Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kňaz je potrebný Bohu. Boh sa totiž kontaktuje so svojím ľudom nie priamo, ale cez kňaza.

Za účelom dobrého splnenia úloh vybavuje kňaza dodatočnými darmi.

Jeho základnou úlohou je slávenie kultu, čiže prednášať Bohu pieseň zvelebovania, vzdávania vďaky, prosby a odprosenia v mene všetkých ľudí, a zvlášť veriacich v Krista. Je to funkcia liturgická, ktorá je obsiahnutá hlavne v slávení Eucharistie – sv. omše.

Druhá funkcia spočíva v ohlasovaní Dobrej noviny. Ona je nerozlučne spojená so svedectvom života podľa Evanjelia.

Ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi je súčasne prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom. V ich mene každý deň otvára breviár, čiže knihu modlitieb a zhrňuje potreby všetkých ľudí, aby ich potom predniesol Bohu. Kňaz má povinnosť denne sa modliť za ľudstvo, a zvlášť za tých, ktorí majú účasť na milosti viery.

Kňaz je potrebný ľuďom, keď rozdáva sväté prijímanie. Iba v kňazských rukách sa chlieb stáva Telom Krista a z toho dôvodu jeho ruky sú nenahraditeľné na zemi. Ak človek spácha hriech, ktorý nie je v stave odčiniť, čiže ak ťažko urazí Boha, potrebuje kňazské rozhrešenie. V živote človeka na zemi táto istota odpustenia hriechov má veľký význam. Ona totiž prináša do srdca hriešnika pokoj, ktorý vyplýva z vedomia, že mu boli odpustené viny samým Bohom.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.