Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: Čo pre teba znamená Cirkev – čo by mala? (úvaha) 

Cirkev pre mňa znamená spoločnosť, kam patrím ja a spolu so mnou všetci, ktorí sú pokrstení a sú kresťania. Je to taká istá spoločnosť ako napr. športovci, žiaci, umelci, ľudia s rovnakým štýlom a pod. Každý z nás má iné špecifické znaky a vlastnosti, no spája nás láska k Bohu a viera.

Nech sa deje čokoľvek, dvere v kostole sú pre nás stále otvorené. Je len na nás, akou veľkou súčasťou tejto spoločnosti budeme.

L. Š 

Cirkev je naše spoločenstvo kresťanov bez ktorého by sme sa nezaobišli, nebolo by nič. Ježiš nám ju dal a vedel prečo.

Ja si myslím že cirkev nás spája a podporuje, dáva nám silu. Je to naša nádej - vo všetkom. Chráni nás, vždy a všade.  Ja beriem Cirkev ako domov kde sa môžem skryť pred všetkým, je moja nádej, moje svetlo.

 Vďaka nej som zažila skvelé zážitky, spoznala nových ľudí ktorý ma prijali do ich spoločenstva a ja som sa tam cítila príjemne, a kresťanský svet sa mi priblížil o veľký kus a som za to veľmi vďačná.  

Nepáči sa mi ak niekto odsudzuje Cirkev len preto lebo je proti potratom, svadbám homosexuálov a iné. Podľa mňa je to neprávom, lebo ľudia majú zastreté oči tým zlým, že si to neuvedomujú že Boh, nám vlastne chce len dobre - veď nás miluje.

Stále čítam tu knihu od Vellu a veľmi sa mi páči. Veľmi ma poučuje ako byť správnou kresťankou, vyvarovať sa zlých vecí a byť vďačná, odpúšťať a iné.

Veľmi sa teším na veľkonočné sviatky, na obrady. Vtedy si uvedomím čo musel Ježiš pretrpieť za moje hriechy. 

Tak toto je podľa mňa čo by mala znamenať cirkev  pre nás. Bolo to na zamyslenie a ťažko sa mi to formuluje do viet, lebo v sebe to cítim o veeľa viac :)

K. K.  

Cirkev pre niektorých ľudí znamená len nejaká budova, do ktorej patrí, hneď po tom ako sa pokrstí. Ale cirkev nie je len nejaká obyčajná budova, je to spoločnosť pod ktorú patríme. Je v nej zameriavaná hlavne láska, láska od Ježiša. Cirkev je založená preto, aby sme mali pocit bezpečia a aby sme vedeli, kde patríme.

Zdieľať myšlienky a polemizovať spolu s ostatnými. Pomáhať druhým a šíriť to, čomu veríme.

Čítala som, že cirkev je v preložení niečo ako ,pozvaní´, čiže je na každom, ako si toto pozvanie vezme, či to využije a bude tiež sa nejak zapájať alebo to nechá len tak. Každopádne tu patrí každý, kto je oddaný Bohu, kto verí. Je to ľud, v každom je Duch svätý a všetci spolu nasledujú hlavu cirkvi a veria vo večný život. 

Pekný deň

L. G. 

Takže čo znamená pre mňa cirkev?

My všetci sme cirkev, takže aj moja rodina, kamaráti, príbuzní, známi. Je teda očividné, že mi na cirkvi záleží.

Cirkev sú samozrejme aj cirkevní hodnostári, ale mám na to určitý názor, sú to predsa len ľudia a ľudia robia chyby, niektorí ľudia sa nezachovali dobre pri tej zodpovednosti, ktorá im prináleží, každý robí chyby no.

Niektorých ľudí v cirkvi neskutočne uznávam, či už z dejín alebo súčasnosti. Cirkev je jedna neskutočná, obrovská komunita a je len na nás ako sa my budeme správať a čo pre to urobíme.

Takže z toho vyplýva, že cirkev sme my všetci a znamená a pre mňa dosť veľa.

Pekný zvyšok večera. :-)

N. Š. 

Tak ako už bolo spomínané tak aj pre mňa je cirkev určitá skupina veriacich ľudí  s rovnakým zámerom a to je byť bližšie k Bohu a dôjsť k spáse.

Tak ako aj vo väčšine rodín je niekto hlavou tak aj v cirkvi je hlavou všetkých veriacich pápež, biskup, kňaz alebo iný poverený. Veľa ľudí pokladá za členov cirkvi Vás poverených ale nesmieme zabudnúť na to, že v cirkvi hráme veľkú úlohu aj my veriaci. 

 Cirkev pre mňa znamená… povzbudenie, podporu, a určitú istotu v posolstve nášho Pána. V ťažkých chvíľach sú to dlhé, tiché rozhovory s Bohom a tie ma často na istú dobu povzbudia a  hlavne pomocou cirkvi sa môžem kedykoľvek oslobodiť od ťarchy hriechov.

Prajem pekný večer... :)

N. H.

Cirkev pre mňa znamená spoločnosť. Spoločenstvo ľudí ktorý rozmýšľajú podobne o Bohu. Sú to kresťania ktorý žijú život v ktorom sa riadia predovšetkým podľa Božích prikázaní.

Moja výhodná slovenská poloha v  Rímskokatolíckej cirkvi v ktorej som ja pre mňa znamená voľnosť. Už len v tom že môžem slobodne chodiť do kostola a nikto ma kvôli tomu neprenasleduje ani nie som nijak utláčaná.

V našej cirkvi máme prikázania ktorými by sme sa mali riadiť a dodržiavať ich. Ale keďže sme ľudia slabí nie vždy ich dodržiavame. A kvôli tomu máme sv. spoveď kde sa môžeme vyznať zo svojich hriechov a znovu môžeme byť šťastný že nám Pán Boh odpustí a môžeme ho prijať vo sv. prijímaní. 

A. P
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.