Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov III. skupiny (Animátor Vlasta Perďochová) na otázku: Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? (úvaha) a. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery (pramene evanjelium Jána 13-17) Alebo: Apoštoli s Duch Svätý (pramene – Skutky apoštolov) (Referát)

Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť? 

Pred prípravou na birmovku  som Ducha svätého vôbec nevnímal. Občas to aj teraz ľutujem. Do birmovky by som ho chcel viac spoznať.

K.K. 

  1. Ako som doteraz vnímal Ducha svätého vo svojom živote? Čo chcem do birmovky v tomto smere vylepšiť?

Ducha svätého som popravde doteraz vo svojom živote nejak nevnímala, neuvedomovala som si jeho prítomnosť ani že by to malo niečo znamenať. Ale počas prípravy na birmovku som zistila, že všade kde sa Duch svätý spomína má nejaký význam. Začala som si to uvedomovať aj pri prežehnávaní aj pri modlitbách. Stretnutia mi veľmi pomáhajú zamyslieť sa nad rôznymi vecami ohľadom nie len Boha ale aj celej svätej trojice. Do birmovky by som si chcela ešte väčšmi uvedomovať prítomnosť ducha svätého.  

  1. Pán Ježiš o Duchu svätom pri poslednej večery

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Jn 14,16-18.26;Jn 15,26;Jn 16,7-11; 

Týmto chcel Ježiš povedať, že Duch svätý je rovnako dôležitý ako on sám. V podstate ho nahradí. Duch svätý bude vykonávať dôležité veci za Ježiša, usmerní ich a pripomenie im všetko čo im Ježiš povedal. Nahradí ho na Zemi, pretože Ježiš musí odísť do neba. 

B.S. 

  1. Doteraz som ducha svätého vo svojom živote  vnímal niekedy viac niekedy menej. Najviac ho vnímam v ťažkých chvíľach či už keď nie som vo svojej koži alebo sa mi nedarí vo viacerých veciach napríklad v škole na tréningu.

V birmovke by som chcel vylepšiť moje ďakujem Bohovi  napríklad modlitbou ktorou by som sa mu poďakoval za pomoc  čo mi v ťažkých chvíľach dokáže dať, ponúknuť.


2. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.

Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.

S.H. 

1.
Pri každom mojom rozhodnutí je vlastne duch svätý. Niekedy mám pocit, že som sa nerozhodla správne, ale on moje kroky nasmeruje vždy dobre. Keď mám možnosť vybrať si z dvoch alternatív, žiadam ho o pomoc, aby

som sa rozhodla správne. Myslím si, že stráži každý môj krok.

A čo chcem vylepšiť? Chcem mu dôverovať vo všetkých jeho rozhodnutiach ako bude riadiť môj život.


  1. Evanjelium podľa Jána 13-17 Pán Ježiš o duchu svätom:

14:16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami

naveky -14: 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí,

ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

14: 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí

vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal

15:26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy,

ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

16: 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo

ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. 16:

8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.

16:13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude

hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má

prísť. 16: 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.

Pán Ježiš hovorí v tomto evanjeliu o zoslaní ducha Svätého namiesto
neho. On nám bude namiesto neho pomáhať a chrániť nás.

B.C.

  1. Doteraz som Ducha Svätého ani jeho pôsobenie nevnímala. Neuvedomovala som si to, že on je stále pri mne. Že on, je ten tešiteľ ktorého poslal Pán Ježiš po svojom odchode.

Do birmovky by som v tomto smere chcela zlepšiť svoje vedomosti o ňom. Viac sa k nemu modliť a vo svojom živote ho viac vnímať, pretože aj on patrí do Svätej trojice. Čiže je rovnako dôležitý ako Pán Boh aj Pán Ježiš. 

  1. Pán Ježiš vysvetľuje apoštolom kde a prečo musí odísť. Samozrejme nie doslovne ale metaforicky. Vysvetľuje že ide im pripraviť miesto a keď príde, vezme ich k sebe aby boli tam kde on. Potom im hovorí :Jn 14-15Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

Jn 15 - 26Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Tým hovorí že neodíde a nenechá ich byť sirotami. Pán Boh im pošle Ducha svätého aby v nich žil, aby verili naďalej a šírili Ježišove slová a odovzdávali posolstvá. 

N.P.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.