Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kňaz vysviackou dostáva ešte jeden znak, pečať, ktorá svedčí o jeho kňazskej hodnosti na zemi i vo večnosti.

Tento znak je nezničiteľný. Nezávisle od toho, či kňaz bude v nebi, či - nedaj Bože - v pekle, vždy v ňom všetci spoznajú Kristovho kňaza.

Každý kňaz má teda tri znaky zvláštnej príslušnosti k Ježišovi. Jeden, to je pečať svätého krstu, ktorá rozhoduje o hodnosti dieťaťa Božieho. Druhý, to je sviatosť birmovania, znak plnej pripravenosti vydávať svedectvo o Ježišovi a nakoniec tretí znak, kňazstvo, čiže pečať nezničiteľného spojenia s Kristom, Najvyšším a Jediným Kňazom. Všetky tieto znaky sú dielom Ducha Svätého v srdci človeka a majú na zreteli viac budúci život ako dočasný.

Svätý František, ktorý sám sa nedal vysvätiť za kňaza - ostal iba diakonom, keď uskutočňoval veľkú reformu Cirkvi v XIII. storočí, vyhral ju hlavne preto, že zakázal kritizovať duchovenstvo. Uznal takúto činnosť za škodlivú. Súd nad kňazom prikázal ponechať Bohu.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.