volejbal doviedla aj kamarátku. Na druhý deň mi po sv. omši Janko hovorí: Tá z Kanady sa chce dať pokrstiť. A vysvetľuje: Bola včera na volejbale, na Silvestra v našej partii a tak ju to oslovilo. Bol som prekvapený, dokonca nevedela ani našu reč. Silvestra sme tam slávili spoločne. S pánmi kaplánmi sme tam mali aj silvestrovskú scénku, žartovali sme. Iba po polnoci sme prišli poďakovať do kostola.

Ako je to s našimi hrami? Keby tu prišla na ihrisko a na diskotéku, chcela by sa dať pokrstiť?

Povzbudzujeme – i tu  v kostole, v škole, na ihrisku iných, žeby chceli byť ako my? 

Koho si najviac zo športovcov, známych ľudí najviac vážite? Predstavte si, žeby ste sa mohli pochváliť že máte priateľa Lionela Messiho! Od krstu máme za Priateľa Ježiša.

Poďakujme teraz Bohu za to, že sme pokrstení, prosme Boha, aby odplatil našim rodičom, že nás nechali pokrstiť a prosme, aby sme mali nadšenie a radosť z toho, že sme kresťanmi. Na začiatok aspoň v kostole. 

Modlíme sa: 

Chlapci, dievčatá, bratia a sestry, vzývajme nášho Vykupiteľa, ktorý po­korne prijal krst od Jána v Jordáne a s dôverou volajme:

Pre svoj krst vyslyš nás, Pane. 

  1. Aby rodina pokrstených, ktorú voláme Cirkev,

bola povzbudením pre  všetkých neveriacich, prosme Pána. 

  1. Aby tí, čo sú vo vláde,

viedli ľud v súlade s Božími príkazmi k väčšiemu dobru, prosme Pána. 

  1. Aby všetci pokrstení rozvíjali v sebe dary viery a lásky,

ktoré dostali vo sviatosti krstu, prosme Pána. 

  1. Aby nepokrstení našli cestu viery

a sviatosťou krstu sa pripojili k Cirkvi, prosme Pána. 

  1. Aby sme si uvedomovali veľký dar krstu,

tešili sa, že patríme Bohu a chránili sa hriechu, prosme Pána.

  1. Aby sme účasťou na svätej omši a svätom prijímaní

získavali silu svedčiť o Božej dobrote, prosme Pána. 

 

Pane Ježišu, nech sú ti milé naše modlitby

a nech dosiahneme všetko, o čo s dôverou prosíme.

Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Turzovka, 8.1.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.