Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Skôr ako zasadneme k štedrovečernému stolu budeme sláviť Pánovu večeru. Aby sa tu Ježiš mohol s nami zjednotiť – to je narodiť sa v našich srdciach – oľutujme všetko, čo by mohlo prekážať stretnutiu s Ježišom, ale aj úprimnému prežitiu najkrajšieho večera v rodinnom kruhu.

Uvedenie dočítaní:

  1. Iz 62, 1-5

Proroci často prirovnávali vzťah Boha a jeho ľudu k vzťahu snúbenca a snúbenice. V tomto duchu píše aj Izaiáš, ktorý je preto presvedčený o príchode Mesiáša Svetla pre všetky národy.

  1. Sk 13, 16-17. 22-25

Sv. Pavol poukazuje na narodenie očakávaného Mesiáša, na jeho pôvod a poslanie.

  1. Mt 1, 1-25

Evanjelista už konkretizuje predpovede a očakávania prorokov. Predstavuje matku Mesiáša, a okolnosti jeho narodenia. 

MEDITÁCIA PRI JASLIČKÁCH 

Zišli sme sa na vigíliu Pána. Každý väčší sviatok má vigíliu – teda predsviatočné nočné bdenie (očakávanie) Pána. Prví kresťania ako vieme, žili v stálom očakávaní príchodu Pána a predpokladali, že príde na veľký sviatok.

V liturgii je najznámejšia veľkonočná, medzi ľudom vianočná vigília. Tu na Kysuciach má dokonca akomodovaný výraz: Vilia. Tak sa volá dnešný celý deň a tiež polievka (s hrachom, sušenými slivkami a hruškami) pri štedrovečernom stole.

Polnočná sv. omša i táto vigílna je o svetle. Pripomína príchod Svetla.

Zažiarilo svetlo. To svetlo oslní pastierov a ukáže kráľom cestu k cieľu. Pastieri tu v Betleheme nachádzajú svojho Pastiera, králi svojho Kráľa a človek sám seba, lebo si uvedomuje k čomu je stvorený. To, o čom človek sníval, tu sa stáva telom. Svet zázrakov sa tu stáva skutočnosťou.

Radostná zvesť vianočného evanjelia je preto tak radostná, že sa vo všetkom podobá krásnej rozprávke, a len v jednom sa od nej líši; je to skutočnosť. Ale, práve to, čo je tu najkrajšie, pôsobí mnohým ťažkosti. Jedným sa to zdá byť príliš krásne, než aby to bolo pravdivé, druhým sa to zdá byť príliš jednoduché. A tak, hoci prevažná väčšina ľudí je ochotná poddať sa čaru Vianoc ako príjemnej narkóze alebo poézii, len niektorí dokážu s vďačnosťou prijať ich najkrajší dar – božské dieťa.

Pastieri, ktorí predstavujú citovú zložku, sú jednoduchí a pokorní, - ti majú k betlehemskému tajomstvu najbližšie.

Mudrci reprezentujú u jaslí rozumových ľudí - racionalistov. Ti to majú ťažšie. Musia sa vydať na ďalekú cestu hľadania, prekonávať nebezpečné nástrahy, položiť k nohám Dieťaťa svoje bohatstvo a až potom ho nájdu a poznajú.

Veľký Boží dar, ktorý v sebe nesie odstránenie rozdielov medzi Bohom a človekom, sa tu v jasliach zjavuje, ale tiež skrýva.

Ježíš sa tu zjavuje, ale i skrýva, ako v jasliach, tak i na kríži. Nechce totiž, aby ho niekto prijal zo zištnosti alebo zo strachu, - chce byť prijatý len z lásky. A preto Boh, keď vstupuje do sveta, odkladá svoje bohatstvo, svoju moc i slávu a ponechá si jedno, lásku skrytú v chudobe a pokore. Prichádza z nesmiernej lásky ako slabé dieťa. Ale poznať a pochopiť to dokáže len ten, komu sa v jeho srdci, akoby ozvenou zrodí tiež láska, pretože len láska lásku ocení. A potom človek u jasličiek nielen počuje, ale hlboko v sebe precíti a prežije ono nevýslovné; pochopí čo je sláva na výsostiach a pokoj ľuďom dobré vôle. A tak poď i ty, a kľakni u jaslí:

Poďme, klaňajme sa jemu!

(Podľa G. K. Chestertona)

 

 

 




Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.