Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pre prijatie sviatosti krstu Vášho dieťaťa v našej farnosti je potrebné:

1. aby rodičia dieťaťa bývali na území našej farnosti aspoň 3 mesiace,

2. doniesť so sebou rodný list dieťaťa,

3. na samotný krst si doneste prosím bielu košieľku a sviecu.

 

Kódex kánonického práva o krstných rodičoch hovorí:

Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia. (kán 872)

Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka. (kán 873)

Aby bol niekto pripustený za krstného rodiča je potrebné, aby:

1.  ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak týto chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2.  zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3.  bol pobirmovaný katolík, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; ak je sobášený tak cirkevne v kostole, aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; (napr. civilné manželstvo)

4.  nebol otcom alebo matkou krstenca. (kán 874 § 1)

Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (kán 874 § 2)

 

Praktické poznámky ku krstu dieťaťa:

Krst dieťaťa môže zahlásiť jeho otec, alebo matka (nie príbuzní) v kancelárii farského úradu.

Krst sa udeľuje každú nedeľu pri svätej omši, prípadne podľa dohody.

Krstné poučenia podľa dohody. Prosíme rodičov a aj krstných rodičov, aby sa na nich zúčastnili.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.