Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Predkladám odpovede birmovancov VI. skupiny (Animátor I. Korňanová) na otázku: 1. Porovnaj Starý a Nový zákon (zmluvu). 2. Prečo je Boh obviňovaní z utrpenia vo svete a prečo si aj my myslíme, že Boh nás obmedzuje! 3. Čo znamená pre teba Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

1. V starom zákone ľudia neoslavovali svätú omšu, ale vzdávali Bohu obety v podobe zvieraťa. Slávili sobotu ako Sviatočný deň. Niektorí ľudia v starom zákone neverili, že príde spasiteľ sveta, ale niektorí v to zas dúfali, verili a dočkali sa. Niektorí dokonca neverili, ani keď Ježiša poznali. Nedokázali uveriť a pochopiť, že Ježiš je naozaj Boží syn. Úprimne, neviem, či by som v tej dobe taktiež uverila, že Ježiš je Boží syn. Viera ľudí bola však silná a nejak to cítili, že Ježiš je ten pravý. V novom zákone sa ako sviatočný deň brala Nedeľa, pretože Ježiš v nedeľu vstal z mŕtvych. Taktiež sa už slávili Bohoslužby a nie obety.

2. Osobne mám na to taký názor, že Boh nás v ničom neobmedzuje. Boh nám dal prikázania, aby sme sa podľa nich riadili a je na nás či si vyberieme dobro alebo zlo. Boh nám dáva šancu na výber a je šťastný, keď sa snažíme riadiť jeho prikázaniami. Niekedy sú chvíle, kedy človek obviňuje Boha. Sú to väčšinou situácie, keď sa nám nedarí alebo sme z niečoho nešťastní. Boh nás miluje a určite nechce aby sme trpeli.

3. Ježišovo zmŕtvychvstanie beriem ako obrovský dar. To že pre nás trpel na kríži a že sa pre nás obetoval je niečo, za čo ho budem vždy obdivovať a za čo mu budem celý život ďakovať. Vykúpil nás z hriechov a dal nám v podstate kľúč od nebeskej brány.                                                                               

AC

1 - V Starom zákone obetovali ľudia zvieratá, aby si uctili Boha ale tiež to používali pri prosbách a poďakovaní. V Novom zákone už obety Bohu neprinášame a vďačnosť mu prejavujeme tým, že chodíme na omše, kde mu ďakujeme modlitbou a snažíme sa riadiť jeho Božími prikázaniami. V Starom zákone Ježiša nepoznali a neexistoval pre nich. My na rozdiel od nich veríme, že Ježiš je náš spasiteľ, ktorý sa za nás obetoval.

2 - Boh je obviňovaný z utrpenia, pretože si ľudia myslia, že dopustil vojny, chudobu, utrpenie nevinných ľudí. To, že nás obmedzuje si myslíme preto, lebo musíme dodržiavať všetky pravidlá, zásady a prikázania, ktoré nám dal. Lenže Boh pre nás spravil tie veci, ktoré vedel že má urobiť. Každú vec, ktorú urobil vedel prečo urobil. Za to, že sú vojny si môžu ľudia sami, pretože si závidíme. Je na ľuďoch či budú žiť v mieri, alebo nebudú. Mali by sme byť vďační, že nám Boh dal život a môžeme milovať a byť milovaní.

3-Ježiš nám svojim zmŕtvychvstaním dokázal, že naša duša je nesmrteľná, žijeme večne a život našou smrťou nekončí. Pre mňa je to zázrak.

SJ

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.